De pijlstaart | 11 maart 2017

Na een paar dagen op Ameland te zijn geweest in de carnavalsvakantie mag ik bedenken waar ik het het artikeltje over schrijf.

 

Op Ameland, bij de meeste wel bekend, zijn ook in de wintermaanden veel vogels te zien. We hebben echter maar 1 pijlstaart gezien. De naam komt werkelijk van zijn pijlstaart, die de vogel een sierlijke vlucht  geven. De pijlstaart komt in grote gebieden ten Noorden van ons voor. Wij zijn als Nedrland zo’n beetje het grensgebied van het voorkomgebied van de pijlstaart. De pijlstaart broedt maar zelden in Nederland en staat op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten.

 

Pijlstaart © 

 

De pijlstaart is een uitstekende broeder. Een legsel kan bestaan uit 6 tot 12 eieren. Mocht het eerste legsel verloren gaan dan begint de vogel aan een nieuw legsel. Het nest wordt bij voorkeur in begroeiing gemaakt, maar wel op een droge bodem. De jongen vloegen na ongeveer 6 weken uit. Bekend is dat de pijlstaart met name ook in de wadden overwintert (naast grote meren en delta’s). Door zijn lange nek kan de eend op net iets grotere diepte naar voedsel zoeken in het watwer waardoor er niet direct concurrentie bestaat met andere eenden.

 

Aantallen in Nederland

Aantal broedparen

5-15 (in 2008-2011)

Geschat maximum aantal overwinteraars/doortrekkers

19.000 (in 2005-2010)

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland

 

De pijlstaart zoekt vaak het gezelschap van andere soorten eenden op De pijlstaart die wij zagen was in gezelschap van een twintigtal slobeenden, een 100 smienten en een paar tafeleenden. Gedurende hun trek worden ze niet vaak waargenomen omdat ze met name ’s nachts, op grote hoogte trekken.  Als je ze kunt waarnemen dan zijn ze goed te herkennen aan hun bouw. Ze vliegen in een kleine v-formatie of in kleine groepen.

Top