De winter nadert. 8 december 2019

 

Ijos eingmusnmiddels is het alweer december. Bomen en struiken schudden hun laatste bladeren af en de natuur schijnt langzaam af te sterven. De nog steeds korter wordende dagen zijn een duidelijke voorbode van de naderende winter. Het lijkt allemaal zo somber maar in feite is de herfst een boeiend seizoen. Immers naast de afbouw van het voorbije jaar valt ook duidelijk de kiemlegging van het nieuwe leven voor de komende lente waar te nemen. Ook aan onze vogelwereld gaat de herfst niet ongemerkt voorbij.

Tijdens de ruiperiode in de late nazomer is het verenkleed geheel vernieuwd en aangepast aan de naderende herfst en wintermaanden. De vogels zijn zeer levendig en vooral tijdens winderige dagen valt er bijzonder veel activiteit te bespeuren. Ook de trek loopt op zijn eind en naast onze standvogels mogen we ons in de komende maanden verheugen op de aanwezigheid van diverse wintergasten.

Voor de vogels in de vrije natuur is de winter een barre tijd. Vooral als er veel sneeuw valt zullen ze onze hulp zeker waarderen.

Als we de tuinvogels willen helpen door ze bij te voeren is het toch raadzaam om nu reeds aandacht te besteden aan een geschikte voederplaats.

 

Deze moet aan enkele voorwaarden voldoen, o.a.:

-Ze moet onbereikbaar zijn voor katten;

-Bij voorkeur sneeuw en regenvrij zodat het voer droog blijft;

-Zijn afgeschermd tegen grote vogels zodat de kleinere voldoende aan bod komen. Grotere vogels ergens anders voeren.

Strooi met kleine hoeveelheden zodat het dagelijks op gaat en zeker niet te oud wordt.

Geef nooit gezouten pinda’s of gezouten aardappels.

Vetrijk voer is in tijden van strenge vorst erg belangrijk. Vetbollen, hennep en zonnepitten bevatten veel vet.

 

 

 

 

Merels en lijsters hebben behoefte aan wormen. Universeel voer is een goede vervanger.

De potjes met zogenaamde ‘vogelpindakaas’ die te koop zijn in verschillende samenstellingen o.a. met meelwormen en gedroogde vruchten worden dankbaar door de vogels aangenomen. Gewone pindakaas voor mensen is niet geschikt om te voeren, deze bevat te veel zout.jos koolmees

Als er sneeuw ligt is watergeven overbodig, maar bij droog vriesweer zonder sneeuw is watergeven noodzakelijk. Een ondiepe schaal is geschikt als drinkbak, bij vriesweer kunt u het ijsvrij houden door royaal te zijn met kokend water. Voeg nooit zout of suiker aan het water toe om bevriezen te voorkomen. Tegenwoordig schijnt er nog een andere oplossing te zijn n.l. het gebruik van een zonnepaneeltje.

 

 

 

 

 

Dank zij veel onderzoek zouden er nu geschikte panelen op de markt zijn. 

Hoe dit in de praktijk werkt weet ik niet maar het zou wel een praktische oplossing kunnen zijn.

Wanneer u in de winter goed voor de vogels zorgt zullen ze u in de komende lente belonen met hun uitbundige zang.

 

 

Dank voor uw aandacht en tot een volgende keer. Jos Wijnen,

(foto’s: Jos Wijnen, pimpelmezen en ringmus aan de pinda’s).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Watervogeltellingen | 28 november 2019

 

Van de doelstellingen van de Vogelwerkgroep is naast bescherming en educatie ook inventarisatie een doelstelling. Een van de dingen die wij inventariseren is het tellen van watervogels op en langs de Maas en in de uiterwaarden. Dit doen we op verzoek van Sovon Vogelonderzoek Nederland, die op haar beurt deze gegevens weer doorgeeft aan het Centraal bureau voor de statistiek. Deze gegevens geven een goed beeld van de toename en of afname van bepaalde soorten. Niet alleen soorten die hier in de zomer ook verblijven, maar vooral die soorten die hier in de winter komen, onze zogenaamde wintergasten. Want deze tellingen op de rivieren en grote wateren, vinden plaats van september tot en met april. Deze tellingen worden op een vaste dag meestal de zaterdag het kortste bij de 15de van de maand, gelijktijdig in heel Nederland uitgevoerd om dubbeltellingen zo veel mogelijk uit te sluiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vogelwerkgroepen uit het hele land. Zo tellen wij het stuk tussen de pont van Lottum en de brug te Well. De wintergasten waar mij mee te maken krijgen zijn vooral ganzen en eenden en in mindere mate zwanen. Dit laatste verschil echter van jaar tot jaar. Een jaar of vijf geleden hadden we regelmatig nog behoorlijke groepen Knobbelzwanen of Kleine zwanen. De laatste jaren zijn er dat maar af en toe. De grootste aantallen waar wij me te maken hebben zijn de ganzen, en dan vooral Kolganzen.  Deze komen hier in de zomer vrijwel niet voor, maar in de winter des te meer. Ook zijn er altijd een groot aantal Grauwe ganzen. De Grauwe ganzen die hier in de zomer verblijven worden aangevuld met grote groepen uit het hoge noorden. Rietganzen komen er ook massaal doch deze verblijven niet veel langs de Maas, maar men vindt die meer op de akkers wat verder van de Maas op de aardappel en bietenvelden waar ze zich tegoed doen aan oogstresten. Er zijn meestal ook ganzen die hier niet thuishoren maar uit collecties ontsnapt zijn zoals

Grote Canadese, Indische en Grauwe ganzen.

 

 

 

Van de eenden maken de Smienten de grootste groep uit. Ook worden de Wintertalingen die het hele jaar hier verblijven aangevuld met gasten uit het hoge noorden. Als de winter streng wordt ziet men steeds meer, dat eenden die anders veel op de grotere wateren in het noorden van ons land verblijven ook de rivieren op gaan. Dan treft men grote groepen Tafeleenden, Kuifeenden en soms Brilduikers of zaagbekken aan. Dat zijn dan de krenten in de pap. De tellingen die dit najaar al gedaan zijn door het land hebben al aangetoond dat de Kolganzen vroeger waren als voorgaande jaren. Ook waren er ondanks het vrij zachte weer, bij de laatste telling reeds een klein aantal Brilduikers en Grote zaagbekken. Als het winterseizoen voorbij is worden op bepaalde plaatsen in Nederland ook in de zomer nog wel Ganzen en Zwanentellingen gedaan. Dit om een goede indruk te krijgen van de ganzen en zwanen die hier overzomeren. Dit heeft onder andere aangetoond dat niet de Grauwe gans, maar de Grote Canadese gans het snelste in Nederland toeneemt. Deze laatste soort is in vroegere jaren in veel steden in stadsparken uitgezet. Deze tellingen die soms wel eens een koud karweitje kunnen zijn, hebben dus wel degelijk zin.

 

Tot volgende keer Toon Selten

 

Agenda: 9 december tuinvogeltelling info avond in de Sevewaeg in Sevenum.

Toegang gratis en aanvang 20.00 uur.

Vogeltelling in uw tuin, wie doet er mee? | 22 november 2019

 

 

Wilt u mee doen met de Nationale Tuinvogeltelling in 2020, maar ook weten welke vogel er tijdens de telling in uw tuin rond scharrelt? Kom dan naar de avond waar u de meest voorkomende tuinvogels leert kennen. Deze avond wordt gehouden op 9 december 2019 om 20.00 uur in de Sevewaeg in Sevenum.

De organiserende Vogelwerkgroep ’t Hökske viert in 2020 haar 25 jarig bestaan.  Vooruitlopend op een jaar met allerlei activiteiten onder de naam “25 jaar musse kieke”, beginnen wij met deze bijeenkomst voor de liefhebber.

Aan de hand van foto’s en geluiden van vogels, lopen enkele ervaren vogelaars binnen onze werkgroep met u de meest voorkomende vogels door. Van de merel tot heggemus en gaai tot grote bonte specht; ruim 20 vogels zullen de revue passeren. Verder zal er natuurlijk ingegaan worden op de werkwijze van de tuinvogeltelling. Op welke wijze telt men de vogels, hoe houd u de score bij, welke valkuilen komt u tegen bij de telling en, wat zeker belangrijk is, waar stuurt u de gegevens naar toe na de telling?

Met deze kennis op zak kunt u met een gerust hart mee doen met de Nationale Tuinvogeltelling van 24 tot en met 26 januari 2020.

Deelname is gratis.

