Hoofdsponsors

Werkgebieden van vogelwerkgroep 't Hökske

Vogelwerkgroep 't Hökske is actief in verschillende natuurgebieden. Met name in de regio Horst en Sevenum worden door middel van inventarisaties vogels zorgvuldig in kaart gebracht. Deze inventarisaties worden ook wel BMP-tellingen genoemd wat staat voor Broedvogel Monitoring Project, een onderzoek voor SOVON.
Uit de diverse projecten in deze gebieden komen niet alleen leuke, maar ook erg interessante gegevens. Behalve algemene vogelsoorten worden ook schaarse en zeer zeldzame broedvogels aangetroffen.

De Vogelwerkgroep is in de volgende natuurgebieden actief:

 

-Mariapeel(BMP-telling,Trekvogeltellingen en Aalscholverkolonie)  

-Diepeling(Broedvogelinventarisatie en Oeverzwaluwen)

-Heesbeemden (BMP-telling)

-Elsbeemden(BMP-telling)

-'t Ham

-Castenrayse Vennen

-Steegberg(Nestkastenproject)