Verslag vogelreis Extremadura Spanje | 21-08-2017

Vogelvakantie in ……. Spanje

Dit jaar was de keuze van het vakantieland snel gemaakt. Extremadura wordt het paradijs voor vogels en vogelaars genoemd en na ons verblijf van 6 tot 16 april kunnen we dit bevestigen. Daarna nog 5 dagen in het Nationaal Park Doñana in de omgeving van Sevilla in het zuidwestelijke puntje van Spanje en de teller stond op 172 vogelsoorten. En dat zonder een druppel regen en bij temperaturen van 22 tot 35 graden.

Extremadura ligt aan de grens met Portugal halverwege Madrid-Lissabon. In dit dunbevolkte gebied, met lage industrialisatie, de kenmerkende dehesa’s ( weilanden met kurk- en steeneiken), de bergen en (stuw)meren, zitten we in een ideaal gebied voor diverse vogelsoorten. Overal de welbekende Hop, Grauwe Gors, Roodkopklauwier en Bijeneter. Een heel aparte soort is de Blauwe Ekster die alleen in Spanje te zien is. Van de roofvogels is de Zwarte Wouw de meest voorkomende.

 

We hebben een 3-tal gebieden in Extremadura bezocht nl.

 1. Nationaal Park Monfrague

  In dit ruige gebied een 3-tal soorten gieren nl. Vale Gier (500-600 broedparen, Monniksgier (bijna 300 broedparen) en aasgier (ca. 40 paar). Continu hadden we enkele tientallen exemplaren cirkelend boven onze hoofden. We hadden het geluk om ook een Spaanse Keizerarend maar ook een Blauwe Rotslijster in de kijker te krijgen.

 2. Arrocamp-stuwmeer bij het plaatsje Saucedila

  In het stroomgebied van de rivier de Taag een respectabel aantal watervogels met Woudaapje, Ralreiger, Steltkluut en Purperkoet als belangrijkste soorten.

 3. Hoogvlakte nabij Caceres

  Dit gebied met akkerbouw en weilanden maakte de meeste indruk. Genieten van de baltsende Grote en Kleine Trappen, eveneens baltsend een Griel en vervolgens gelijktijdig een 5-tal Grauwe Kiekendieven in de buurt van hun broedlocaties. Maar ook wachtend op de zonsopgang de ratelende Moorse Nachtzwaluw. Al met al een uniek gebied met teveel soorten op te noemen.

  Bijgaande foto van de Rode Patrijs konden we maken nabij het plaatsje Santa Marta de Magasca.

   

Rode steenpatrijs Foto: ©Jan Peeters

 

Vervolgens de reis richting Sevilla naar het Nationaal Park Doñana. Een verblijf in het stoffige plaatsje El Rocio is al een ervaring op zich. El Rocio is een bedevaartsoord zonder asfalt en bestrating maar met de beroemdste en grootste bedevaarten ter wereld. Een miljoen mensen waaronder ruim 100 broederschappen trekken jaarlijks met Pinksteren naar het Andalusische gehucht El Rocío ter ere van de Virgen del Rocío. Het plaatsje ligt aan de rand van het Nationaal Park Doñana waar we grote aantallen Zwarte Ibis, Ralreiger, Flamingo’s, Koereigers, Kwak, Stelkluut, Krooneend en Zwarte Wouw tegenkwamen. Ook de zeer zeldzame Witkopeend kregen we te zien. Toch was het hoogtepunt hier geen vogel maar een zoogdier. Op onze excursie door het gebied hadden we een unieke ontmoeting met een Iberische Lynx ook wel Spaanse Lynx of Pardellynx genoemd. Een van de zeldzaamste katachtige ter wereld met nog geen 200 exemplaren. Enkel en alleen op het Iberische Schiereiland komt deze soort voor.

 

Samenvattend kunnen we stellen dat het zeker de moeite waard is om eens een bezoek te brengen aan de natuurgebieden in Spanje.

Tot een volgende keer.

Jan Peeters VGW ‘t Hokske

Top