Wilt u meer weten van de onze vogelwerkgroep en hun jubileum activiteiten, ga dan naar onze website www.vogelwerkgroephokske.nl en wilt  u meer weten over de Nationale Tuinvogeltelling zelf ga dan naar www.tuinvogeltelling.nl.

Agenda: Nog voor de tuinvogeltelling bent u op 20 januari 2020 welkom op de openingsavond van ons jubileumjaar met een lezing over de rode wouw.

Tot ziens bij een van onze activiteiten

De steenuil belevenissen  in 2019 | 18 november 2019

 

 

In 2018 sloten wij ons verslag af met de hoop dat 2019 weer een mooi steenuilen jaar   zou geven, nou dat is zeker gelukt, maar daarover later meer.

Ongeveer 14 jaar geleden zijn wij als vogelwerkgroep begonnen met project steenuil de Athene noctua.

In de beginjaren hadden wij zelf enkele eigenkasten en de rest waren kast van particulieren die wij dan jaarlijks bezochten. Ook zaten er plekken bij waar de uil niet in de kast maar op andere plekken broeden, zoals onder de pannen van schuren. Door de jaren heen hebben wij het aantal kasten zelf uitgebreid maar zijn er ook kast van particulieren die wij mee mogen nemen in onze jaarlijkse controles, daarvoor dank. Onze controle vonden plaats in mei en juni waarvan meerdere twee maal. De eerste keer als de steenuil aan het broeden was en enkele weken later om te kijken of er jongen waren. Omdat wij niet ringen laten, wij de jonge steenuil in de kast en voorkomen wij verdere verstoringen.

Overzicht steenuilen van 2006 tot 2019

Jaar

Aantal locaties of kasten

Aantal legsels

Aantal jongen

G A

Kast kapot of geen gegevens

 

2005

1

0

2006

2

2

4

2007

12

7

18

2008

17

9

23

2009

17

5

9

2010

17

2

3

2011

17

5

17

2012

17

5

17

2013

34

3

6

2014

34

8

21

2015

37

7

14

2016

37

11

Geen jongen aangetroffen

2017

43

6

18

2018

43

11

36

2019

50

12

36

22

16

GA= Geen activiteiten.

2016 was het jaar waren wij met de controles te laat en daardoor gegevens zoals aantal jongen niet in beeld gekregen hebben.

Het laatste jaar hebben wij ook bijgehouden of er GA (geen activiteiten) of andere oorzaken (zoals kast kapot of geen controle plaatsgevonden) Als er geen activiteiten zijn wordt dit vaak al doorgeven door de eigenaar van het perceel waar de kast hangt.

Wij hopen dat 2020 ons weer een mooi steenuilen jongen toelachen vanuit hun nestkast. Ze zijn van harte welkom.

Project team Aad, Wim, Marcel, Ton.

Op 9 december houd onze werkgroep een tuinvogelavond. Alles wat u wilt weten over de tuinvogeltelling komt ter spraken. 20.00 uur Sevewaeg entree is gratis.

 

De Vogelvakantie 2019 | 11 november 2019

Trektellen, oftewel het tellen van trekvogels die naar het zuiden overtrekken, is een vrij populaire bezigheid bij vogelaars in de herfst. De eigen trektelpost van onze vogelwerkgroep bevindt zich in de Mariapeel. Wil je echter grotere hoeveelheden en voor Nederlandse begrippen zeldzame soorten zien dan is Bulgarije langs de Zwarte Zee een van de hotspots in Europa. Van 16 tot 27 september 2019 verbleven dan ook 4 leden van onze vereniging in Bourgas om daar samen met collega’s uit Utrecht (de Horde, Lopik) en een groep uit Zeeland de gigantische aantallen vogels, en dan vooral roofvogels, te tellen. Na een rustige start de eerste dagen ontplofte de hemel op 20 september. Regenbuien verhinderden in de vroege ochtend eerst nog de doortocht maar het wachten werd beloond want vanaf 13.30 tot 15.00 uur trokken meer dan 13.000 schreeuwarenden over. Deze arenden, vleugelspanwijdte van ca. 160 cm, uit het westen van de voormalige Sovjet-Unie ( Letland, Litouwen, Polen, (Wit-)Rusland, Hongarije, Roemenië en de Balkan) zijn onderweg naar Ethiopië/ Somalië en omgeving voor de overwintering. Uiteindelijk staat de teller voor schreeuwarenden die dag op 14.629 stuks. In het kielzog van deze soort vliegt die dag nog mee: 5 visarend, 102 wespendief, 1 vale gier, 62 slangenarend, 2 bastaardarend, 149 dwergarend, 237 balkansperwer, 86 sperwer, 101 bruine kiekendief, 1 steppekiekendief, 5 grauwe kiekendief, 50 zwarte wouw, 3 arendbuizerd, 150 buizerd, 1 torenvalk, 87 roodpootvalk en 10 boomvalk. Om alleen maar de roofvogels te noemen.

Dagtotaal 37 soorten en 25.998 stuks want ook de 2395 zwarte ooievaar, 118 ooievaar en 5178 roze pelikaan behoren bij deze lijst.

Bourgas 2019

2 mannen en 1 vrouw van VWG ’t Hökske in actie in Bulgarije ©Jan Peeters

 

Naast de telpost leverden ook de uitstapjes vanaf de post naar het binnenland, de kust of de diverse meren in de directe omgeving nog diverse mooie soorten op. Met nog eens 2 topdagen op de laatste dagen voor ons vertrek kunnen we spreken van een aaneengesloten reeks van hoogtepunten. Onze lijst roofvogels hebben we nog kunnen aanvullen met aasgiersteppearend, keizerarend en zeearend. De schreeuwarend-teller staat uiteindelijk op ruim 35.000 exemplaren. En wat te denken van de aantallen bijeneter, roodkeelpieper, alpengierzwaluw, boerenzwaluw, roodstuitzwaluw etc. etc. De telgegevens zijn te vinden op de site trektellen.nl en vervolgens bij andere landen de telpost Bourgas aanklikken. Met enig zoekwerk kan hier achterhaald worden dat diverse dagrecords in 2019 gesneuveld zijn. Het wemelt er van de leeuweriken (kalander-, kortteen-, veld- en kuif-), veel steltlopers en diverse zangvogels. De vakantiegangers van ‘t Hokske komen uit op totaal 178 soorten met de nieuwe en/of opmerkelijke soorten steppevorkstaartplevier, kleine klapekster, scharrelaar, klein waterhoen en breedbekstrandloper. De absolute hoogtepunten zijn echter de  arenden nl schreeuwarend, keizerarendbastaardarend en steppearend. Tot 14.000 stuks op een dag, een spanwijdte van 1.60 tot 2.05 meter, recht boven je vliegend ….. onvergetelijk.

Tot een volgende keer maar weer, Jan Peeters

 

Agenda:9 december vogeltelling in  De Seveweag . Kijk onze site: www.vogelwerkgroephokske.nl

Top

Resultaten Euro Birdwatch 2019 | 4 november 2019

Afgelopen week ontvingen we het verslag van Euro Birdwatch van dit jaar onder de titel “Van alles wat”. Aan deze telling van trekvogels in het eerste weekend van oktober werkt Vogelwerkgroep ’t Hokske jaarlijks mee vanaf de post Mariapeel.

Dat “van alles wat” de juiste benaming is valt op te maken uit het aantal vogels en de soorten die op 5 en 6 oktober in Nederland, maar ook in de overige 40 landen in Europa, geteld zijn. Voor het 24ste jaar de deelname van Nederland aan deze teling van trekvogels. Onder de vlag van Bird Life International worden in geheel Europa tellingen uitgevoerd.

BirdLife International is een wereldwijd netwerk van nationale vogel- en natuurbeschermingsorganisaties en richt zich op de bescherming van vogels, hun leefgebieden en daarmee op het behoud van de biodiversiteit op aarde. Veel vogels zijn trekvogels en verblijven maar een deel van het jaar in ons land. Het beschermen van deze vogels in Nederland is minder effectief als zij buiten ons land worden bedreigd dus internationale samenwerking is erg belangrijk. Van de ca. 11.000 vogelsoorten op aarde worden er één-op-de-acht met uitsterven bedreigd. Daarnaast gaan er nog eens 5.000 soorten beduidend in aantal achteruit. Alarmerende cijfers die vragen om een strategische aanpak. Tevens word geprobeerd soorten die het nu nog goed doen, niet in de gevarenzone terecht te laten komen.

