Waarom kunnen vogels zo goed vliegen? | 9 februari 2018

Omdat ze vleugels hebben zal uw antwoord zijn. Daar hebt u uiteraard gelijk in, maar er zijn toch een aantal factoren meer die daar aan bijdragen. Enkele weken geleden heb ik een stukje geschreven waarom grote vogels in V formatie vliegen. Daar was ook een duidelijke reden voor en daaruit bleek dat ze ook nog zeer hoog konden vliegen. Bijna alle vogels hebben zich geévalueerd om te kunnen vliegen.

 doorsnede vogelbot

Doorsnee vogelbot

 

Hun hele lichaam is daartoe uitgerust. Neem bijvoorbeeld het skelet. Dit bestaat bij een vogel uit holle beenderen. Voor de sterkte zitten daar een soort dwarsschotjes in. Maar ze zijn zeer licht. Om het lichaaamsgewicht ook te verminderen hebben ze geen kaken of tanden. Het voedsel wordt vermalen in de zogenaamde spiermaag. Een orgaan met een sterk geribbelde wand, waarin door de vogel opgenomen kleine stukjes steen bevinden. Hierin wordt het voedsel gemalen. En waarom zouden vogels eieren leggen inplaats van jongen te baren? Ga maar eens vliegen als je in verwachting bent. Vliegen kost veel energie dus ook veel zuurstof. Toch kunnen vogels zeer goed vliegen zelfs op grote hoogte zoals uit het vorig artikel blijkt, vliegen Indische ganzen op 9.000 meter hoogte over de Himalaya. Als mensen kunnen we in die ijle lucht niet leven. Vogels zijn daartoe uitgerust met een zeer speciaal ademhalings systeem. De longen bij vogels zijn vrij klein en kunnen ook niet uitzetten zoals bij de mens of zoogdieren. Ze bevatten ook geen longblaasjes maar de longen bestaan uit allemaal kleine buisjes. Om de buisjes heen liggen kleine bloedvaatjes. Deze bloedvaatjes nemen de zuurstof op in het bloed.

ademhaling vogel

Luchtwegen van een vogel ©Campbell Biology 4th edition

 

Aan de longen zitten zogenaamde luchtzakken. Deze luchtzakken vervullen een zeer belangrijke functie bij de ademhaling van vogels. De meeste vogels hebben er negen. Deze luchtzakken zitten door het hele vogellichaam en zelfs in de botten en wervels. Als de vogel inademt zet de borstkas uit maar de longen blijven gelijk. Inplaats daarvan zetten de luchtzakken uit. Deze staan via de luchtpijp in verbinding met de neusgaten in de snavel. De ingeademde lucht gaat naar de achterse luchtzakken. De luchtzakken hebben een stelsel van kleppen zodat de lucht er altijd aan de ene kant ingaat en aan de andere kant eruit. Zo vindt er nooit vermenging plaats van verse lucht en gebruikte lucht. Via de andere luchtzakken gaat de verse lucht naar de longen en via de voortse luchtzakken verlaat de lucht weer het lichaam. De luchtzakken hebben dus een functie als luchtbuffer en tevens zorgen ze voor een constante stroom zuurstofrijke lucht door de longpijpjes. Daardoor kan de vogel over veel meer zuurstof beschikken als zoogdieren waar de lucht vermengd wordt met gebruikte lucht. Vandaar dat ze in zeer ijle lucht toch nog goed kunnen vliegen. Mensen die vogels houden weten hoe belangrijk de luchtzakken voor vogels zijn. Ze moeten altijd oppassen voor schimmel, deze nestelt zich via de lucht graag in de luchtzakken met alle gevolgen van dien. De vogel zal direct benauwdheids verschijnselen tonen. Een volgende keer meer over vliegen van vogels

Toon Selten.

Top