-wie melde zich als eerste? Wie waren de andere mede oprichters?

In het voorjaar van 1994 kwam ik Henk Maessen tegen gekomen in de Castenrayse Vennen. Na een aantal keren met hem (en zijn gezin) vogels te hebben gekeken, werd ik in de winter van 1994/1995 voorgesteld door Henk aan Hans-Peter. Ons eerste gezamenlijk vogel-kijk-uitje was naar de Elsbeemden. En de klik was er… We bleven samen vogels kijken en konden elkaar veel nieuwe dingen leren. Via Hans-Peter maakten we al snel kennis met  Paul en Ralf. Zij liepen rond met het idee om een VWG te beginnen en ik zag het wel zitten om me daarbij aan te sluiten.

-Hoe komen jullie aan de naam ’t Hökske?

Ons eerste officiële projecten hadden te maken met het plaatsen van nestkasten voor Bosuilen en Kerkuilen.                                                                                                       

-Waar hielden jullie je in begin mee bezig?

 Het begin was kleinschalig met allemaal een eigen functie tijdens de maandelijkse vergaderingen en een eigen bijdrage met waar je eigenlijk goed in was. Ik kon zo veel vertellen over het vogels herkennen en het luisteren en determineren van de verschillende soorten. Ook was het jaarlijkse weekend weg met de VWG meteen een grote hit en zijn de uitjes op o.a. Ameland met z’n allen onvergetelijk.

-Veel veranderd in de vwg? Verschil tussen toen en nu?

Ik ben helaas, door een verhuizing, niet meer actief betrokken bij de groep. Maar ik heb er vrienden voor het leven rondlopen, hoewel de groep ondertussen flink gegroeid is en ik niet iedereen meer persoonlijk ken.

-waarom is er een vwg nodig, je hebt toch vogelbescherming?

Met een VWG kan je veel op lokaal gebied bereiken, dat heeft deze VWG de afgelopen jaren wel bewezen. In omgeving Horst/Sevenum zijn nu belangrijke dingen bekend over vogels, die anders niet bekend waren. Veel info nu over broedvogels, weidevogels, trekvogels, door ter plekke te tellen. Ook laagdrempelig info geven is een belangrijke taak voor een VWG, kijk maar naar interesse voor cursussen en excursies.

-Wat doen jullie nou precies?

Voorlichting geven, bescherming, inventarisaties, samenwerken en gewoon gezellig vogels kijken. Te veel om op te noemen.

-Waar is dit voor nodig?

Anders gaat er veel informatie verloren. En onbekend maakt onbemind. Je kunt laten zien dat het goed gaat met vogels, of juist niet. Dan kan je gericht in actie komen.

-Reclame mocht maken voor de vwg welke manier en wat zou jij zeggen?

VWG ‘t Hökske is naast een actieve, serieuze groep met veel kennis, ook een ontzettend gezellige groep waar iedereen welkom is en gastvrij wordt ontvangen.

-Zeg in enkele regels waarom je lid  zou moeten worden van de vwg

Je bent actief bezig met het beschermen van vogels en ziet resultaat, je leert heel veel over herkenning en maakt van je hobby vogels kijken een echte passie en je leert veel gezellige leuke mensen kennen.                                                           

-Activiteiten

Big Day Wat houdt dit in?                                                                        

Zo veel mogelijk vogels op 1 dag! Ik geloof dat het de bedoeling is om dit te gaan doen in de Mariapeel (onze ‘Heilige Grond’).

Lezig waarom Rode wouw?

Één van de mooiste roofvogels van Nederland en een soort die het de laatste jaren beter lijkt te doen als broedvogel. Dus er valt zeer veel over te vertellen…

Bovendien loopt de Rode Wouw een beetje als een ‘rode draad’ door de geschiedenis van de VWG. Het is een graag geziene gast tijdens de trektijd en we mochten de soort ook regelmatig gezamenlijk bekijken.                                                                               

-Toekomst hoe ziet deze eruit volgens jullie?

