Wordt de Putter een tuinvogel? | 4 mei 2017

De laatste maanden heb ik van enkele mensen vernomen dat ze en putter regelmatig in de tuin gezien hadden. Gaat hij daarmee de merel achterna. Dat was vroeger ook een schuwe bosvogel. Als het een tuinvogel zou worden zou dat wel een aanwinst zijn. Zeg nou zelf er zijn maar weinig vogels zo mooi gekleurd. Met zijn rood voorhoofd en keel, sterk afstekend tegen het wit en zwart van de rest van de kop, en het geel in de vleugels valt hij direct op. Van nature is de putter een vogel van de bosranden en struweel. Tegenwoordig ziet men hem ook steeds meer in parken, boomgaarden, erfbeplantingen en andere door de mens gevormde locaties en zelfs nu regelmatig bij mensen in de tuin. De oude benaming is distelvink. Dit is niet voor niets, ze voeden zich voornamelijk met de zaden van akkerdistels, kaardenbollen en klissen. Ze eten echter ook de zaadjes van paardenbloemen en andere composieten. Deze naam is dus heel toepasselijk. De naam putter hebben ze gekregen toen men ze in kooitjes ging houden. Hier leerden men ze om via een klein katrolletje met daaroverheen een touwtje een klein emmertje (b.v. een vingerhoedje) naar boven te trekken waar ze uit konden drinken. Gek genoeg is deze naam nu algemeen terwijl er nog wel vogels in gevangenschap worden gehouden, maar dan in grotere volières. Er zullen maar weinig putters zijn die het kunstje van putten nog kennen. Het zou mooi zijn als we van deze vogel ook in de tuin kunnen genieten. We kunnen dit natuurlijk wel bevorderen door het planten van distelachtige planten, zoals bijvoorbeeld, kogeldistel, kaardenbollen en andere bloemen waar ze graag de zaden van eten. Het zijn namelijk zaadeters net als andere vinkachtigen, alleen de jongen worden gevoed met insecten. Het aantal putters is de laatste jaren toegenomen, misschien wel omdat ze zich minder schuw gaan gedragen. We hopen dat deze tendens zich voortzet, want het zijn mooie vogels en er zijn al genoeg andere vogels waarvan de aantallen terug lopen.

 

 

Tot volgende keer, Toon Selten.

Top