De voor- en nadelen van de herfst en de winter | 13 oktober 2018

We zijn al een heel eind in de herfst beland en straks staat de winter voor de deur.

De een vindt dit een prachtige periode en houdt ook van de winter met het liefste een Elfstedentocht en veel sneeuw. Een ander moet er niets van hebben en ontvlucht zelfs ons land en gaat overwinteren in Spanje. Tot nu toe mogen we niet klagen we hebben nog een mooie nazomer gehad. Maar wat betekent dat voor de vogels en vogelaars. De vogels zullen nu nog wel aan voldoende voedsel kunnen komen.

pestvogel C vogelbescherming.nl

Pestvogel (Bombycilla garrulus) ©www.vogelbescherming.nl

 

Weldra zullen we een aantal wintergasten kunnen begroeten, zoals bijvoorbeeld kramsvogels, koperwieken, misschien zelfs de prachtige pestvogels. Deze zullen voorlopig niks te kort komen. Door de droge zomer is er een overdaad aan bessen van de hulst, en waar ze niet te kort gesnoeid zijn, dragen de meidoorns ook een overvloed aan bessen. Zo ook ander besdragende soorten. Ook vogels die beukennootjes eten kunnen hun hartje ophalen. Deze bomen en struiken hebben allemaal van de droogte te lijden gehad en dreigden dood te gaan Ze gaan dan massaal voor nageslacht zorgen door zoveel mogelijk zaden te produceren. Ook als de ganzen uit de noordelijke streken komen zullen die voorlopig nog voldoende oogstresten aantreffen om de herfst door te komen. Anders wordt het als het echt winter wordt, als de voorraad die de herfst nalaat uitgeput raakt. Dan zijn er toch wel een aantal vogels die de buikriem moeten aanhalen. We kunnen ze daarin wel helpen door een rijk gevulde voedertafel. Echter niet alle vogels zijn daarmee geholpen. Bij strenge vorst als alles dichtvriest sneuvelen er veel ijsvogeltjes want zij zijn geheel afhankelijk van vis, dus van open water. We kunnen die alleen helpen door te zorgen voor een flink wak in het ijs zodat ze daar vis kunnen vangen. Ook reigers krijgen het dan moeilijk al zijn die niet geheel afhankelijk van vis maar eten ze ook muizen, kikkers en mollen, als deze voor handen zijn. Doch bij strenge vorst leggen die ook massaal het loodje. Ook vooral veel kleine vogeltjes hebben het moeilijk door het relatief grote lichaamsoppervlak dat kan afkoelen in verhouding tot de lichaamsinhoud hebben ze de grootste moeite om zich warm te houden. Ze hebben daardoor extra veel voedsel nodig. Voor de vogelaar heeft de winter wel voordelen. Het blad is van de bomen en we zien vogels dus veel beter zitten. Ook komen er vogels uit het hoge noorden onder andere veel ganzen en zwanen kunnen we dan bekijken, die de hele zomer niet te zien waren. Maar vogels worden ook minder schuw als ze honger hebben. We merken dit al aan de vogels die onze voederplaats bezoeken. Veel ervan krijgen we ander maar zelden te zien. Maar ook bijvoorbeeld een zeer schuwe vogel als de roerdomp die zich altijd in het riet verscholen houdt komt dan het riet uit op zoek naar iets eetbaars. Zo heeft elk jaargetijde zijn voor en nadelen. Het is aan ons om daarvan gebruik te maken.

Tot volgende keer Toon Selten.

Top