Uitnodiging lezing blauwe kiekendief | 2 april 2017

De kiekendief op de Meinweg, wat doet die daar precies?

Over deze vraag gaat de lezing op 5 april bij de Sevewaeg in Sevenum. Ernest van Asseldonk van de Stichting Koekeloere zal op deze vraag antwoord op geven tijdens de lezing. De avond begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.

 

Stichting Koekeloere, opgericht in 2007, viert dus dit jaar haar 10-jarig bestaan. Ze houdt zich al bijna 7 jaar bezig met de Blauwe kiekendieven. Deze vogel is een echte wintergast in Nationaal Park de Meinweg. Enkele jaren geleden zijn verschillende vogels gezenderd en de lezing gaat over de resultaten van meerjarige tellingen van kiekendief slaapplaatsen op de Meinweg, gecombineerd met resultaten van vijf GPS gezenderde vrouwtjes. Deze vrouwen zijn op één van de slaapplaatsen geringd en van zender voorzien zodat we weten waar ze ’s winters fourageren en ’s zomers broeden. Door de zendering zijn ook de trekroutes van deze dames zo bloot gelegd. Iets wat mooie resultaten heeft opgeleverd. Ernest Asseldonk en Peter Heuts houden zich al jaren hiermee bezig en door hun ervaring in staat om een mooie lezing te geven over de resultaten.

Wilt u alvast wat meer weten ga dan naar de site www.stichtingkoekeloere.nl waar u door verder te klikken meer informatie kunt vinden over dit onderzoek.

De avond is gratis maar een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Deze zal in zijn geheel gaan naar stichting Koekeloere. Hiermee kunnen zij hun werk verder voortzetten.

 

Hopelijk mag ik u begroeten op 5 april a.s. in Sevenum.

Met vriendelijke groeten, Ton Hagens

Top