Rooskleurig… Veel bereikt in de afgelopen jaren, dat heeft VWG Hökske een begrip gemaakt in en om Horst en Sevenum. De groep is niet meer weg te denken uit Noord-Limburg. Hopelijk kunnen we nieuwe mensen enthousiast maken om bij de VWG aan te sluiten.

 

Terug

-wie melde zich als eerste? Wie waren de andere mede oprichters?

 

Hans-Peter en ik hebben elkaar destijds ontmoet bij een lezing over bosuilen gegeven door Henk Beckers bij IVN Helden. Ik werd hiervan op de hoogte gebracht door Mien en Jos Billekens. Vrij snel daarna zijn de plannen ontstaan om de vogelwerkgroep 't Hokske op te richten. Dit heb ik samen gedaan met Hans Peter en Paul Wijnen bij Hans Peter bij zijn ouders thuis gedaan (wij zijn de oprichters van de vogelwerkgroep 't Hokske). Volgens mij heb ik nog van het eerste uur hier gegevens van op zolder maar dat weet ik niet zeker. Hierbij hebben we toen als logo een bosuil getekend  (heeft jaren gediend als logo). Via een oproep in het Klokske over "red de kerkuil" zijn we in contact gekomen met Ger Keyzer (woont in Sevenum) en Jan Gijsberts. Vervolgens met Henk Beckers en Lex Verbeek en Hans Maeghs etc. 

Daarna is Henk Maessen en Robert Vernooy er vrij snel bijgekomen omdat Hans Peter al een tijdje Henk kende. Ik kan me nog een moment herinneren met Hans Peter en een bosuil in de Ballonzuilbossen. Ik weet niet of daar nog oude foto's van zijn. Een paar jaar later is Andre Seykens erbij gekomen en daarna Toon Selten. Daarna weet ik het niet meer. De eerste vogelweekenden in Ameland en Terschelling blijven onvergetelijk naast het pionierswerk voor kerkuil en bosuil (ook samen destijds met Fulco van den Berg). Helaas is o.a. Henk er niet meer bij en is Paul helaas met onenigheid uit de vogelwerkgroep gegaan in 2008.

 

-Hoe komen jullie aan de naam ’t Hökske?

Dit destijds thuis bij Hans Peter verzonnen ivm bosuilen/kerkuilen project. De naam Hokske slaat op broedkast uil. Het eerste oude logo van uil heeft Ralf destijds getekend. Daarna is het digitaal geworden. 

 

-Waar hielden jullie je in begin mee bezig?

Vooral met vogels bekijken in de Heesbeemden en Elsbeemden. Voor mij inmiddels lang geleden dat ik mee ben geweest met zo’n excursie. Mooie herinneringen mbt vele nachtegalen, broedplaats boomvalk in populier in Elsbeemden en blauwborst. Tevens de unieke ontdekking van broedplaats bruine kiekendief door Paul en Ralf (volgens mij in 1996) zijn inmiddels historisch te noemen en hoogstwaarschijnlijk de laatste in cultuurlandschap in deze regio. De vlucht van vrouwtje bruine kiekendief met tak toen we op de vuilnis stort stonden zijn onvergetelijk te noemen. Tevens is het bosuilenproject en kerkuilenproject gestart en zijn er vele nestkasten opgehangen in deze regio.

 

-Veel veranderd in de vwg? Verschil tussen toen en nu?

Veel minder tijd om naar buiten te gaan om nog echt eens te vogelen tov van het begin tijdens het ontstaan van de vogelwerkgroep. Meer pionierswerk destijds wat echt leuk was en veel plezier. Vooral de eerste weekenden met de vogelwerkgroep naar de Waddeneilanden waren hilarisch. Vooral ook de gebeurtenissen met Henk (grap om fietssleutel te verstoppen) of de grappige momenten op Ameland zijn mooie herinneringen. Daarnaast is de vogelwerkgroep veel groter geworden in de loop der jaren. Vooral onder Toon zijn er vele vrijwilligers bijgekomen en is de de vogelwerkgroep professioneler geworden. Dit laatste kan wel een valkuil worden indien men te veel meegaat in de waan van statuten enzovoorts. Grootste zorg is aansluiting met jongere generaties ipv vooral gepensioeneerden. 

