-wie melde zich als eerste? Wie waren de andere mede oprichters?

 

Hans-Peter en ik hebben elkaar destijds ontmoet bij een lezing over bosuilen gegeven door Henk Beckers bij IVN Helden. Ik werd hiervan op de hoogte gebracht door Mien en Jos Billekens. Vrij snel daarna zijn de plannen ontstaan om de vogelwerkgroep 't Hokske op te richten. Dit heb ik samen gedaan met Hans Peter en Paul Wijnen bij Hans Peter bij zijn ouders thuis gedaan (wij zijn de oprichters van de vogelwerkgroep 't Hokske). Volgens mij heb ik nog van het eerste uur hier gegevens van op zolder maar dat weet ik niet zeker. Hierbij hebben we toen als logo een bosuil getekend  (heeft jaren gediend als logo). Via een oproep in het Klokske over "red de kerkuil" zijn we in contact gekomen met Ger Keyzer (woont in Sevenum) en Jan Gijsberts. Vervolgens met Henk Beckers en Lex Verbeek en Hans Maeghs etc. 

Daarna is Henk Maessen en Robert Vernooy er vrij snel bijgekomen omdat Hans Peter al een tijdje Henk kende. Ik kan me nog een moment herinneren met Hans Peter en een bosuil in de Ballonzuilbossen. Ik weet niet of daar nog oude foto's van zijn. Een paar jaar later is Andre Seykens erbij gekomen en daarna Toon Selten. Daarna weet ik het niet meer. De eerste vogelweekenden in Ameland en Terschelling blijven onvergetelijk naast het pionierswerk voor kerkuil en bosuil (ook samen destijds met Fulco van den Berg). Helaas is o.a. Henk er niet meer bij en is Paul helaas met onenigheid uit de vogelwerkgroep gegaan in 2008.

 

-Hoe komen jullie aan de naam ’t Hökske?

Dit destijds thuis bij Hans Peter verzonnen ivm bosuilen/kerkuilen project. De naam Hokske slaat op broedkast uil. Het eerste oude logo van uil heeft Ralf destijds getekend. Daarna is het digitaal geworden. 

 

-Waar hielden jullie je in begin mee bezig?

Vooral met vogels bekijken in de Heesbeemden en Elsbeemden. Voor mij inmiddels lang geleden dat ik mee ben geweest met zo’n excursie. Mooie herinneringen mbt vele nachtegalen, broedplaats boomvalk in populier in Elsbeemden en blauwborst. Tevens de unieke ontdekking van broedplaats bruine kiekendief door Paul en Ralf (volgens mij in 1996) zijn inmiddels historisch te noemen en hoogstwaarschijnlijk de laatste in cultuurlandschap in deze regio. De vlucht van vrouwtje bruine kiekendief met tak toen we op de vuilnis stort stonden zijn onvergetelijk te noemen. Tevens is het bosuilenproject en kerkuilenproject gestart en zijn er vele nestkasten opgehangen in deze regio.

 

-Veel veranderd in de vwg? Verschil tussen toen en nu?

Veel minder tijd om naar buiten te gaan om nog echt eens te vogelen tov van het begin tijdens het ontstaan van de vogelwerkgroep. Meer pionierswerk destijds wat echt leuk was en veel plezier. Vooral de eerste weekenden met de vogelwerkgroep naar de Waddeneilanden waren hilarisch. Vooral ook de gebeurtenissen met Henk (grap om fietssleutel te verstoppen) of de grappige momenten op Ameland zijn mooie herinneringen. Daarnaast is de vogelwerkgroep veel groter geworden in de loop der jaren. Vooral onder Toon zijn er vele vrijwilligers bijgekomen en is de de vogelwerkgroep professioneler geworden. Dit laatste kan wel een valkuil worden indien men te veel meegaat in de waan van statuten enzovoorts. Grootste zorg is aansluiting met jongere generaties ipv vooral gepensioeneerden. 

 

-waarom is er een vwg nodig, je hebt toch vogelbescherming?

