Hoe oud zijn vogels eigenlijk? | 16 maart 2018

Sinds wanneer kennen we het diersoort vogel eigenlijk? Dat is een vraag waarop we nu een antwoord kunnen geven maar mogelijk is dat antwoord morgen achterhaald. Nou ja, morgen is misschien overdreven maar binnen een paar jaar kan heel reel zijn. In een artikel in de Volkskrant van zaterdag jl. staat beschreven dat ergens in midden Spanje, een kuiken ter grootte van een pink, een gewicht van 10 gram en slechts enkele dagen oud, is gevonden. Of eigenlijk was het al een paar jaar geleden gevonden maar door de nieuwe technieken voor het vaststellen van de leeftijd heeft men nu pas kunnen vaststellen dat de vogel ergens rond de 127 miljoen jaar oud is.

oer vogeltje

Oervogeltje ©newscientist.nl

 

Dit vogeltje was nog zo jong dat de botten nog niet uitgehard waren. Enkele dagen als leeftijd lijkt dan ook reëel. We weten dat vogels zijn ontstaan uit reptielen. De reden was dat we geloofden dat de schubben aan de poten aanwijzingen waren dat de vogels heel vroeger overal schubben hebben gehad. (excuses aan de andersgelovigen die de evolutie als een verzinsel zien). 45 tot 66 miljoen jaar geleden zat men (althans de levende wezens van toen) in het krijt tijdperk. In het eerste gedeelte van dit tijdvak is dus deze telg van de vogelclub gevonden. Daarvoor zijn er weinig of geen restanten gevonden, daarna steeds meer, tot en met de vondst van een soort dinosauriër die het midden hield tussen een zwaan en een dinosauriër. Dit fossiel werd enkele jaren terug gevonden in Mongolië, en na veel studies over de oorsprong, werd dit illegaal opgegraven fossiel teruggegeven aan Mongolië. Het eerder beschreven kuiken is tot nu toe een van de allereerste vogel-achtigen die is gevonden. Dat zal zo blijven totdat de techniek verder verfijnt word en er nieuwe opgravingen worden gedaan. Oh ja, ter vergelijk: zover als we nu weten is de Homo sapiens, wijzelf dus, ongeveer 200.00 jaar oud. Het gevonden kuiken is dus met recht een oervogel.

Walter Jansen

Top