 

-waarom is er een vwg nodig, je hebt toch vogelbescherming?

Ik denk dat we destijds bij elkaar zijn gekomen ivm gedeelde interesses voor vogels. De een meer gericht op vogels kijken en de andere persoon meer met het beschermen van een soort.

 

-Wat doen jullie nou precies?

De vogelwerkgroep doet tegenwoordig o.a. educatie geven in de vorm van cursussen geven. Een belangrijk peiler om mensen te leren over vogels en te enthousiasmeren over vogels.

Het beschermen van vogels in de vorm van projecten zoals de bosuil, kerkuil en steenuil. Jaarlijks controleren van nestkasten en daar waar nodig schoonmaken is belangrijk. Tevens het ophangen van nieuwe nestkasten bij particulieren indien geschikte broedlocaties verdwijnen.

Advies geven aan organisaties bij natuurcompensatie. Al is dit laatste een gevoelig onderwerp. Wie dient wie en wat wil men maximaal eruit halen om natuurcompensatie te doen slagen. 

 

-Waar is dit voor nodig?

Draagvlak krijgen onder de lokale bevolking dat we de leefomgeving moeten koesteren. Wanneer ik kijk toen ik jong was hoe het “Hetje” en de Heierhoeve erbij lagen tov hedendaags dan kun je wel stellen dat de natuur veel heeft moeten inleveren inclusief de aanwezige flora en fauna. Simpelweg verdwijnt er steeds meer leefomgeving zoals ruige hoekjes, braakliggen landschap afgewisseld met mooie struweel en oude bomenlanen. De overblijvende stukjes worden steeds meer losliggende puzzelstukjes in een groter geheel zonder structurele verbindingen.

 

-Reclame mocht maken voor de vwg welke manier en wat zou jij zeggen?

Indien je het echt leuk vind om je aan te sluiten bij een van de vogelprojecten aarzel dan niet om zo je steentje bij te dragen aan een goed initiatief. Hoe groter het draagvlak hoe langer het behoud ervan. Probeer na te denken welke omgeving inclusief overblijvende soorten vogels en planten we willen doorgeven aan de volgende generatie. 

 

-Zeg in enkele regels waarom je lid  zou moeten worden van de vwg

Je moet niet lid worden maar mag dit doen. Belangrijk is dat wanneer je ergens tot aangetrokken bent of wilt bijdragen aan behoud van vogels voor de volgende generatie vanwege je interesse, aarzel dan niet om je aan te sluiten. 

 

-Activiteiten

Big Day Wat houdt dit in?

Volgens mij houdt dit in om met de groep zoveel mogelijk vogels te tellen in de Mariapeel.

Lezing waarom Rode wouw?

Waarschijnlijk omdat het een enthousiaste vogelaar is die over dit onderwerp kan vertellen en omdat hij al jarenlang onderzoek doet naar deze soort. Destijds begin 2000 ergens met Paul Voskamp en Stef van Rijn samen een weekend in het Duits gedeelte van de Ardennen gezeten om mee te kijken wat dit onderzoek inhield en het zoeken naar nesten van Rode Woud. Was spectaculair te noemen.Ben benieuwd naar de presentatie over de Rode Wouw en wat er bereikt is.

 

-Toekomst hoe ziet deze eruit volgens jullie?

