Watervogeltelling 2018/2019 | september 2018 - april 2019

2018         2019        
Soort Sept. Okt. Nov. Dec. Jan  Febr maa apr Totaal
Aalscholver 22 32 43 17 14 17     145
Blauwe kiekendief           1     1
Blauwe reiger 20 15 6 5 3 8     57
Boerengans 2 4 4 6 6 15     37
Brandgans           5     5
Brilduiker       20 2 11     33
Dodaars 2 3 2 3   2     10
Fuut 3 2 3   2 6     16
Grauwe gans 536 1383 1050 1362 195 1589     6115
Grote Canadese gans 30 90 67     20     207
Gr.zaagbek       11 26 10     47
Grote zilverreiger   1 3 6 3 4     17
Hybride gans 1 1             2
IJsvogel 5               5
Kievit  3 50       21     74
Kleine mantelmeeuw mantelmeeuw 1               1
Knobbelzwaan 8               8
Kokmeeuw 96 338 71 320 255 135     1215
Kolgans 1 41 30 602   813     1487
Krakeend 16 7 4 19 64 36     146
Kuifeend       1   19     20
Mandarijneend 7 5 11 2 1       26
Meerkoet 11 11 6   18 29     75
Middelste zaagbek         1 1     2
Nijlgans 59 34 46 4 21 44     208
Oeverloper 2               2
Ooievaar   1             1
Pontische meeuw                  
Pijlstaart   1             1
Rode wouw   1             1
Scholekster                  
Smient     91 150 122 93     456
Soepeend 18 20 27 59 36 38     198
Stormmeeuw 3   2           5
Tafeleend   1 1 1   7     10
Tureluur 2               2
Toendra rietgans                  
Waterhoen 6 2 3   11 2     24
Waterpieper   1             1
Watersnip   7             7
Wilde eend 308 180 118 242 336 152     1336
Wintertaling 23 43 28 11 25 65     195

Top