Hoofdsponsors

Natuurontwikkelingsplas de Diepeling 

De Diepeling is een zand/grindafgraving gelegen tussen Castenray en Tienray. In 1975 is men hier met afgraven begonnen. Het gebied is ongeveer 75 ha groot. Als eindafwerking zal de Diepeling bestaan uit 50 ha water en 25 ha grond met naald- en loofbomen.
Het is een heel mooi gebied voor water- en bosvogels. Ook de Oeverzwaluw is hier te zien als broedvogel, net zoals de IJsvogel. In 2005 zijn hier maar liefst 279 nesten van de Oeverzwaluw waargenomen.
Dit aantal kan elk jaar sterk variëren, in verband met het aantal meters steile wand wat beschikbaar is. Reeds enkele jaren worden hier vogels geïnventariseerd door de Vogelwerkgroep. Vogels zoals de Casarca, Grote Gele Kwikstaart, Roodborsttapuit, Tapuit, Dodaars, Zwarte Specht en de Brandgans zijn soorten die je hier aan kunt treffen.


 

De projectleider van de Diepeling is André Seijkens. andre