Dan de cijfers:

Europa:

 • 1250 tellingen
 • Ruim 30.000 tellers
 • Meer dan 5.000.000 vogels
 • Top 3
 • Brandgans 940.162
 • Houtduif 724.760
 • Spreeuw 537.214

Nederland

 • 169 tellingen
 • 821.389 vogels
 • 209 soorten
 • Top 3
 • Spreeuw 228.396
 • Kolgans 116.660
 • Vink 68.318

In Nederland een opvallende 4de plaats voor de Sijs die met 67.886 stuks nipt is verslagen voor de derde plaats door de Vink. De Europese winnaar Brandgans staat in Nederland pas op een 10de plaats.

Ook de roofvogels lieten zich in betreffende weekend goed zien waarbij Sperwer, Blauwe- en Bruine Kiekendief in record-aantallen langstrokken.

Meest opvallende soort is echter de Gaai. Het oude record uit 2004 sneuvelde met een factor 4 en staat nu op ruim 18.00 stuks. Uit Oost-Europa trekken grote groepen Gaaien naar het westen en deze stroom wordt een influx genoemd. Dit jaar een influx voor Nederland.

Dan de gegevens van ’t Hokske in de Mariapeel op 5 oktober:

Na 8 uur tellen door 11 man/vrouw van de Vogelwerkgroep: 44 soorten en 5208 vogels.

Top 3: Vink 1377, Grauwe Gans 710 en Spreeuw 454

Meest opmerkelijke waarneming was wel de Bladkoning die normaal gesproken alleen langs de kust gezien wordt.

Tot een volgende keer, Jan Peeters

 

Attentie: Noteer alvast de datum 9 december als er een informatieavond over de tuinvogeltelling wordt gegeven

Top

Oproep: Tijd voor de schoonmaak en de niet schoonmaak | 28 oktober 2019

Laat ik het even uitleggen.

Laat uw tuin niet al te netjes achter, snoei niet alles weg. Laat gerust de zaadbollen, bessenstruiken hun zaad en bes behouden, verschillende vogels zijn er dol op. De herfst is losgebarsten en de tuin leeft langzaam naar de winter toe. Wie de boel de boel laat in zijn tuin creëert zo een prima plek voor de vogels om dit seizoen door te komen. De afgevallen bladeren bijvoorbeeld vormen een deken waaronder kleine insecten en bodemdiertjes schuilen. En dat is weer ideaal voedsel voor vogels. Daarom deze oproep: maak uw tuin niet schoon!

Maar één plek moet u wel schoonmaken en dat is de nestkast. Want als het kouder wordt is een nestkastje namelijk een veilige en droge plek voor de vogels om te schuilen. Dan moet hij wel droog en schoon zijn. Want als het kouder wordt is een nestkast een prima plek voor vogels om te schuilen. Vooral mezen kruipen graag weg in een nestkast en van boomkruipers is zelfs bekend dat ze er met een flink aantal tegelijk gaan schuilen. Dit schoonmaken doe je met heet water, een sopje is niet nodig. Haal eerst het oude nestmateriaal uit de kast, giet kokend water in de kast om vlooien en luizen te doden en borstel daarna de nestkast schoon. De vogels hebben dan een mooie schone nestkast om de nacht in door te brengen. Je kunt dan ook even de kast controleren of hij nog intact is voor het volgende broedseizoen. Dus daarom deze oproep: maak de nestkast schoon!

Hangt er nog geen nestkast in uw tuin? Dan is deze tijd het uitgelezen moment om dat te doen. Op het internet vindt u vele bouwtekeningen en bent u niet zo handig, er zijn verschillende instanties zoals Vogelbescherming waar u kant en klare kasten kopen.

 Namens de vogels willen wij iedereen bedanken die ons heeft ondersteund met de Rabo club support actie. Dank

Tot de volgende keer. Ton Hagens

 

Agenda: 9 december vogeltelling hoe en wat.

Top

De kroonkraanvogel | 19 oktober 2019

Vorige week werd in het stukske over de vogeltrek geschreven en over de kraanvogeltrek die misschien over kon komen. Inmiddels zijn er al een klein groepje kraanvogels overgekomen. Dit zijn Europese kraanvogels die met name uit de Scandinavische landen naar het zuiden trekken. Maar al geruime tijd kan men in een gedeelte van Sevenum ook genieten van andere kraanvogels. Op Hegelsom aan vooral het gebied Tongerlo, Ulfterhoek en in de buurt van de Graafschebosweg en langs het spoor kan men ze aantreffen. Dit zijn echter een drietal Kroonkraanvogels. Deze horen hier van nature helemaal niet thuis, en zijn 100% zeker ontsnapte exemplaren, maar daarom niet minder mooi om te zien. Meestal je zie er twee bij elkaar of een alleen. De twee zijn een paar, en de derde is een jong. Omdat ze hier nu toch te zien zijn leek het me ook interessant om over deze vogels wat meer informatie te verstrekken.

grijze kroonkraanvogelvakantienaaroeganda.nl

Grijze kroonkranvogel ©vakantienaaroeganda.nl

 

Kroonkraanvogels horen van oorsprong thuis in zuidoost Afrika. Eigenlijk kan je beter spreken over een Zuid Afrikaanse Kroonkraanvogel ook wel Grijze Kroonkraanvogel en de Oost Afrikaans Kroonkraanvogel ook wel Zwarte Kroonkraanvogel genoemd. Deze is heel donkergrijs op hals en rug. Het betreft hier de grijze soort met een mooie parelgrijze hals. Opvallen is de goudgele kroon op de bovenkop. Ze hebben kale witte wangen met een roze gloed. Een fluweelzwart voorhoofd en een rode vlek onder de kroon, en rode keellellen. Het grootste gedeelte van het verenkleed is grijs maar de vleugels zijn wit met bruine ondereinden en goudgele veren. Hoewel de staart zwart is ziet hij kastanjebruin door de staartdekveren.  Ze zijn ongeveer en meter lang. Het vrouwtje ziet er hetzelfde uit maar is iets kleiner. Man en vrouw vormen net als andere kraanvogels een paar voor het leven. Ze onderscheiden zich niet alleen van de Europese kraanvogel door de kroon op de kop, maar ze hebben ook flink ontwikkelde achtertenen, zodat ze goed op boomtakken kunnen zitten. Bij onze bekende kraanvogels is dit maar een kort stompje. Ook hebben ze een wat kortere snavel. Dit komt omdat ze ook gras eten net als ganzen. Maar ze broeden wel in de nabijheid van riviertjes. Verder voeden zich met zaden insecten, kikkers en visjes. Broeden doen ze tijdens de regentijd. Ze leggen twee tot vier eieren dat is veel, andere kraanvogels leggen er meestal maar een tot twee. Beide ouders bebroeden de eieren 28 tot 30 dagen. Groeien doen de jongen snel. Deze soort kan zeer tam worden, daarom laten de hier voorkomende drie zich ook goed bekijken.

Hopelijk krijgt u ze te zien. Tot volgende keer. Toon Selten.

Top

Bedankt! | 14 oktober 2019

Het OLS was een groot succes waar iedereen met trots op terug kijkt. En terecht ook. ’t Hökske was een van de verenigingen die hieraan een steentje heeft bijgedragen. Doordat het OLS ook financieel succesvol was, hebben we een schitterend bedrag bij elkaar gewerkt. Ik wil allereerst de organisatie van het OLS bedanken: chapeau! Daarnaast wil ik onze leden bedanken die enerzijds bijgedragen hebben aan het succes van het OLS en daarnaast er ook voor gezorgd hebben dat onze kas gespekt wordt. Tot slot ook een dankwoord aan de vele niet-leden die ook aan ons gedacht hebben bij het toekennen van de vergoeding.

kraanvogeltrek

Kraanvogeltrek


’t Hökske gaat het bedrag goed besteden. Hier ga je zeker wat van merken. In 2020 bestaan wij 25 jaar en dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Over het hele jaar organiseren we vele activiteiten waarbij je van harte welkom bent. We willen iedereen laten zien wat wij allemaal doen en natuurlijk willen we jullie veel leren over vogels. Vooruitlopend op het jubileumjaar zal in december onze eerste activiteit plaats vinden. Hierover binnenkort meer. Blijf het Klökske daarom goede volgen of kijk op onze website (www.vogelwerkgroephokske.nl).
Kun je niet wachten tot deze activiteiten, dan kan ik je nu alvast verblijden met veel vogelactiviteit. De vogeltrek zit bijna aan zijn hoogtepunt. Grote aantallen vogels trekken vanuit het noorden (veelal Scandinavië) naar warmere landen. Dagelijks trekken op dit moment duizenden vinken boven je hoofd richting zuiden. Dit kleine vogeltje is niet altijd gemakkelijk te zien. De massale overtocht van houtduiven zijn door hun formaat gemakkelijker te zien. Grote groepen van soms wel duizenden tegelijk komen de komende weken over. Kijk de komende weken daarom eens omhoog en probeer ze te ontdekken.
De houtduif is echter wel stil in de vlucht; je hoort alleen het suizen van de vleugels. De meest bekende trekvogel laat zich wel goed horen, namelijk de kraanvogel. Die hoor je vaak aan komen. Helaas is het niet altijd zeker dat de kraanvogel over Limburg  trekt. Als ze voor de kortste route kiezen, dan vliegen ze over Duitsland. Bij oostenwind worden ze onze kant op geduwd en is de kans een stuk groter. Over enkele weken zal de trek van de kraanvogel beginnen. Laten we hopen dat de wind dan goed staat.