Naar mijn mening zal de leefomgeving beduidend slechter worden in onze regio ivm toename industriegebied rond Venlo maar bij Venray. Veel buitengebied zal nog schraler worden en de signalen zijn al duidelijk zichtbaar aan het worden. Waar zijn nog die mooie aantallen Grutto’s op de Heierhoeve en Brommer of de gorzen soorten rondom Siberië en Krayelheide (voorheen laatste bolwerk Ortolaan in Nederland) en ook Hoogheide. Je ziet ook steeds minder Leeuweriken of patrijzen en andere weidvogels in het akkerlandschap. De steenuil zal de komende decennia in deze regio ook structureel gaan afnemen door steeds meer isolatie van deelpopulaties. Vergrijzing binnen de vogelwerkgroep zal een grotere zorg gaan worden in de toekomst indien niet tijdig aangevuld met jeugd of dertiger en ouder.

 

 

 

 

 

Terug

-wie melde zich als eerste? Wie waren de andere mede oprichters?

Begin jaren negentig hing er een briefje bij de jumbo met de tekst:

Wie heeft er interesse om mee de natuur in te gaan en voornamelijk vogels kijken.

Hier heb ik op gereageerd, op deze manier kwam ik in contact met Henk Maessen. Via Henk kwam ik in 1994 in contact met Robbert Vernooy.

Toen ik lid was van het IVN Helden kwam ik via via in contact met Ralf Bovee en Paul Wijnen. Wij kwamen op het idee om een vogelwerkgroep op te richten. Samen met Robbert, Henk, Ralf en Paul hadden we de eerste vergadering op 2 mei 1995 bij mij thuis. Tijdens de vergadering die buiten was (het was mooi weer), vlogen er nog een paar kraanvogels over.

 

-Hoe komen jullie aan de naam ’t Hökske?

Onze eerste projecten waren Bosuilen en kerkuilen nestkasten ophangen. Hökske is

een ander woord voor en slaat op broedkast.

 

-Waar hielden jullie je in begin mee bezig?

Voornamelijk bos en kerkuilen, een jaar later kwam het weidevogelproject erbij.

Ook maakten we uitstapjes naar de Hamert, Elsbeemden, Heesbeemden en de Mariapeel. Het eerste jaar begonnen we ook met een weekendje weg, dit was de eerste twee jaar Ameland. De weekendjes doen we nu nog steeds.

 

-Veel veranderd in de vwg? Verschil tussen toen en nu?

De groep is enorm gegroeid, we begonnen met 5 leden en nu hebben we een kleine 40 leden. Door het grote aantal leden kunnen we ook meerdere projecten uitvoeren. De achteruitgang van bepaalde vogels is ook wel te merken, met name bij de weidevogels vergeleken met de jaren 90 en nu.

 

-waarom is er een vwg nodig, je hebt toch vogelbescherming?

Als VWG bereik je lokaal meer, dit hebben we als VWG in de loop der jaren wel bewezen. In de gemeente Horst aan de maas is nu veel meer bekend over bepaalde vogelsoorten die anders niet bekend waren. Mede door de inventarisaties en (trek) tellingen. Verder is ook informatie verstrekken een taak van de VWG, zoals Cursussen en verschillende informatie over bepaalde vogelsoorten in de weekbladen en lezingen.

 

-Wat doen jullie nou precies?

Voornamelijk tellingen van Broedvogels in verschillende natuurgebieden in de gemeente Horst aan de maas, watervogeltelling, Bos, Kerk en steenuilen project,

Huiszwaluwtellingen in de gemeente. Informatie, Cursussen en gewoon lekker gezellig vogels kijken met de groep.

 

-Waar is dit voor nodig?

Zo kan met zien hoe het met de vogelstand gaat, of bepaalde vogelsoorten achteruit of juist vooruitgaan. Of het aantal kolonievogels stabiel blijft. Mochten bepaalde soorten achteruitgaan kan men acte ondernemen.

 

-Reclame mocht maken voor de vwg welke manier en wat zou jij zeggen?

Ga gewoon een keertje mee met een excursie. De VWG is een erg gezellige club waar iedereen gelijk is of je nu wel of geen vogelkennis hebt. Naast de gezelligheid is de VWG ook erg actief en serieus met veel kennis.