Ik denk dat we destijds bij elkaar zijn gekomen ivm gedeelde interesses voor vogels. De een meer gericht op vogels kijken en de andere persoon meer met het beschermen van een soort.

 

-Wat doen jullie nou precies?

De vogelwerkgroep doet tegenwoordig o.a. educatie geven in de vorm van cursussen geven. Een belangrijk peiler om mensen te leren over vogels en te enthousiasmeren over vogels.

Het beschermen van vogels in de vorm van projecten zoals de bosuil, kerkuil en steenuil. Jaarlijks controleren van nestkasten en daar waar nodig schoonmaken is belangrijk. Tevens het ophangen van nieuwe nestkasten bij particulieren indien geschikte broedlocaties verdwijnen.

Advies geven aan organisaties bij natuurcompensatie. Al is dit laatste een gevoelig onderwerp. Wie dient wie en wat wil men maximaal eruit halen om natuurcompensatie te doen slagen. 

 

-Waar is dit voor nodig?

Draagvlak krijgen onder de lokale bevolking dat we de leefomgeving moeten koesteren. Wanneer ik kijk toen ik jong was hoe het “Hetje” en de Heierhoeve erbij lagen tov hedendaags dan kun je wel stellen dat de natuur veel heeft moeten inleveren inclusief de aanwezige flora en fauna. Simpelweg verdwijnt er steeds meer leefomgeving zoals ruige hoekjes, braakliggen landschap afgewisseld met mooie struweel en oude bomenlanen. De overblijvende stukjes worden steeds meer losliggende puzzelstukjes in een groter geheel zonder structurele verbindingen.

 

-Reclame mocht maken voor de vwg welke manier en wat zou jij zeggen?

Indien je het echt leuk vind om je aan te sluiten bij een van de vogelprojecten aarzel dan niet om zo je steentje bij te dragen aan een goed initiatief. Hoe groter het draagvlak hoe langer het behoud ervan. Probeer na te denken welke omgeving inclusief overblijvende soorten vogels en planten we willen doorgeven aan de volgende generatie. 

 

-Zeg in enkele regels waarom je lid  zou moeten worden van de vwg

Je moet niet lid worden maar mag dit doen. Belangrijk is dat wanneer je ergens tot aangetrokken bent of wilt bijdragen aan behoud van vogels voor de volgende generatie vanwege je interesse, aarzel dan niet om je aan te sluiten. 

 

-Activiteiten

Big Day Wat houdt dit in?

Volgens mij houdt dit in om met de groep zoveel mogelijk vogels te tellen in de Mariapeel.

Lezing waarom Rode wouw?

Waarschijnlijk omdat het een enthousiaste vogelaar is die over dit onderwerp kan vertellen en omdat hij al jarenlang onderzoek doet naar deze soort. Destijds begin 2000 ergens met Paul Voskamp en Stef van Rijn samen een weekend in het Duits gedeelte van de Ardennen gezeten om mee te kijken wat dit onderzoek inhield en het zoeken naar nesten van Rode Woud. Was spectaculair te noemen.Ben benieuwd naar de presentatie over de Rode Wouw en wat er bereikt is.

 

-Toekomst hoe ziet deze eruit volgens jullie?

Naar mijn mening zal de leefomgeving beduidend slechter worden in onze regio ivm toename industriegebied rond Venlo maar bij Venray. Veel buitengebied zal nog schraler worden en de signalen zijn al duidelijk zichtbaar aan het worden. Waar zijn nog die mooie aantallen Grutto’s op de Heierhoeve en Brommer of de gorzen soorten rondom Siberië en Krayelheide (voorheen laatste bolwerk Ortolaan in Nederland) en ook Hoogheide. Je ziet ook steeds minder Leeuweriken of patrijzen en andere weidvogels in het akkerlandschap. De steenuil zal de komende decennia in deze regio ook structureel gaan afnemen door steeds meer isolatie van deelpopulaties. Vergrijzing binnen de vogelwerkgroep zal een grotere zorg gaan worden in de toekomst indien niet tijdig aangevuld met jeugd of dertiger en ouder.

 

 

 

 

 

Terug