Kraanvogels op trek | 6 november 2017

Het is stilaan begin november en dan kunnen we ze weer verwachten … de Kraanvogels. Er zijn al enkele grote groepen over getrokken. Ook hebben er al een grote groep overnacht aan het “Leegveld” te Liessel. Kraanvogels zijn meestal duidelijk te herkennen. Ze vliegen in V vorm net als ganzen maar door de lange hals en de naar achteren gestrekte poten die ver achteruitsteken zijn ze daarvan duidelijk te onderscheiden. Maar het meest herkenbare is meestal het geluid. Kraanvogels zijn dikwijls nogal erg luidruchtig. We verheugen ons elk jaar weer op de trek van de kraanvogels, zowel in het najaar als in het voorjaar, al is de najaarstrek meestal massaler. Als dit tegen de avond is, is er een grote kans dat ze bij ons in de Peel overnachten. De meeste Kraanvogels komen nog steeds uit de Scandinavische landen. Na hun overtocht over de Oostzee doen ze meestal eerst het Duitse schiereiland Rügen aan. Een tweede stop vindt dikwijls kortbij plaats in Diepholz in de buurt van Osnabruck. Een gedeelte trekt door naar Noord Afrika doch een steeds groter gedeelte overwinterd in Zuid Europa. Het Frans Lac du der is en bekend gebied. Er zijn jaren dat om deze tijd al meer vogels op trek zijn. Dit jaar is het op de verzamelplaatsen nog vrij rustig volgens de berichten. Dit kan met het weer te maken hebben. Enerzijds omdat het nog vrij zacht is, anderzijds omdat er de laatste dagen een sterke zuidwestelijke stroming staat. Om veel vogels waar te nemen is voor ons een oostelijke wind gunstiger. Toch hoeven we niet meer op het voorjaar of najaar te wachten om Kraanvogels te kunnen zien. In de middeleeuwen was de Kraanvogel een inlandse broedvogel. Daarna zijn ze verdwenen, dat kwam omdat hun leefgebied, hoogveen ook verdween. Sinds 2001 broeden ze echter weer in het Fochteloërveen op de grens van Drenthe en Friesland. Het enige gebied met nog levend hoogveen. Op 8 mei 2001 kropen daar de eerste jongen sinds al die jaren weer uit het ei, en werden er jongen groot gebracht. Dit jaar werden er ondanks de droogte toch nog 9 jonge Kraanvogels uitgevlogen. Water is van essentieel belang omdat ze graag op eilandjes broeden waar ze minder van vossen en andere predatoren te duchten hebben. Langzaam breidt de populatie die in Nederland broedt zich uit Sinds een paar jaar broeden er ook enkele paartjes in het Dwingelerveld in Drenthe en in het Drenths-Friese wold. Ook in het Korenburgerveen in de achterhoek en Engbertsdijkvenen in Twenthe zijn gebieden waar Kraanvogels broedpogingen ondernemen. In deze gebieden is het succes wisselend. Maar het feit dat ze er broeden is al een vooruitgang. Echter ook op meerdere plaatsen in oost en zuid Nederland zijn paartjes kraanvogels in de zomer waargenomen die weliswaar nog niet tot broeden zijn overgegaan. Maar toch wat niet is kan nog komen. Een plaats daarvan licht wel erg dichtbij namelijk in de Deurnse Peel. Staatsbosbeheer is druk doende om ons Peelgebied geschikt te maken voor Kraanvogels met name het Grauwveen lijkt daarvoor een geschikte locatie. Dat is een van de reden waarom ze de hoogveengroei weer op gang proberen te krijgen. Maar niet alleen broeden weer Kraanvogels in Nederland. Er zijn zelfs, zij het kleine groepjes, Kraanvogels die in Nederland overwinteren. In de winter van 2016/2017 hebben 53 Kraanvogels in het Fochteloërveen overwinterd. Dit waren naast eigen Kraanvogels vogels uit Duitsland kenbaar aan de ringen. Het ziet er dus goed uit voor de Kraanvogel in onze omgeving.

Tot een volgende keer Toon Selten.

Top