Vogeltelling in uw tuin, wie doet er mee? | 25 jarig jubileum | 15 november 2019

Wilt u mee doen met de Nationale Tuinvogeltelling in 2020, maar ook weten welke vogel er tijdens de telling in uw tuin rond scharrelt?

 

Kom dan naar de avond waar u de meest voorkomende tuinvogels leert kennen en wel op 9 december 2019 om 20.00 uur in de Sevewaeg in Sevenum, organiseerd door de Vogelwerkgroep ’t Hökske die in 2020 haar 25 jarig bestaan viert. Vooruitlopend op een jaar met allerlei activiteiten onder naam “25 jaor musse kieke”, beginnen wij met deze bijeenkomst voor de liefhebber.

Aan de hand van foto’s en geluiden van vogels, lopen enkele ervaren vogelaars binnen onze werkgroep met u de meest voorkomende vogels door. Van de merel tot heggemus en gaai tot grote bonte specht, ruim 20 vogels zullen de revue passeren. Verder zal er natuurlijk ingegaan worden op de werkwijze van de tuinvogeltelling. Op welke wijze telt men de vogels, hoe houd u de score bij, welke de valkuilen komt u tegen bij de telling en wat zeker belangrijk is, waar stuurt u de gegevens naar toe na de telling?

Met deze kennis op zak kunt u met een gerust hart mee doen met de Nationale Tuinvogeltelling van 24 tot en met 26 januari 2020.

Deelname is gratis.

 

Wilt u meer weten van de onze vogelwerkgroep en hun jubileum activiteiten ga dan naar onze website www.vogelwerkgroephokske.nl en wilt  u meer weten over de Nationale Tuinvogeltelling zelf ga dan naar www.tuinvogeltelling.nl

 

Agenda: Nog voor de Nationale Tuinvogeltelling bent u op 20 januari 2020 welkom op de openingsavond van ons jubileumjaar, met een lezing over de rode wouw door Stef van Rijn.

 

Tot ziens bij een van onze activiteiten

Top