Nestkast-project 2017 | 14 augustus 2017

De resultaten van het broedseizoen in de nestkastjes.

Diegene die wel eens gaat wandelen in de bossen tegenover de Schatberg en Toverland hebben vast wel eens gezien dat er een groot aantal nestkastjes aan de bomen hangen. Deze zijn er door onze vogelwerkgroep neergehangen. Op de eerste plaats om vogels nestgelegenheid te bieden maar tevens doen we hiermee mee aan een onderzoek naar holenbroeders door het Nederlands instituut voor ecologie (NIOO KNAW). Daarom controleren we in het broedseizoen deze nestkastjes elke twee weken. Hieronder de resultaten: Totaal zijn van de 78 nestkasten er 77 gebruikt. De resultaten vielen dit jaar tegen.

Dit had mijns inziens twee oorzaken:

Eentje daarvan is zeker. Hadden we in het verleden wel eens last van vernielde of weggehaalde nestkastjes, of andere vormen van baldadigheid, dit jaar maakten we voor de eerste keer mee dat complete nesten met eieren en al waren weggenomen ondanks dat de deurtjes waren dichtgeschroefd. De eerste keer was dit eind april, toen bleek dat bij 13 nestkasjes het geval. Later hebben we dit nog bij enkele nestkastjes geconstateerd. We hebben daarbij ook gedacht aan een boommarter. Die kunnen ook nestkastjes helemaal leeg hengelen, maar zoveel ineens is niet aannemelijk en bovendien waren enkele kastjes niet goed meer dicht gemaakt. We hebben dit direct doorgegeven aan de AID die op zijn beurt de Groene brigade weer heeft ingeschakeld. We vermoeden dat dit door vogelfokkers wordt gedaan die ze door andere vogels verder laten uitbroeden. De 2de oorzaak is volgens ons het weer. Hadden we vorig jaar een koude en erg natte periode waardoor veel legsels mislukt waren, ook dit jaar hadden we eind april en begin mei een koude periode waardoor er weinig voedselaanbod was. Dit was direct te merken aan verlaten broedsels en zelfs jongen. In tegenstelling tot andere jaren hadden we dit jaar wel veel vogels die een 2de broedsel produceerden en ook tot een goed einde brachten. Dit had waarschijnlijk ook met het warme weer in die periode te maken waardoor er toen voedselaanbod genoeg was. Dit maakt echter het gemiddelde resultaat niet goed. Ook bij de visvijver de Steeg in Grubbenvorst hebben we 24 nestkastjes hangen. Hiervan waren er 8 niet gebruikt. Daar waren ook geen tweede broedsels zodat daar de resultaten helemaal tegenvielen. Volgend jaar hopen we maar op een positiever resultaat.

Tot volgende keer Toon Selten.

Top