 

-Zeg in enkele regels waarom je lid zou moeten worden van de vwg

Je bent bezig met het beschermen van vogels en kunt met alle projecten die je wilt mee lopen. Tevens ben je lekker buiten actief. Naast bezig zijn met vogels maak je ook kennis met een gezellige en enthousiaste groep mensen.

 

-Activiteiten

Big Day Wat houdt dit in?

Dit houd in om in 1 dag zoveel mogelijk vogels te zien of te horen. Dit gaat zich waarschijnlijk voornamelijk afspelen in de Mariapeel.

Lezig waarom Rode wouw?

De rode wouw is een van de mooiste roofvogels van Nederland. Het gaat ook langzaam beter met de rode wouw in Nederland. De meeste mensen praten ook graag even over de rode wouw, b.v. laat maar een rode wouw overkomen, of is al een tijdje geleden dat we een rode wouw zagen. Het is ook een zeer mooie vogel die graag wordt gezien.

 

-Toekomst hoe ziet deze eruit volgens jullie?

De vogelwerkgroep heeft veel bereikt en is niet meer weg te denken in de regio en Noord-Limburg. Veel gegevens van de VWG staan dan ook bij verschillende instanties in het bestand. Hoop dat we nog veel nieuwe leden mogen begroeten.

 

 

Terug

25 jarig jubileum VWG 't Hökske |

 

Interview van de oprichters die nog lid zijn van de vogelwerkgroep, klik op de naam voor het interview.

 

Hans Peter Uebelgünn

Ralf Bovee

Robbert Vernooy

 

 

Wie 25 jaar bestaat viert feest.

 

En jarig dat zijn wij. Wij zijn vogelwerkgroep ’t Hökske. Begonnen in 1995 bestaan wij nu 25 jaar,  dus is er alle reden voor een jubileum jaar vol met verschillende activiteiten.

In deze flyer leest u alles over de feestelijke activiteiten van vogelwerkgroep ’t Hökske in 2020.

 

Opening van jubileumjaar en lezing Rode Wouw op maandag 20 januari.

Tijdens deze bijeenkomst  zal het aan de hand van een powerpoint presentatie duidelijk worden op welke manier onze geschiedenis is gelopen. Verder is er de presentatie van het jubileum fotoboek “25 jaor musse kieke”.

Aansluitend staat er een lezing op de agenda door Stef van Rijn over de Rode wouw. Aanvang 20.00 uur. In de Sevewaeg in Sevenum

 

 

Nestkast timmeren in centrum Sevenum op zaterdag 9 mei.

Kom met uw kinderen of kleinkinderen een nestkast timmeren bij het winkelcentrum Jan Linders. Van 10.00 uur tot 12.00 uur, maximaal 2 per gezin.

 

Fietstocht op zondag 17 mei.

Met een fietstocht langs verschillende natuurgebieden die onze gemeente rijk is willen wij u graag uitleggen wat er op vogelgebied allemaal te beleven valt. De start is vanaf 13.30 uur tot 14.30 uur bij de Sevewaeg en zal u o.a leiden  langs De Heesbeemd, Elsbeemd en ’t Ham.

Ter plaatse zullen leden van onze werkgroep tekst en uitleg geven over het gebied.

Zeker een aanrader voor een mooie fietstocht in het voorjaar.

 

Big Day op zondag 11 oktober

Het jaar zullen wij afsluiten met de organisatie van een Big Day. Een Big Day is een vogelrace waarbij vogelaars binnen een beperkte tijd zoveel mogelijk vogelsoorten proberen te zien. Ook hier mogen de beginnende vogelaars aan meedoen.

Blijf ons volgens via onze website www.vogelwerkgroephokske.nl, en nieuwsberichten in de weekbladen. Hopelijk zien wij u bij een van onze activiteiten. Deelname is gratis maar een vrijwillige bijdrage om de kas te spekken slaan wij natuurlijk niet af.