Geniet er van en tot de volgende keer.

John Raedts

Top

Natuur eiland Tiengemeten | 6 oktober 2019

Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet gelegen tussen Hoekse Waard (Zuid-Holland) en Overflakkee (Zeeland). Het is zeven kilometer lang en heeft een oppervlakte van ruim tien vierkante kilometer. In de zomer wordt het bewoond door elf mensen, in de winter is het vrijwel uitgestorven. Om er te komen moet je eerst met de pont het Vuile Gat oversteken. Dat is het water dat Tiengemeten aan de noordkant scheidt van de Hoekse Waard. De pont vertrekt vanuit de veerhaven van het buurtschap Nieuwendijk. Hij vaart overdag om het uur. Na een kleine tien minuten meert de pont af in het haventje van Tiengemeten. Tiengemeten was ruim tweehonderd jaar lang een vruchtbaar akkerbouwgebied, tot begin deze eeuw Natuurmonumenten toestemming kreeg om het eiland grotendeels te ontpolderen en in te richten als natuurgebied. De boeren die er een bedrijf pachten , werden uitgekocht en kregen voldoende geld mee om elders opnieuw te beginnen. De dijken werden gedeeltelijk afgegraven en het grootste deel van het kleine eiland kwam weer onder water te staan. Het enige dat nog herinnert aan het agrarisch verleden van Tiengemeten is het landbouwmuseum dat in een hoge kapschuur van de Helena hoeve is gevestigd. In het woonhuis zit tegenwoordig een restaurant. In het landbouwmuseum bewaard men landbouwwerktuigen, tractoren en machines die in het verleden, niet alleen op Tiengemeten, maar ook in de Hoekse-Waard werden gebruikt.

lepelaars Jos Wijnen

Groep lepelaars ©Jos Wijnen

 

Naast het bezoekerscentrum ligt het Rien Poortvliet museum, hier zijn heel veel werken van deze bekende natuurschilder te zien. Ook de vele boeken en kalenders die hij heeft uitgegeven zijn hier te koop. Het bezoekerscentrum en het museum worden gerund door vrijwilligers. Als je met hen aan de praat komt merk je toch wel dat men heel blij is met de natuurontwikkeling op het eiland. Maar aan de andere kant vindt men het toch ook wel jammer dat zoveel vruchtbare landbouwgrond is opgeofferd. Voor ons als vogelliefhebbers is het een geweldig gebied met allerlei soorten die van redelijk dichtbij te zien zijn. Ook de Schotse hooglanders die er grazen zijn prachtige dieren. En met hun ruige vacht zijn ze goed bestand tegen allerlei weersomstandigheden op het eiland. Wij gingen vooral voor de vogels.

 

Auto’s worden niet toegelaten op het eiland, maar de fiets mag gratis mee op de boot. We gingen om 11 uur op de boot  het was zwaar bewolkt en er viel wat druilerige regen, niet direct ideaal om vogels te kijken. Dus toen we op het eiland aankwamen eerst maar een kop koffie in het bezoekerscentrum, en na ongeveer drie kwartier werd het droog en brak de zon door. Daarna is het de hele dag droog gebleven en konden we volop genieten. Er liggen verharde fietspaden van de oost naar de westkant van het eiland en daarnaast liggen er brede wandelpaden die met gras zijn begroeid. Dit word door maaien en door grazen van de Schotse Hooglanders kort gehouden. Er zijn verschillende uitkijkpunten ingericht vanwaar men goed zicht heeft op de vogelpopulaties. Vanaf de Vliedberg (een verhoogd uitkijkpunt) hadden we het zicht op een grote groep Zilverreigers en een beetje verder een grote groep Lepelaars. Grote groepen Wilde eenden,  Slobeenden en Aalscholvers. Al fietsend over het eiland kom je Knobbelzwanen, Brandganzen, Grauwe ganzen en Canada ganzen tegen. In de lucht een Rode Wouw, Bruine Kiekendief, Torenvalk en Buizerd. Het tijdstip, half september, was niet direct ideaal om veel verschillende vogelsoorten te zien. Het was nog te vroeg voor de wintergasten,  en veel soorten eenden waren nog niet volledig door de rui. Later in de herfst of vroeg in het voorjaar was misschien beter geweest. Maar dit neemt niet weg dat er toch nog genoeg te genieten viel. De uitgestrektheid en de prachtige vergezichten op het eiland zal iedere natuurliefhebber in verroering brengen.

Het was een mooie trip naar een van de vele vogelgebieden die ons land rijk is, en zeker de moeite waard om nog eens terug te gaan.

Tot een volgende keer. Jos Wijnen.

 

U kunt nog op ons stemmen bij de Rabo ClubSupport. Want ’t Hökske bestaat volgend jaar 25 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. We organiseren diverse activiteiten in 2020 . Ga naar rabobank.nl/ClubSupport en stem. Bedankt namens alle vogels

Top

Najaarscursus Vogelherkenning 2019 | 30 september 2019

Ook dit jaar heeft de Vogelwerkgroep ’t Hokske de najaarscursus vogelherkenning op het programma staan. Al jaren draaien de cursusleiders van ’t Hokske een cursus in het voorjaar en het najaar en ook nu weer volop belangstelling hiervoor. De eerste aanmeldingen zijn reeds binnen en we hopen ook nu weer op een volgeboekte activiteit. Het kan een mooie start worden van ons jubileumjaar 2020 als we ons zilveren jubileum vieren. 

 

Voor deze winter staan op het programma:

 • Wintergasten
 • Uilen en roofvogels
 • Watervogels

In een 3-tal theorieavonden met informatie in beeld en geluid worden een 60-tal soorten behandeld en het geleerde wordt in de praktijk gebracht in natuurgebieden zoals de Mariapeel, de Hamert en  Wittsee in het Nettetal (Duitsland)

Elke cursist ontvangt een ca. 100 pagina’s omvattend cursusboek boordevol informatie en foto’s. De kosten bedragen € 32,50

De cursusleiders zijn ervaren vogelaars en in het veld zullen ook leden van de vogelwerkgroep de cursisten mede begeleiden.

 

Theorie:

Maandagavonden 11 en 18 november 2019 en 13 januari 2020

Horecacentrum de Sevewaeg Sevenum. Aanvang 20.00 uur ( tot ca. 22.00 uur)

Koffie en thee gratis op de theorie-avonden

Praktijk:

Zondagen 24 november 2019 en 26 januari en 2 februari 2020.

De excursies starten rond 8.00 uur en duren tot ca. 11.00 uur.

We bezoeken de natuurgebieden Mariapeel, Hamert en omgeving Witt See (Nettetal Duitsland)

 

Kijk ook op onze site op www.vogelwerkgroephokske.nl bij laatste nieuws, informatie en/of cursussen

Informatie/ inschrijving via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met groetjes

Jan Peeters

 

Hopelijk bent u niet vergeten om op ons te stemmen bij de Rabo ClubSupport. Want ’t Hökske bestaat volgend jaar 25 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. We organiseren diverse activiteiten in 2020 . Ga naar rabobank.nl/ClubSupport en stem. Bedankt namens alle vogels

Top

Vogelwerkgroep ’t Hökske en Euro Birdwatch 2019| 23 september 2019

Met de coördinatie van Vogelbescherming Nederland gaan we zaterdag 5 oktober weer deelnemen aan de Europese vogeltelling, Euro Birdwatch. Bijna een jubileum want met 23 jaar deelnemen zit Nederland tegen het zilveren jubileum van deze najaarsklassieker onder de vogelaars. Naast de Mariapeel wordt er nog op zo’n 160 plaatsen in Nederland de vogeltrek gemonitord en de totalen worden gevoegd bij de Europese tellingen op een kleine 1000 plaatsen in ruim 40 landen.

