Hoofdsponsors

Naam: Toon Selten

 

Geboren in 1944

  

Hobby’s:

Watervogels, fazanten en kippen fokken, Historie en heemkunde, Natuur in het algemeen en vogels in het bijzonder.

 

Waarom interesse in vogels?

Waarschijnlijk omdat ik ook vogels kweek

 

Je bent actief in werkgroep, waarom?

Iemand moet het werk doen voor het behoud van de diverse soorten. Bovendien geeft het voldoening als je weet dat je ook je steentje hebt bijgedragen.

 

Op welk gebied zet je in?

Voor de bescherming van weidevogels, de watervogeltellingen op de Maas. nestkastenproject en helpen bij het geven van cursussen.

 

Hoe zei je de toekomst voor de vogels en de werkgroep?

Ik zie steeds meer interesse bij mensen met name die een cursus volgen, hierdoor raken de mensen meer betrokken. Steeds meer mensen zien in dat bescherming van natuur en ook vogels van levensbelang is. Zodoende denk ik dat de toekomst er voor de werkgroep ook goed uitziet. Niet dat direct iedereen lid zal worden, maar diegene die mee willen helpen zijn des te meer gemotiveerd.

 

Heb je nog iets wat je de lezers wilt meegeven?

Probeer bij alles wat je doet rekening te houden met de natuur en daarmee ook voor vogels. Daarvan pluk je zelf de vruchten. Heb je b.v. een vogelvriendelijke tuin, dan heb je ook het plezier van de vogels. Voer je 's winters de vogels, dan raken de vogels daarmee vertrouwd en heb je de gelegenheid ze van dichtbij te kunnen observeren. Als je dit ook in een groter verband uitdraagt zal dat ook zijn uitwerking niet missen en zul je des te meer plezier beleven aan het verblijf in de natuur.