Zaterdag 6 oktober Euro Birdwatch 2018 | 21 september 2018

Onder auspiciën Vogelbescherming Nederland zal ook dit jaar weer een vogelteldag georganiseerd worden in Nederland. Zaterdag 6 oktober zal op een kleine 150 plaatsen in Nederland elke langstrekkende vogel geteld worden en centraal worden deze tellingen verwerkt en gepubliceerd. Niet alleen Nederland telt maar in 41 Europese landen wordt een bijdrage geleverd waarbij ruim 200 soorten en enkele miljoenen vogels in de statistieken belanden. In Nederland komt het aantal vogels op 100.000 tot 1,4 miljoen in 2014 en zelfs 3,6 miljoen stuks in 1993. Grote vraag is welke soort op de eerste plaats komt te staan. Het zal ook dit jaar weer gaan tussen de graspieper, spreeuw en vink. Mogelijk dat de kolgans zich tussen deze soorten nestelt maar e.e.a. is afhankelijk van het weer. Ook voor het aantal vogels en het aantal soorten is het weer een bepalende factor. Bij oostenwind komen vogels in beeld die regulier via Duitsland trekken zoals de Rode en Zwarte wouw, bij een harde westenwind is de kans op langstrekkende zeevogels groter. Te denken hierbij aan Jan van Gent, Papagaaiduiker of Grote, Middelste of Kleine Jager.

Euro Birdwatch 2018

Euro Birdwatch 2018

 

Vanaf 8.00 uur zal de trektelpost bemand zijn en eenieder is welkom.

Loop vanaf einde Zwarte Plakweg de Mariapeel in en na ca. 1 km. Ligt de telpost (kruispunt bij ingang Mariapeel recht oversteken).

Top