In 2018 werden in Nederland met 204 soorten ruim 1,3 miljoen vogels geteld. Elk jaar is het weer stuivertje wissel tussen Spreeuw, Graspieper en Vink wie de kopplaats in gaat nemen. We zijn benieuwd of de Vink dit jaar de titel uit 2018 prolongeert.

Op zaterdag 5 oktober vanaf 7.00 uur staan we weer op de telpost in de Mariapeel en afhankelijk van de weersomstandigheden zullen we halverwege de middag de balans op gaan maken. De telpost is te vinden door vanaf einde Zwarte Plakweg (slagboom ingang Mariapeel) ca. 1 km de Peel in te lopen. (na 300 meter viersprong recht oversteken, de droogstaande plassen links en later recht voorbij lopen en we staan dan naast het pad op onze locatie!).

Birdwatch

Birdwatch ©VWG 't Hökske

 

Ter informatie: In 2018 scoorden we 45 soorten en een totaal aantal van 13183 vogels met ook bij Vogelwerkgroep ’t Hokske de Vink op nummer 1 met 11052 stuks! We stonden met 7 tellers op de post.

Euro Birdwatch in Nederland is afhankelijk van het weer. Bij een lichte wind uit het zuiden tot westen vliegen de trekvogels lager en worden ze eerder opgemerkt door de tellers. Ook lichte bewolking is gunstig aangezien we dan de vogels beter langs zien vliegen. Noorden- of oostenwind en een wolkenvrije hemel betekent dat er hoog gevlogen wordt en de (kleinere) vogels niet gezien of gehoord worden. De weersomstandigheden in het zuiden van Scandinavië en in Noord-Duitsland zijn mede bepalend voor de scores.

Interesse? Bezoek ons bij Euro Birdwatch op onze trektelpost.

 

Hopelijk bent u niet vergeten om op ons te stemmen bij de Rabo ClubSupport. Want ’t Hökske bestaat volgend jaar 25 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. We organiseren diverse activiteiten in 2020 . Ga naar rabobank.nl/ClubSupport en stem. Bedankt namens alle vogels.

 

Jan Peeters

Top

September herfstmaand | 17 september 2019

Op 21 september neemt de kalender afscheid van de zomer. Maar de seizoenswisseling heeft pas volledig plaatsgevonden, wanneer de vochtige en kille nevels, in afwisseling met herfststormen, bomen en struiken weer van hun bladeren ontdoen. De dagen korten nu snel. Voor vele vogelsoorten breekt nu de trekperiode aan. Door een innerlijke drang gedreven verlaten ze hun zomerkwartier om soms duizenden kilometers lange trektochten te aanvaarden. Dit trekinstinct zou zijn ontstaan onder invloed van uitwendige omstandigheden. Men denkt dan aan het dalen van de temperatuur, gebrek aan voedsel en tekort aan daglicht. Toch wachten trekvogels niet met hun vertrek tot het bijna te laat is geworden. Vaak gaan ze in de zomer reeds weg als er nog volop voedsel is, de temperatuur nog aangenaam en de dag nog voldoende lang. En omgekeerd komen de vogels op een zodanig tijdstip terug in het broedgebied dat zij niet te vroeg zijn en het gevaar zouden lopen dood te vriezen. Evenmin komen ze te laat zodat er voldoende tijd is om te broeden en de jongen groot te brengen. Zo is bijvoorbeeld van de roodhalsganzen (zie foto) bekend dat ze overwinteren in de Kaukasus aan de Zwarte Zee.

Roodhalsgans Jos Wijnen

                                                                    Roodhalsgans (Branta ruficollis) ©Jos Wijnen

 

Ze broeden in de toendra’s van Noord-Rusland en Siberië waar de zomer amper 15 weken duurt. De roodhalsganzen keren begin juni in hun broedgebied terug. Tien dagen later hebben ze een volledig legsel van 5-8 eieren die na 25 dagen broeden uitkomen. De jonge gansjes voeden zich met het toendragras en kunnen na 7 weken vliegen. De periode van ei tot volwassen gans duurt ca 13 weken. Na 15 weken keren de oude en jonge ganzen weer terug naar hun winterkwartieren. En zo gaat het elk jaar weer opnieuw. Op het juiste moment is er een innerlijke drang in de vogel die hem noodzaakt weg te trekken. Een trekdrift die periodiek op gang wordt gebracht door allerlei scheikundige prosessen in het vogellichaam en door diversiteit in de jaargetijden. Voor degenen die het willen zien valt er veel te genieten in de herfst. De natuur is nagenoeg even mooi als in het voorjaar en de lente. En voor wie het een sombere tijd is; denk er aan dat het over 3 maanden weer Kerstmis is en dan gaan de dagen weer lengen.

Elk jaargetijde heeft zijn eigen fascinerende aantrekkelijkheid. 

Dit was het weer voor deze week. Jos Wijnen 

 

n.b. ’t Hökske bestaat volgend jaar 25 jaar en dat laten we niet ongemerkt voorbij gaan. We organiseren diverse activiteiten in 2020. Je kunt ons steunen via de Rabo ClubSupport door op ons te stemmen. Kijk op rabobank.nl/ClubSupport

Top

 

Waarom zien we hier zo weinig bloemrijke akkerranden? |  3 september 2019

Onderstaand artikeltje las ik enige weken geleden in Dagblad de Gelderlander. (citaat).

“Van Erp lokt vogels met bloemen naar zijn boerenakker in Sint Anthonis”. Van Erp verbouwt luzerne, een eiwitrijk gewas dat voor veevoeder wordt gebruikt en heeft daar als natuurliefhebber bloemen tussen staan. ,,Goed voor de insecten en de vogels’’, zegt hij. Van Erp is lid van de Agrarische Natuurvereniging Sint Anthonis. ,,Natuurbeheer en biodiversiteit wordt steeds belangrijker’’, zegt hij. ,,Ik heb voor mijn kavel gekozen voor een vogelakker. Op drie vierde deel staat luzerne, op de rest stroken met bloemen. Het is een meerjarig project. Bij mij staan zonnebloemen en wel twintig andere soorten.” En de gemiste inkomsten? ,,Omdat je minder van het land af haalt, krijg je een vergoeding. Voor de natuurprojecten is door de landelijke overheid en de Europese Unie geld vrijgemaakt dat door de provincie wordt verdeeld.’’

In het verdere verhaal werd ook melding gemaakt van boeren in Gelderland die ook op diezelfde manier te werk gaan. Wat de “Gelderlander” hier aanhaalt staat niet op zichzelf. Op meerdere plaatsen in Brabant heb ik akkers gezien waar tussen de gewassen stroken bloemen  stonden. In de provincie Groningen wordt word het systeem van brede stroken met bloemen al enkele jaren ook veelvuldig toegepast. Daar is men er in eerste instantie mee begonnen om broed locaties voor de Grauw kiekendief te creëren. Maar men is er achter gekomen dat dit ook een zeer goede invloed heeft op de boerenlandvogels en wordt nu daarvoor ook toegepast. Laatst op een weekend in de provincie Zeeland zag ik eveneens diverse akkers met bloemrijke akkerranden. Een aantal jaren geleden zag die in onze omgeving ook, tegenwoordig mis ik die. Wel zien we hier en daar overhoeken en braakliggende stukjes grond ingezaaid met mengsels welke door de Groengroep beschikbaar zijn gesteld. Waarom zien we dit in onze omgeving zo weinig of niet? Is de provincie hier nalatig door dit niet te promoten, of de ZLTO, of vindt men het allemaal te veel werk met de administratie die daar bij komt kijken. Het is in elk geval niet zo dat dit hier niet nodig is. Iedereen ook agrariërs vragen zich af waar toch onze vogels van het platteland gebleven zijn. Het is hier ook vijf voor twaalf willen we hier nog vogels van het boerenland behouden. Ik vindt het de taak van de provincie en de boerenorganisaties om dit te promoten. Hopelijk zien we hiervan volgend jaar resultaat.

Tot volgende keer Toon Selten.

Top

(Aller)Kleinste Vogeltjes | 28 augustus 2019

Vogels zijn er in alle maten en gewichten. Er zijn enorme kolossen maar ook hele kleine vogels.

Ze leven verspreid over de gehele wereld en komen voor bij alle vogelgroepen.

 

De kleinste Zeevogel is het Stormvogeltje (Hydrobates pelagicus) uit de familie Hydrobatidae (Noordelijke Stormvogeltjes) van de orde buissnaveligen (Procellariiformes). Zeevogels lijken allemaal stoere vogels, die tegen een stootje kunnen, het stormvogeltje staat hiermee in schril contrast, een dwerg in vergelijking met de ‘stoere zeebonken’ die andere zeevogels blijken te zijn.

