Wie het weet mag het zeggen!! | 16 januari 2017

Vanuit de Britse ornithologische organisaties (BTO) wordt melding gemaakt van een opvallend gebrek aan pimpelmezen, mogelijk veroorzaakt door een ongebruikelijke natte zomer. Gedurende de wintermaanden worden de pimpelmezen, oude zowel als juveniels, door een gebrek aan voedsel op het platteland, aangemoedigd om de vogelvoerplaatsen en voederhuisjes in de dorpen en steden te bezoeken. Deze november echter worden er opvallend weinig pimpelmezen geteld, het laagste aantal sinds 2003. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door een gebrek aan nakweek dit jaar. Een verklaring voor het lage aantal kan gevonden worden in de bijzonder natte zomer dit jaar. Eigenlijk viel het hele broedseizoen letterlijk en figuurlijk in het water, met name de maand uni was erg nat. Hierdoor konden de ouderdieren moeilijk voedsel vinden voor zichzelf, laat staan dat ze voldoende voedsel konden aanvoeren om hun jongen groot te brengen. Normaal gesproken mag je grote aantallen pimpelmezen verwachten die de tuinen bevolken op zoek naar voedsel, maar dit jaar worden de laagste aantallen in augustus sinds 8 jaar geteld. Dat geeft aan dat een beperkt aantal jongen zijn grootgebracht dit jaar. Deze waarneming wordt ondersteund door de nestcontroles in de broedvogel monitoringsprojecten, waar de laagste resultaten van de pimpelmezen broedresultaten ooit worden waargenomen.

Pimpelmees Clive Daelman artikel 2017

Blue Tit (pimpelmees) broods were much less likely to survive in summer 2016

after fairly constant wet weather (Photo: ©Clive Daelmanwww.birdguides.com

 

Dave Leech, hoofd ecologisch onderzoeker, heeft waargenomen dat er 32 % minder pimpelmezen zijn dan het gemiddelde over de afgelopen 5 jaar. Dat kan komen door een beperkte omvang van de legsels (minder eieren), vrouwelijke pimpelmezen die meer moeite hebben zelf in conditie te blijven door een koude natte start van het voorjaar. Jonge vogels die het nest verlaten kunnen het moeilijk hebben gehad door het natte weer in Juni.Om een goed beeld te krijgen of dit een trend is en of er langdurige teruggang is waar te nemen wordt het publiek opgeroepen om het soort goed te blijven monitoren. Tuinvogeltellingen kunnen in deze betrouwbare resultaten opleveren.

 

Opmerkelijk: reacties en vragen mensen in het veld:

  • Noord Londen kent geen teruggang in aantallen pimpelmezen, laat een vogelaar weten.
  • Zou het ook kunnen dat door de milde winter er geen behoefte is aan voedsel aangeboden door mensen: de vogels blijven meer op  het platteland.
  • Ik heb veel dode jongen waargenomen gedurende broedseizoen. Vroege nesten waren oké, in het reguliere broedseizoen gingen veel jongen dood in het nest.

 

Tot een volgende keer Walter Jansen.

Top