Steenuil 2017 | 11 december 2017

Hoe verging het de steenuil in 2017.

Van de steenuil leven er naar schatting 7.000 tot 9.000 broedparen in Nederland en dat is aanzienlijk minder dan enkele decennia geleden. Van dit aantal leven er ongeveer 12 broedparen in ons werkgebied, wat natuurlijk niet wil zeggen dat er niet meer uilen in ons gebied leven. Dat deze zijn niet overgegaan tot broeden in een van onze kasten maar misschien ergens anders hun heil zoeken kunnen wij natuurlijk niks aan doen. In 6 van de kasten was de geur van de uil en de aanwezigheid van braakballen een teken dat de kast bewoond is, maar helaas hebben wij er geen eieren of jongen aangetroffen. Maar in de andere 6 kasten hebben de ouders samen succesvol hun jongen groot gebracht. Dat groot brengen van de jongen doen ze door hen muizen, kevers en regenwormen te eten te geven. De steenuil is niet echt kieskeurig maar als hij een muis kan aanleveren in plaats van een kever zal hij voor de muis gaan. Dit scheelt hem natuurlijk minder op jacht gaan, want met 2 of 3 muizen krijgen de jongen de maag wel vol. Iets anders is het om het gewicht van een muis met kevers en wormen te moeten aanleveren en hiermee de hongerige monden te vullen, dit vereist meerdere jachtpartijen.

 

In totaal hangen er 43 kasten in ons werkgebied, van deze kasten zijn er 37 van de vogelwerkgroep. De meeste kasten hangen in de gemeente Horst aan de Maas, ééntje in Venlo en ééntje in Maasbree. Deze kasten bezoeken wij eenmaal per seizoen, maar in 2017 hebben wij ook de kast bezitters voor de eerste keer per e-mail gevraagd of er activiteiten zijn in en rond de kast. Van 8 persoenen hebben wij per mail te lezen gekregen dat er bij 6 geen activiteiten waren en bij 2 wel. Deze twee bezoeken wij dan om te kijken welke activiteit er plaats vind. Het versturen van een mail scheelt ons veel tijd, en tijd is iets waar elke vogelaar gebrek aan heeft. Van deze kasten zijn er dus 6 succes verhalen te vertellen. In totaal hebben 18 steenuilen het levenslicht gezien en zijn naar alle waarschijnlijkheid uitgevlogen.

Het jaar 2017 was voor de steenuil, oftewel Athene noctua, een beter jaar dan 2016. In dat jaar hebben er, zover wij weten, geen jongen het levenslicht gezien. Mocht u meer willen weten of vragen hebben over de steenuil, mail of bel ons dan. Verdere informatie over de werkgroep kunt u ook vinden op onze website www.vogelwerkgroephokske.nl 

Met vriendelijke groeten Marcel Hendriks en Ton Hagens

Top