10.StormvogeltjeStormvogeltje (Hydrobates pelagicus)©ano-ouessant.com

 

Dit vogeltje is tussen de veertien tot achttien centimeter groot en weegt amper zesentwintig gram (gemiddeld 16-37g) met een vleugelspanwijdte van 36 tot 39 cm, niet groter dan de huiszwaluw (Delichon urbicum). Het stormvogeltje is overwegend dofzwart van kleur, de vleugels zijn hoekig en egaal donker gekleurd. De staart is gevorkt recht of afgerond met op de stuit een witte vlek die onder de staart doorloopt. Op de ondervleugel zit een brede witte band, wat tijdens het vliegen opvalt. Onvolwassen vogels hebben een dunne witte streep op de bovenvleugel.

10.Stormvogeltje distribution map

 

Verspreidingsgebied©HBW.com

 

Deze vogel heeft een groot verspreidingsgebied en daardoor is de kans op de status kwetsbaar (voor uitsterven) gering. De broedplaatsen bevinden zich aan de Europese kusten van de Atlantische Oceaan, van de Lofoten tot aan het Middellandse Zee gebied. Zij broeden in holen en rotsspleten op kleine eilanden. Het kerngebied ligt rond de Faeröer, NW-Schotland en het westen van Ierland. De grootste Europese kolonie wordt teruggevonden op de Faroëreilanden.

storm petrel graphic

©www.birdersmarket.com

Tot de volgende keer, weer een ander klein vogeltje, Nora Nelissen

Top

 

Huiszwaluwtelling | 18 augustus 2019          

De laatste weken heeft u diverse artikelen van ons kunnen lezen over zwaluwen. Graag geef ik hier nog een vervolg aan, door u nog  wat te vertellen over de huiszwaluw.


De huiszwaluw is goed te onderscheiden van andere zwaluwen door zijn witte stuit. Daarnaast onderscheidt de huiszwaluw zich door zijn nestbouw. De huiszwaluw maakt zijn nest van propjes klei en/of leem die hij systematisch bolvormig op elkaar plakt, waarbij een kleine vliegopening aan de bovenkant over blijft. In tegenstelling tot boerenzwaluwen maakt de huiszwaluw een grotere bol/kom en bouwt deze altijd aan de buitenkant van een gebouw. Boerenzwaluwen maken een klein kommetje, maar dan binnen in een stal, schuur of overkapping.
Huiszwaluwen maken hun nest meestal tegen de gevel van huizen, onder de overkapping in de nok. Het is een koloniebroeder, dus we zien ook vaak dat er meerdere nesten onder een dak zitten of soms ook meerdere nesten direct tegen elkaar aan geplakt zijn. Vanaf de jaren 60 zien we een flinke terugval in het aantal zwaluwen, maar gelukkig lijkt de vogelstand zich de laatste jaren wat te herstellen. Zelf tel ik al diverse jaren in Sevenum het aantal nesten en ook hier lijkt het er op dat het aantal weer toe neemt. Bij het maken van onze telronde spreken we zoveel mogelijk met de bewoners van de huizen waartegen de zwaluwen gebouwd hebben. We geven ze dan informatie over de vogel, maar ook over hoe eventuele overlast voorkomen kan worden. In het verleden kwam het helaas vaak voor dat de nesten van de zwaluw verwijderd werden. De voornaamste reden was dan dat de zwaluwen op de vensterbank of de oprit poepen. Grappig hierbij is dat dit meestal de jongen doen die in het nest zitten; deze worden zó netjes opgevoed, dat ze buiten het nest poepen! Deze overlast kan voorkomen worden door bijvoorbeeld een plankje een stukje onder het nest tegen de muur te bevestigen. De vogelpoep belandt dan op dit plankje. In Sevenum zien we dit al bij diverse huizen. Ook zien we dat er tijdelijk folie over een vensterbank wordt gelegd, waardoor de poep gemakkelijker te verwijderen is. Maar gelukkig horen we vooral ook de opmerkingen: “ach, als het droog is, veeg je het gemakkelijk weg” of “even met wat water er over en weg is het”. Het kan natuurlijk altijd dat een zwaluw net boven een deur zijn nest wil maken. Ons advies is dan om juist die plek dan onaantrekkelijk te maken door de muur onder  het dak wat gladder te maken of hier wat gaas tegenaan te maken, zodat de vogel zijn nest niet kan maken en elders zijn plekje zoekt. We mogen onze huiszwaluwen zeer dankbaar zijn. Wist u dat een zwaluwpaar met jongen wel 9.000 vliegende insecten per dag vangt!! Dit scheelt heel wat muggenspray of dergelijke!!

huiszwaluw bron IVNHuiszwaluwnest ©IVN

 

Tot slot nog even over de populatie in Sevenum. In dorp zien we enkele grote koloniën rond de Donckstraat/Dorperweiden en op het  Luttel (Mulderstraat/Scheperstraat). In het buitengebied hebben we diverse nesten in het gebied tussen de Steeg en de Maasbreeseweg. Helaas zien we bij nieuwbouw of renovatie van daken wel vaak dat er geen oversteek van het dak meer is of dat deze zeer strak/glad wordt afgewerkt. Dit maakt het de huiszwaluw erg moeilijk. Dus als u de keuze heeft, denk dan ook aan onze biologische muggenvanger.
Heeft u ook huiszwaluwen tegen uw huis en denkt u dat wij ze gemist hebben bij onze telling, laat het ons dan even weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot de volgende keer!

John Raedts

Top

De voorbereidingen op de trek van de zwaluwen | 9 augustus 2019

Bij de Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen zijn de eerste nestjes jongen uitgevlogen en zitten ze nu nog met een vervolglegsel. De eerste jongen zijn inmiddels aan de voorbereidingen voor de grote trek begonnen. De latere jongen en de ouden volgen later tot in september. Zwaluwen overwinteren in tropisch Afrika. Om deze reis te maken hebben ze veel energie nodig. Voordat ze aan deze trek beginnen moeten ze deze dus eerst verzamelen in de vorm van vet. Daarom verblijven ze eerst samen in grote rietvelden, onder andere langs de randmeren tussen Flevoland en het vaste land. In moerasachtige gebieden zitten immers veel insecten. Om meer over dit opvetten te weten te komen heeft men hier verschillende jaren onderzoek naar gedaan.

boerenzwaluwvogelbescherming

 

Boerenzwaluw ©Vogelbescherming.nl

 

Ze hebben door middel van mistnetten, een aantal van deze zwaluwen gevangen, Ze zijn gewogen, gemeten en gering en sommige zijn voorzien van een zendertje, zodat ze een boel gegevens over deze vogel weten, en ze die verder kunnen volgen op hun reis. Hieruit heeft men met een bepaalde formule, ook de hoeveelheid aanwezig vet kunnen bepalen. Het bleek dat ze al op de broedplaats begonnen waren met opvetten. Ook bleek dat oudervogels en dan vooral de mannetjes over meer vet beschikten dan jonge vogels. Waarschijnlijk zijn jonge vogels nog niet zo goed in het vangen van insecten. De vogels vetten zich ook niet teveel op, want dit moeten ze allemaal tijdens het vliegen meedragen. Het is ook gebleken dat ze tijdens de trek nog aan de conditie werken, door tussendoor overdag nog insecten te vangen. Echter tijdens de oversteek van de Middellandse zee, maar vooral boven de Sahara kunnen ze dit niet. Daarom maken ze nog een grote tussenstop in zuid Europa of noord Afrika. Hier bouwen ze zoveel vet op, om deze grote oversteek naar tropisch Afrika te kunnen maken. Ook is gebleken dat in natte jaren de vogels minder vetreserves aangemaakt hadden, dan in drogere jaren. Als september veel regenperiodes kent vertrekken ze ook eerder. Het is net als wanneer wij een verre reis gaan maken, een goede voorbereiding bepaalt een groot gedeelte van het succes.

Tot een volgende keer, Toon Selten.

