Watervogeltellingen | 12 januari 2018

Een van onze projecten is de watervogeltellingen die we in alle maanden met een R erin uitvoeren. Dit is dikwijls een aangename activiteit, maar ook soms een koude aangelegenheid, afhankelijk van het weer. Het blijft echter altijd wat spannend omdat je nooit weet wat je te zien krijgt. Zeker als de winter toeslaat wordt je soms verrast door bijzondere waarnemingen.

 

Waarom is Nederland aantrekkelijk voor overwinterende watervogels?

Nederland is een land met veel water, een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel. Dit houdt tevens in dat er veel kanalen en sloten extra nodig zijn om droge voeten te houden. Tel daarbij op de grote rivieren die in ons land samenkomen en in zee uitmonden. Het IJsselmeer het Markermeer, de Maasplassen, de Zeeuwse Delta en de vele natte natuurgebieden. Bovendien is de Waddenzee zowel voor watervogels die hier overwinteren, als voor doortrekkers, het eerste grote foerageergebied wat ze tegenkomen op hun weg naar het zuiden. Daar verblijven ze lange of kortere tijd met duizenden. Dit alles maakt samen dat Nederland een uniek land is voor watervogels. Het is daarom geen wonder dat veel watergevogelte die de winter ontvluchten in het hoge noorden, Nederland kiezen om deze hier door te brengen. Door ons zeeklimaat zijn de winters over het algemeen gematigd, waardoor er ook meestal meer voedsel voorhanden is. Als Vogelwerkgroep hebben wij het gedeelte op de Maas tussen het veer Lottum en de brug van Well toegewezen gekregen. Hieronder valt ook de Broekhuizerweert. Dat is een interessant gebied. Zo zit er een flinke populatie Mandarijn eenden afkomstig uit ontsnapte of losgelaten vogels, die het hier blijkbaar goed naar hun zin hebben en zich flink hebben voortgeplant. Maar ook door bijzondere soorten wordt dit natuurgebied vaak bezocht.

 

Waarom moeten watervogels geteld worden?

De aantallen en verspreiding van de watervogels in de winterperiode wordt hiermee in kaart gebracht. De momenten dat de aantallen het grootste zijn worden hiermee eveneens vastgelegd. Dit kan men vergelijken met andere jaren en het weer op dat moment. Dit zegt tevens iets over de stand van de wereldpopulatie omdat niet alleen in Nederland maar ook in andere landen wordt geteld, dikwijls op dezelfde dag zoals bv. in België . Deze dag is altijd de zaterdag het dichtste bij het midden van de maand. Daarnaast kan men bij sommige soorten zoals bijvoorbeeld ganzen en zwanen de resultaten van het broedseizoen bepalen, door te tellen hoeveel ongeveer het percentage jonge dieren bedraagt. Dit is bij veel soorten aan het verenpak te zien. Omdat deze gegevens allemaal worden opgeslagen, kan men over zeer veel jaren ( er wordt al ongeveer 65 jaar geteld) de resultaten vergelijken en eventuele conclusies aan verbinden. We tellen alle watervogels en vogels die met water te maken hebben zoals bv. reigers meeuwen aalscholvers enz. Maar ook wat genoemd wordt bijzondere soorten zoals enkele roofvogels als bv. de Visarend maar ook de IJsvogel omdat deze ook afhankelijk zijn van water. Dikwijls wordt gezegd: “hele grote groepen kun je toch niet tellen”. Dat is ook zo maar we maken dan eerst een schatting van het geheel, voor het geval dat ze opvliegen, en daarna tellen we een tiental exemplaren en projecteren dit over de hele groep. Dan heeft men een vrij betrouwbare telleng al blijkt uit ervaring dat er dan meestal toch te weinig geteld zijn.

De Watervogeltelling blijven echter een interessante maar soms een koude aangelegenheid, die af en toe verassende resultaten oplevert.

Tot een volgende keer Toon Selten.

Top