Hoofdsponsors


Soort

Jan.

Febr.

Mrt.

April

Sept.

Okt.

Nov.

Dec.

Totaal

Aalscholver

22

56

13

18

Blauwe kiekendief

1

Blauwe reiger

4

4

2

4

Boerengans

14

12

6

7

Brandgans

Brilduiker

15

4

Dodaars

5

5

Fuut

5

36

17

27

Grauwe gans

580

424

255

221

Grote Canadese gans

13

6

2

Gr.zaagbek

9

3

8

Grote zilverreiger

2

3

1

1

Hybride gans

1

1

Indische gans

IJsvogel

1

3

Kievit

150

9

6

Kleine plevier

Knobbelzwaan

7

19

Kokmeeuw

87

198

25

1

Kolgans

687

766

12

Krakeend

50

37

6

2

Kuifeend

12

15

30

23

Mandarijneend

4

3

2

Meerkoet

19

18

20

Nijlgans

4

10

36

19

Rietgans toendra

1

Scholekster

1

7

5

Slobeend

Smelleken

1

Smient

373

261

Soepeend

20

24

13

20

Stormmeeuw

1

11

1

2

Tafeleend

9

4

2

Waterhoen

31

Watersnip

Waterpieper

Wilde eend

325

235

65

55

Wintertaling

6

3

4

Zilvermeeuw

1

1

Totaal

2246

2435

518

460