Hoofdsponsors

Trekvogeltelling

In het najaar is het tellen van trekvogels een nuttige en aangename bezigheid voor de Vogelwerkgroep. Deze tellingen keren jaarlijks terug en vinden plaats van half augustus tot half november en dit alles geschied op een vast punt in natuurgebied de Mariapeel. Alle vogelsoorten die overvliegen vanuit noordelijke richting naar zuidelijke richting worden geteld en genoteerd. Zodoende worden trekvogels die in het najaar wegtrekken in kaart gebracht in een bepaald gebied. Bij zulke tellingen kunnen grote groepen vogels waargenomen worden zoals Vinken, die in groepen van 50 tot 100 vogels voorbij trekken.

rodewouw

Of enorme aantallen Houtduiven die overvliegen en verder trekken. Bijzonderheden treft men tijdens de tellingen ook aan zoals in 2006, waar temidden van een groep Aalscholvers, een Lepelaar mee overvloog. Een greep uit wat men allemaal aan kan treffen zijn roofvogels zoals de Visarend, Bruine- en Blauwe Kiekendief en zangvogels zoals Graspiepers, Gele Kwikstaarten, Duinpiepers en Grote Piepers en groepen Ganzen.

Op de websitewww.trektellen.nlzijn vanaf 2007 de gegevens omtrent trektellingen ingevoerd.


 

Contactpersonen van dit project is Jan Peters,Geert Lamers en Hans Peter Uebelgünn

 

janpeeters  geert1 hans peter1


 Hier kunt u de locatie openen van de trektelpunt Mariapeel.  Grotere kaart weergeven