Hoofdsponsors

Vogelwerkgroep 't Hokske en de Grote Gele Kwikstaart

De grote gele kwikstaart is de nummer drie van de Nederlandse kwikstaarten. Na dewitteen degele kwikstaartvolgt qua aantal op ruime afstand degrote gele kwikstaart. Het verspreidingsgebied was tot een tiental jaar geleden alleen Zuid-Limburg en het oostelijk deel van Gelderland. Met zijn voorkeur voor snelstromende beekjes is dit niet verwonderlijk. Momenteel in Nederland ca. 300 broedparen.

Vanaf het jaar 2000 is het aantal van deze soort toegenomen en aan de randen van het werkgebied van Vogelwerkgroep 't Hokske worden nu de eerste exemplaren gesignaleerd. Vermoedelijk vanuit de hoek Valkenswaard-Someren en langs de Maas beginnen deze mooie en levendige vogels Noord-Limburg te veroveren.
De grote gele kwikstaart is, net als ijsvogel en waterspreeuw, een indicator-soort voor beken en waterloopjes met hoge natuurwaarden. Met het laten meanderen van beken wordt voor variatie in stroomsnelheid en allerlei typen oevers gezorgd en daarom is de Groote Molenbeek een zeer geschikte habitat voor deze vrij nieuwe vogel in Noord-Limburg en met name voor het gebied van Vogelwerkgroep 't Hokske. Ondanks de grote variatie in dit soort stroomgebieden is vaak de nestgelegenheid een beperkende factor. In het gebied Noord-Brabant is gebleken dat de ideale nestlocaties te vinden zijn in watermolens, sluizen en bruggen (zie ookwww.grotegelekwik.nl). Door het plaatsen van nestkastjes bij bruggen hoopt de vogelwerkgroep een positieve bijdrage te leveren in de uitbreiding van het gebied van de Grote Gele Kwikstaart.

grotegelekwik

Kenmerken Grote Gele Kwikstaart 

- Lengte 17-20 cm.

- Rug en bovenvleugel grijs

- Onderzijde geel

- Witte wenkbrauwstreep

- Kin en de keel van het mannetje zijn in het zomerkleed zwart van kleur

- In het zomerkleed is bij het mannetje een witte mondstreep aanwezig

- De kin en de keel van het vrouwtje zijn lichtgrijs van kleur

- Voortdurend op en neer bewegen van de lange staart

Project

Met toestemming van de voormalige gemeente Sevenum zijn vanaf eind 2009 een aantal nestkastjes aan bruggen bevestigd. Gedurende het broedseizoen van half maart tot half juli worden deze nestkastjes gecontroleerd en rapportage volgt, vergelijkbaar met het project nestkastjes. Indien de grote gele kwikstaart vaste voet krijgt zal t.z.t. het aantal nestkastjes uitgebreid gaan worden.

De contactpersoon van dit project is Jan Peeters. janpeeters