Hoofdsponsors

Soort Jan. Febr. Mrt. April Sept. Okt. Nov. Dec. Totaal
Aalscholver 8 15 44 15 12 17 26 12 144
Blauwe reiger 10 4 2 11 8 8 3 46
Boerengans 11 12 14 14 13 13 14 14 105
Boerenzwaluw X X X X
Boomklever X X X X X
Boomkruiper X X X
Boomvalk 1 1
Bonte.vliegenvanger X X
Brandgans 32 2 3 20 22 79
Brilduiker 10 6 6 22
Buizerd X X X X X X X X X
Casarca 1 1
Dodaars 7 3 6 1 3 1 21
Ekster X X X X X X X X X
Fazant X X X X X X X
Fuut 1 1 10 12 4 3 1 32
Gaai X X X X X X X X X
Geelgors X X
Gele kwikstaart X X
Graspieper X X X X X
Grauwe gans 1460 355 242 262 610 1068 1531 1045 6573
Groene specht X X X X
Groenling X X X X X
Grote bonte specht X X X X
Grote Canadese gans 2 4 25 31
Gr.mantelmeeuw 2 2
Grote zilverreiger 4 2 2 2 5 1 15
Heggenmus X X X X X X
Holenduif X X X X X X X X
Houtduif X X X X X X X X X
Hybride gans 1 1
Huismus X X X X X X X X
Huiszwaluw X X
Indische gans 1 1
IJsvogel 2 1 1 2 6
Kauw X X X X X X X X X
Keep X X X
Kievit 22 10 217 16 265
Kleine plevier 6 6
Knobbelzwaan 6 10 3 3 11 12 7 9 61
Kokmeeuw 200 225 302 35 605 215 150 132 1864
Kolgans 250 922 440 770 480 320 3182
Koolmees X X X X X X X X X
Koperwiek X X
Krakeend 10 12 21 2 45 32 52 40 214
Soort Jan Febr>. Mrt. April Sept Okt Nov Dec Totaal
Kramsvogel X X X X
Kuifeend 39 12 32 6 1 12 12 114
Mandarijneend 7 5 12
Meerkoet 76 60 16 18 80 66 95 50 461
Merel X X X X X X X X
Nijlgans 4 3 2 6 31 120 116 282
Overloper 1 1 2
Ooievaar 4 4
Paapje X X
Patrijs X X X
Pimpelmees X X X X X X X X X
Putter X X X X X X X
Ringmus X X
Roodborst X X X X X X X X
Roodborsttapuit X X X X X
Scholekster 7 3 10
Sijs X X X
Smelleken 1 1 2
Smient 155 115 100 95 25 173 663
Soepeend 4 13 23 14 15 23 17 24 133
Sperwer X X
Spreeuw X X X X X X X X X
Staartmees X X X X
Stadsduif X X
Steenuil X X
Stormmeeuw 2 1 2 3 1 2 11
Tafeleend 20 2 1 1 2 26
Tapuit X X
Tjiftjaf X X
Torenvalk X X X X X X X
Turkse tortel X X X X X X X X
Veldleeuwerik X X X X X
Vink X X X X X X X X X
Waterhoen 13 2 4 2 3 1 25
Watersnip 1 1
Wilde eend 154 192 89 46 140 152 305 233 1311
Winterkoning X X
Wintertaling 15 2 2 8 10 80 15 132
Witte kwikstaart X X X X X
Zanglijster X X X
Zilvermeeuw 1 2 2 5
Zwarte kraai X X X X X X X X X
Zwarte zwaan 3 1 4
Totaal 2490 1967 1402 472 1791 2537 2955 2254 15868