2018: Weer een nieuw jaar! | 1 januari 2018

Mag ik u allen allereerst een gelukkig en gezond 2018 toewensen. Dat het een onvergetelijk jaar mag worden, in positieve zin natuurlijk.

 

Vanuit de Vogelwerkgroep hopen we natuurlijk op een vogelrijk jaar. Dit hebben we natuurlijk niet zelf in handen, maar hier kunnen we wel in bijdragen. En dit geldt ook voor u! Vaak gaat het om kleine dingen. Vogels bijvoeren in de winter, zeker bij vorst en sneeuw. U zult ervan genieten als de mezen en vinken uw tuin bezoeken. Een drinkbak voor vogels is het hele jaar door een mooi middel om vogels te voorzien van drinkwater en zodoende ook naar uw tuin te lokken. Maar zorg dan ook voor een dichte struik of heg in de buurt: de vogels hebben graag een schuil- en vluchtplek in de buurt van hun eten en drinken. In het voorjaar kan dit ook een prima gelegenheid zijn voor een vink, heggemus of merel om hier een nest in te maken. Natuurlijk heeft u uw tuin er graag netjes bij liggen, maar vogels hebben dit juist liever niet. Nu hoeft u er voor mij ook geen zooitje van te maken, maar een rommelige hoek trekt een hoop insecten en wormen aan. Een roodborst zal u dankbaar zijn en zal u regelmatig verblijden met zijn mooie zang. Veel vogels maken gebruik van natuurlijke holtes om hun nest in te maken. Dit kan ook in een huis of schuurtje zijn. Doordat we alles strak af willen werken, is dit tegenwoordig vaak niet meer mogelijk. U kunt flink wat vogels, zoals mezen en spreeuwen helpen met nestkastjes. Een simpel kastje is eenvoudig te maken. Tekeningen zijn te vinden op internet, maar u kunt ons natuurlijk ook om advies en hulp vragen. Natuurlijk zien we ook graag veel vogels op de akkers en in de weilanden. Veel akker- en weidevogels hebben het moeilijk. Het is lastig om een geschikte broedplaats te vinden en als er dan jongen uit komen, is het lastig om ze groot te brengen. Omdat ik zelf werkzaam ben in de agrarische sector, weet ik dat het voor de agrariërs, naast alle regels omtrent bemesting, gewasbescherming, voedselveiligheid, etc., lastig is om ook rekening te houden met akker- en weidevogels. Maar ook hier zijn diverse kleine dingen mogelijk die al tot leuke resultaten kunnen leiden. Weet u overigens ergens een hoekje of een strook te liggen, waarvan u denkt: als we dat eens anders inrichten kan dit wel eens een mooi stukje landschap worden, laat het ons weten. Wellicht kunnen we hier, in samenwerking met de stichting Landschap Horst aan de Maas, wel wat mee. Al met al een paar kleine puntjes en wat grotere punten om onze omgeving wat vogelrijker te maken. Als we hier dit jaar wat van kunnen realiseren, hebben we alvast een mooi succes te pakken.

 

John Raedts
Vogelwerkgroep ‘t Hökske

Top