Lezing blauwe kiekendief | 2 april 2017

Roofvogels hebben voor veel mensen meer belangstelling dan andere vogels. Waarschijnlijk komt dit omdat ze dikwijls wat geheimzinnig overkomen. We weten er nog niet zo veel van. Hun nesten zijn goed verborgen als ze op de grond broeden. Als ze hoog in de bomen broeden zijn ze onbereikbaar om er een blik in te werpen. De laatste jaren is daar wel verandering in gekomen dankzij webcams die geplaatst zijn, denk maar eens aan “Beleef de lente”. Op buitenlandse sites komen nog meer Roofvogels in beeld dan onze uilen en Slechtvalk op “Beleef de lente”. Toch willen we er altijd meer van weten. Een van deze roofvogels waar we eens nader het licht op laten schijnen middels een lezing op 5 april door de heren Peter Heuts en Ernst Asseldonk is de Blauwe kiekendief.

De Blauwe kiekendief is een flinke roofvogel, die je kunt herkennen aan de lange vleugels en staart en aan de lage glijvluchten met in ondiepe omhooggehouden vleugels. Het mannetje en vrouwtje verschillen aanzienlijk in verenkleed. Het mannetje is kleiner (altijd bij roofvogels) en heeft een grijsblauwe kop, rug en staart. De donkere achterrand van de vleugels, de brede zwarte vleugelpunten zijn goede kenmerken. Het vrouwtje is bruin gestreept. Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), bij zowel mannetje als vrouwtje die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt.

blauwekiek Geert Lamers

Blauwe kiekendieven (Circus cyaneus), Foto: ©Geert Lamers

 

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden en bouwen hun nest op de grond. Randgebieden van meren zijn favoriet, evenals moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen. Ook in vochtige duinvalleien en op heidevelden kan men ze aantreffen Op het menu staan kleine zoogdieren: (jonge) konijnen en muizen. Maar ook kleine vogels worden regelmatig verschalkt. Blauwe kiekendieven worden vaak gezien op gemaaide hooilanden, waar ze muizen vangen die zich verschuilen in plukken hooi. Het gaat niet goed met de blauwe kiekendief. Ze komen nog maar op enkele plaatsen voor in Nederland. Hier broeden ze vooral op de Waddeneilanden, in de Oostvaardersplassen en in Friesland. 

blauwe kiek man Geert Lamers

Blauwe kiekendief ♂ (Circus cyaneus), Foto: ©Geert Lamers

 

Het mannetje van Blauwe Kiekendief is polygaam, en kan er  meerdere vrouwtjes op nahouden. Ooit is op Terschelling een mannetje met 7 vrouwtjes aangetroffen. De populatie uit Nederland overwintert grotendeels in West-Europa (o.a. Frankrijk). De vogels die we in de winter in Nederland aantreffen komen voor het merendeel uit Scandinavië. Enkele exemplaren uit Nederland blijven echter in ons land. Ook in onze omgeving zijn in de winterdag Blauwe kiekendieven waar te nemen.

 

Wil je meer te weten komen over deze toch enigszins geheimzinnige vogel kom dan op 5 april om 20.00 uur na de lezing over deze vogels.

De lezing wordt gehouden in Horeca `De Sevewaeg`Markt 1 Sevenum tegenover de Kerk.

 

Toon Selten.

Top