Top

De Oeverzwaluw | 2 augustus 2019

Dit is de kleinste zwaluw van Europa de belangrijkste kenmerken van de Oeverzwaluw (Riparia riparia) zijn het kleine formaat, de grijsbruine bovenzijde en de witte onderkant met bruine borstband, de staart is enigszins gevorkt. Waar een steeds groter deel van het landschap verdwijnt onder een beton of asfaltdek, krimpt ook de leefruimte van veel vogelsoorten steeds verder in. De Oeverzwaluw maakt hierop een uitzondering, de vele afgravingen en zandbergen die de bouwindustrie  achterlaat, verschaffen de Oeverzwaluw nieuwe nestplaatsen. Oeverzwaluwen zijn koloniebroeders en nestelen van nature in rivieroevers en steile wanden van afgravingen. Ze voeden zich met kleine insecten en muggen die ze in de vlucht, veelal boven het water vangen.

oeverzwaluw 1 Jos Wijnen

Oeverzwaluw (Riparia riparia) ©Jos Wijnen

 

De vogels komen eind april aan en worden soms gedwongen in holen bescherming te zoeken tegen plotselinge koude-invallen. Ze graven de 60 tot 120 cm lange gangen zelf met hun  poten uit. Aan het einde van de gang ligt de nestkamer bekleed met sprieten en veertjes. Veel vogels nemen de woning van het vorige jaar weer in gebruik, maar als de zaak in tussentijd is ingestort, zijn ze in staat om in korte tijd weer een nieuwe gang te maken. De vier of vijf witte eieren worden voornamelijk door het vrouwtje bebroed. De broedduur bedraagt twee weken en na drie weken vliegen de jongen uit. Pas uitgevlogen jongen blijven nog een tijdje in de buurt van het nest en doen daar luchtacrobatiek en spelletjes en leren zo behendig vliegen. In de tijd dat een tweede broedsel wordt grootgebracht,  verdwijnen de jongen uit het eerste nest naar nieuwe voedselgebieden en verplaatsen zich daarbij soms wel honderden kilometers. In de herfst ontstaan grote gemeenschappelijke slaapplaatsen in rietvelden of wilgenbosjes. Het zijn trekvogels, de Europese populatie overwinterd in Afrika ten zuiden van de Sahara.

oeverzwaluw 2 Jos Wijnen

Oeverzwaluw (Riparia riparia) ©Jos Wijnen

 

Het aantal in ons land broedende oeverzwaluwen varieert enorm, (zo tussen de twintig en dertig duizend)  en hang ook af van de beschikbaarheid van steile wanden in Nederland door graaf- en bouwactiviteiten. In onze regio treffen we regelmatig kolonies Oeverzwaluwen aan, vooral op bouwplaatsen waar gegraven wordt. In sommige gevallen wordt de bouw zelfs stil gelegd wanneer een kolonie Oeverzwaluwen bezit heeft genomen van een steil afgegraven wand. De grootte van een kolonie varieert, maar op sommige plaatsen telt men al gauw 60 tot 80 gaten. Wanneer de jonge vogels uitvliegen is het een drukte van belang in de kolonie. We zien ze af en aan vliegen en om voedsel bedelen bij de ouders, maar al heel snel leren ze ook zelf allerlei vliegbewegingen om insecten te vangen.

Tot een volgende keer, Jos Wijnen

Top

Geitenmelkers-Nachtzwaluwen | 27 juli 2019

Nachtzwaluwen (Caprimulgus europaeus) werden ook wel geitenmelkers genoemd. Deze naam is ontleend aan het oude volksgeloof, dat meende dat deze vogels ’s nachts de melk van geiten en ander vee dronken. Men onderscheid tegenwoordig wereldwijd ongeveer 67 soorten. Zoals de naam reeds aangeeft hebben deze vogels een nachtelijke leefwijze en worden vaker gehoord dan gezien. In het donker maken ze namelijk jacht op insecten die zich dan buiten wagen, zoals nachtvlinders, motten en diverse keversoorten. Het snaveltje is erg klein maar kan zeer wijd geopend worden. De borstels rond de snavelbasis en de enorme mondholte zorgen voor een fantastische ‘fuik’ waaraan geen insect ontsnapt. De pootjes zijn betrekkelijk kort, de ogen erg groot. De vleugels zijn lang net als de staart. De vorm komt overeen met een kleine valk of koekoek.

Nachtzwaluw

Nachtzwaluwen (Caprimulgus europaeus) ©watgaanwedoen.nl

 

Overdag rusten deze vogels meestal op de grond, of liggend op een tak. Daar hun verenpakje veel weg heeft van dor gebladerte komt het prachtig overeen met de omgeving, een camouflage die zijn weerga nauwelijks kent. De vogels broeden gewoonlijk op de grond. De twee grijze gevlekte en gestippelde eitjes liggen zomaar op de grond. Wanneer de vogel er op zit, krijgt men de indruk, dat de eieren bebroed worden door een stuk boomschors, dat volkomen in de omgeving past. Wenden we de ogen een ogenblik af, dan is het vaak moeilijk het volgende moment om de vogel terug te vinden. De nachtzwaluw is in Europa zomergast; men denkt dat de hele populatie overwinterd in Afrika bezuiden de Sahara. 

youtube.filmpje over de nachtzwaluw

 

Door de vogelwerkgroep wordt jaarlijks voor iedereen die geïnteresseerd is een nachtzwaluw excursie georganiseerd, meestal in juni wanneer de dagen lang zijn. Men gaat dan rond tien uur op pad naar gebieden waar de kans groot is om de nachtzwaluw te horen en als men geluk heeft ook te zien. Ze maken een heel apart geluid wat enigszins lijkt op het geluid van kikkers in een kikkerpoel. Ook dit jaar waren we rond tien uur ter plekke en we hoorden allerlei geluiden, maar geen nachtzwaluwen. Maar even later toen het steeds donkerder begon te worden, hoorden we ze opeens overal. Toen we vanaf de heuvel het dal in liepen vlogen ze soms op geringe hoogte over, en langs ons heen. Ze leken zich van onze aanwezigheid niets aan te trekken. Soms leek het net alsof ze zo dicht bij kwamen dat we ze wel konden aanraken. Het zijn vrij grote vogels en met hun lange vleugels zijn het zeer behendige vliegers.

 

Gezien het vele aantal vogels dat zich op deze avond liet zien maakte deze excursie voor ons dan ook zeer geslaagd. 

Dus wanneer u interesse heeft, gewoon een keer meegaan het wordt tijdig bekend gemaakt.

Tot een volgende keer. Jos Wijnen.

Top

De resultaten van het broedseizoen in de nestkastjes | 15 juli 2019

Diegene die wel eens gaat wandelen in de bossen tegenover de Schatberg en Toverland hebben vast wel eens gezien dat er een groot aantal nestkastjes aan de bomen hangen. Deze zijn er door onze vogelwerkgroep neergehangen. Op de eerste plaats om vogels nestgelegenheid te bieden maar tevens doen we hiermee mee aan een onderzoek naar holenbroeders door het Nederlands instituut voor ecologie (NIOO KNAW). Daarom controleren we in het broedseizoen, dat loopt ongeveer van eind maart tot eind juni, elke 14 dagen deze nestkastjes. Zodoende hebben we een goed overzicht over het verloop van het broedseizoen. Wat in elk geval positief is dat er dit jaar geen vernielingen hebben plaats gevonden. Alle voorgaande jaren hebben we daar mee te maken gehad. De laatste twee jaar zelfs het weghalen van hele nesten eieren en jongen, ondanks dat ze dicht geschroefd waren. Vorig jaar heeft de politie echter enkele mensen uit Helmond en Eindhoven gearresteerd. En dit jaar is alles gelukkig, ook zelfs zonder vernielingen verlopen. De vogels hebben dit jaar  dan ook vrij goede resultaten geboekt. Wat opvalt is het grote aantal Koolmezen in verhouding tot de Pimpelmezen. Dikwijls is dit ongeveer gelijk of iets in het voordeel van de Pimpelmezen. In maar liefst 42 nestkastjes waren Koolmezen begonnen met leggen. Uiteraard zijn er ook wat legsels mislukt. De eerste begon op 4 april met leggen, de gemiddelde legdatum was 13 april. Totaal werden er 394 eieren gelegd hier kwamen 345 jongen uit waarvan er 325 zijn uitgevlogen.  De Pimpelmezen begonnen iets eerder op 2 april was daar het eerste ei, en de gemiddelde legdatum was 10 april. Ze bezetten echter maar 20 nestkasten, waarin totaal 194 eieren werden gelegd waaruit 179 jongen kropen, en er 166 uitvlogen.  Opvallend was ook het grote aantal nestkastjes 7,  dat door Boomklevers werd bezet. Deze leggen nooit niet zo’n grote legsel maar deze produceerden 40 eieren dit werden ook 40 jongen die allemaal zijn uitgevlogen. Het eerste ei werd daar op 6 april gelegd en de gemiddelde legdatum was 7 april. De Bonte vliegenvanger is altijd wat later, deze moet eerst arriveren uit het overwinteringsgebied. Dit jaar viel het aantal sterk tegen. Hebben we die ooit tot 16 paartjes gehad, dit jaar waren het er maar 3. Het eerste ei werd gelegd op 30 april voor de andere twee was de gemiddelde legdatum 2 mei. Totaal produceerden ze 19 eieren samen, wat best veel is, deze kwamen allemaal uit en zijn ook allemaal uitgevlogen. Voor ze uitvlogen zijn deze allemaal geringd.  In tegenstelling tot andere jaren hadden we dit jaar wel veel vogels die een 2de broedsel produceerden Dit waren allemaal Koolmezen. Er begonnen 13 paartjes aan een 2de broedsel maar slechts 4 brachten het tot een goed einde. Wel werden er nog 84 eieren gelegd maar er zijn er maar 23 eieren uitgekomen en hiervan zijn er 20 jongen uitgevlogen. De meeste nesten werden verlaten.  Het eerste ei was er op 15 mei en de gemiddelde legdatum voor het 2de legsel was 23 mei. In de meivakantie hebben we ten behoeve van de schooljeugd deze een keer uitgenodigd om mee jonge vogeltjes te bekijken een 10 tal kinderen heeft hier aan deelgenomen Ook radio “Reindonk” heeft hiervan filmopnames gemaakt.

