Vogeleiland Texel | 20 maart 2017

Zoals elk jaar heb ik in de winter een bezoek gebracht aan een van onze Waddeneilanden. Waarom in de winter zult u zich afvragen. De voornaamste reden is de grote groepen ganzen en met name de rotganzen die daar dan verblijven. En de eventuele roodhalsganzen die daar soms tussen zitten. Deze soorten ganzen kom je in het binnenland nergens tegen. Natuurlijk zijn er ook andere ganzen die daar de winter doorbrengen, o.a. brandganzen in grote getale. Maar ook andere wintergasten uit het hoge noorden kom je daar tegen. Verschillende soorten plevieren, strandlopers en andere wadvogel zijn er bij duizenden aanwezig. Ook eenden die we hier in de zomer hier en daar zien, zitten daar in grote groepen bij elkaar. Zo ook de scholeksters en wulpen. Als deze groepen wulpen opvliegen doet het denken aan de zwermen spreeuwen die we hier in het najaar kennen. Dit keer was Texel weer aan de beurt. Texel wordt het vogeleiland bij uitstek genoemd en dat is ook zo. Zowel in de winter met de wintergasten als in het voor- en najaar als de vogels op trek zijn, maken duizenden van deze vogels gebruik om een tussenstop te maken om weer op krachten te komen, na de zee te zijn over gestoken, of als foerageerplaats alvorens ze de zee weer oversteken. Ook in de zomer krioelt het er van de vogels. Veel daarvan hebben de winter doorgebracht in Afrika. Denk bijvoorbeeld aan de lepelaars die daar in drie kolonies broeden. Doch ook een viertal soorten sterns vindt er uitgebreid broedgelegenheid. En vele, vele andere soorten. Doordat in 1953 Texel ook getroffen was bij de watersnoodramp heeft men daar de waddendijk ook op Deltahoogte gebracht. De klei die daarvoor nodig was heeft men vlakbij afgegraven dit heeft een aantal mooie natuurgebiedjes opgeleverd. Ik denk hierbij aan het “Ottersaat”, de “Zandkes”, “Dijkmanshuizen”, “Munkewaal” en de “Bol”. Het voordeel hiervan is dat ze langs de dijk met een weg erlangs liggen, zodat je ook bij slecht weer vanuit de auto deze goed kunt bekijken. Er zijn zelfs speciale parkeerplaatsen voor aangelegd. Deze weg wordt ook wel de Vogelboulevard genoemden begint net boven Oudeschild en eindigt met de “Roggesloot” bij de Cocksdorp, helemaal in het noorden. Er zijn nog een aantal bekende vogelplaatsen zoals de “Schorren” tegen de dijk in de Waddenzee. De “Volharding”, de “Robbenjager” en de “Tuintjes” bij de vuurtoren. De bekende “Slufter” en de “Muy” in de duinen. De “Mokbaai”, de “Geul” en de “Horsmeertjes” vlak bij de haven. In het midden van het eiland ligt nog een groot gebied “Walenburg” en nog heel veel kleine stukjes natuur. Texel doet er ook alles aan om het voor vogelaars interessant te maken. Samen met natuurmonumenten is er een paar jaar geleden een nieuw gebied aangelegd “Utopia”. Ook afgelopen jaar hebben ze weer een nieuw gebied gerealiseerd nabij de Cocksdorp ”Dorpszicht” genaamd. Dit is pas klaar en voorzien van een mooie kijkwand. Doordat er weer dijkonderhoud plaatsvindt, levert dit tevens opnieuw uitbreiding plaats van de vogelgebieden. Ook zijn dit jaar twee oude eendenkooien met behulp van vrijwilligers weer opgeknapt en in de oude staat hersteld. Zo doet Texel en zijn bevolking er alles aan om de naam Vogeleiland waar te maken. Daarom is het een van mijn favoriete vogelgebieden.

 

Tot volgende keer Toon Selten.

Top