Mariapeel

De Mariapeel is een gebied wat samen met de Deurnese Peel gelegen is tussen Griendtsveen, Helenaveen, Liessel, Sevenum en America. Samen met de Deurnese Peel heeft het een oppervlakte van ongeveer 2700 ha, de Mariapeel zelf is 1145 ha rijk aan natuurgebied. In 1980/1981 is de Mariapeel aangewezen als beschermd natuurmonument.

Mariapeel zwarte plakweg

Google Maps

 

Bijzonderen kenmerken:

In het hoogveengebied heeft zich na het jarenlang turfsteken, een uniek gebied ontwikkeld, waarbij er veenputten en veenplassen zijn ontstaan. Het hoogveen werkt hierbij als een spons waardoor het water er bovenop blijft liggen, hierdoor ontwikkeld zich het veenmoeras. Omdat het een uniek gebied is komen hier ook verschillende vogels/planten voor die zeer bijzonder zijn en vaak alleen in veenmoerasgebieden voorkomen.

DSC00921 Mariapeel 1024 stitch Nora

Mariapeel ©Nora Nelissen

Kraanvogels

In het najaar wordt de Mariapeel en de Deurnese Peel soms bezocht door duizenden kraanvogels die op trek zijn. zoiets komt echter niet elk jaar voor. Ze verblijven dan ongeveer 2 à 3 dagen  om te rusten en te fourageren. Vooral met oostenwind komen ze vanuit Duitsland en gaan richting Frankrijk om te overwinteren.

 

Aalscholverkolonie:
Een broedende Aalscholver is door een zestal mensen van onze werkgroep ontdekt op 16 april 2001. Het bleek tevens het eerste broedgeval van Limburg te zijn. Voor meer info kijk ook bij projecten "Aalscholverkolonie Mariapeel" .

 

Zwarte Ooievaar:
De zwarte ooievaar heeft het de laatste tijd goed gedaan en heeft het uitstekend naar zijn zin in de Mariapeel. Deze vogel is voornamelijk te bewonderen tussen eind juli en begin oktober. Zwarte ooievaars die in de Mariapeel verblijven worden ook in de Groote Peel en Strabrechtsche Heide waargenomen.

 

Trektellen:
Ook worden er op een vast punt in de Mariapeel trektellingen georganiseerd. Dit vindt plaats in het najaar, van half augustus tot half november. Voor meer info kijk ook bij projecten "Trektellen". 

Terug