Bij de visvijver de Steeg in Grubbenvorst hebben we ook 24 nestkastjes hangen. Hiervan waren er 5 niet gebruikt. Het typische hiervan was dat dat voorgaande jaren het ook dikwijls diezelfde kastjes betrof die niet gebruikt werden. We hebben hier geen verklaring voor. Er was daar sprake van één  2de broedsel, van een Pimpelmees met goed resultaat 10 jongen zijn daar nog van uitgevlogen. Opmerkelijk was dat daar in verhouding tot het aantal nestkasten wel 5 paartjes Bonte vliegenvangers waren. Deze zijn ook geringd. Het volgend jaar hopen we dat we ook weer positieve berichten kunnen geven.

Tot volgende keer Toon Selten.

Top

Actueel: Slangenarend in De Hamert ! | 8 juli 2019


Vanaf 22 juni verblijft er een vrij zeldzame roofvogel in natuurgebied De Hamert.
Deze Slangenarend met de Latijnse naam Circaetus gallicus is langzaam maar zeker zijn verspreidingsgebied in Europa naar het noorden uit aan het breiden. Mogelijk een gevolg van de klimaatverandering.
Het broedgebied ligt langs de Middellandse Zee tot in Rusland maar door de groeiende populatie in Frankrijk zullen steeds vaker exemplaren in de Benelux en Duitsland gezien worden. In Nederland heeft de soort nog nooit gebroed. Op vakantie in Spanje of Zuid-Frankrijk kun je hem tegenkomen.

Slangenarend Geert CustersSlangenarend Circaetus gallicus in Spanje ©Geert Custers


De vogels die we hier zien zijn meestal jonge vogels die nog geen partner hebben gevonden en die in de natuurgebieden op zoek zijn naar reptielen zoals de zandhagedis. De naam zegt het al: ook de slang staat op zijn menukaart. In Nederland zou dat de Ringslang kunnen zijn. Daarnaast af en toe een kever, zoogdier of vogel.
Deze grote roofvogel is ongeveer de helft groter dan onze Buizerd en is licht van onderen tot zelfs bijna geheel wit. De donkere polsvlekken ontbreken maar wel zien we een bepaald streeppatroon in de ondervleugel. De staart heeft een bandering. De hals en kop zijn vaak donkerder hetgeen “bivakmuts” genoemd wordt. De spanwijdte (van vleugeltop naar vleugeltop) bedraagt ca 170 cm tegenover de 125 cm van de Buizerd. De lange en brede vleugels regelmatig in gehoekte glijvlucht. Vaak op grote hoogte zoekend naar prooi en hierbij dan ook biddend met hangende poten en naar beneden gerichte kop.
In Nederland treffen we inmiddels jaarlijks enkele exemplaren aan in de periode april tot en met september. Het Fochteloërveen in Drenthe en Nationaal Park de Hoge Veluwe zijn de favoriete gebieden en hier lijkt de Hamert in het Maasduinengebied aan toegevoegd te worden want na 2017 enkele dagen nu bij het op papier zetten van deze informatie al bijna 2 weken in Limburg.
Op zijn tocht naar het overwinteringsgebied in Afrika maakt deze soort de oversteek van de Middellandse Zee bij Gibraltar of gaan via Istanbul/ Israël en Egypte naar Afrika.

Veel leesplezier, Jan Peeters

Top

Schoolvakantie + Jubileumjaar | 29 juni 2019

Beste lezer,

Nog een paar dagen en dan begint de schoolvakantie. Voor de jeugd en hun ouders is dit even een periode van rust. Toch gaan we dan nog van alles doen; vooral om de kop even leeg te maken. Leuke dingen doen om los te komen van de sleur, de stress, etc.  Iedereen doet dit op zijn eigen manier en dat is maar goed ook.

Deze rust lijkt ook voor de vogels te gelden. Je hoort en ziet ze nog wel, maar dit wordt steeds minder. De meeste ouders zijn klaar met het groot brengen van hun kuikens; deze gaan zeker genieten van de rust. Veel oudere vogels gaan ook ruien. Dit is een periode waarin het verenpak vernieuwd wordt en ze over een korte periode minder mobiel zijn. Omdat ze dan een gemakkelijkere prooi zijn voor roofdieren, houden ze zich daarom een stuk afzijdig. Niet zingen, niet opvallen. Of dit daadwerkelijk rust betekent voor de vogel, weet ik niet.

Voor de meesten van onze leden breekt ook rustigere periode aan. De meeste broedvogels zijn geteld en de najaarstrek, met vele tellingen, laat nog even op zich wachten. Voor ons is dit ook wel even lekker.

Zwarte mees thuis 14012018 John Raedts

Zwarte mees bij ons thuis ©John Raedts

 

Achter de schermen echter zijn we volop bezig met de voorbereidingen op ons jubileumjaar. In 2020 bestaan we 25 jaar, en dat gaan we vieren!! De plannen worden concreet; in het najaar zullen we jullie verder informeren. Zeker is in ieder geval dat we jullie diverse mogelijkheden gaan geven om kennis te maken met de vogels in onze omgeving  én kennis te maken met onze levendige vereniging.

 

Ik wens iedereen een hele fijne, rustgevende vakantie toe.Voor iedereen die nog met het OLS te maken heeft: heel veel succes en vooral plezier. En als je als vrijwilliger dan ook nog aan ons denkt, zou dat helemaal perfect zijn. Geniet ze allemaal!!

John Raedts

 

N.B. Tuinvogels hebben ook dorst en zoeken verkoeling. Help ze met een vogeldrinkbak of een schaaltje met water!

Top

Wat weetjes over het ringen van vogels | 23 juni 2019

Via ons nestkastenproject op de Gelderheide kregen we het verzoek om van de Bonte vliegenvangers die er broeden de jongen te mogen ringen voor het vogeltrekstation. Dit is ook gebeurd, de jongen zijn gemeten gewogen en geringd en weer terug gezet. Inmiddels zijn ze reeds uitgevlogen. Dit was de aanleiding voor mij om iets over het ringen van vogels te schrijven. Het ringen van vogels heeft als doel meer te weten te komen, over het gedrag, levenscyclus, bewegingen maar speciaal over de vogeltrek. Dit komt men te weten door het terug vangen van vogels met zogenaamde mistnetten, die overigens ook gebruikt worden om vogels te ringen, welke niet vanaf het nest geringd zijn. Dit ringen mag alleen gebeuren door, daarvoor speciaal opgeleide en gekwalificeerde ringers die ook regelmatig weer op cursus moeten om hun ringlicentie te kunnen behouden. Het ringen van vogels valt onder verantwoordelijkheid van het Vogeltrekstation (Nederlandse Ringcentrale). De ringen kunnen ons vertellen hoe lang vogels gemiddeld leven, Hoe en hoe snel ze trekken en waar ze overwinteren. De gegevens gaan allemaal weer naar het vogeltrekstation. Het Vogeltrekstation in Wageningen heeft al vele jaren een modern en krachtig computersysteem tot zijn beschikking, waardoor er snel en betrouwbaar grote hoeveelheden gegevens kunnen worden verwerkt en verstrekt. Het gaat er dus tegenwoordig zeer modern aan toe. Toch is het vogels “ringen” al zeer lang bezig.

ring

 

In 1740 gebruikte de Duitse ornitholoog Johan Leonard Frisch gekleurde draden welke hij bond om de poten van Boerenzwaluwen. Omdat de kleuren niet uitliepen, kon Frisch bewijzen dat zwaluwen niet onder water overwinterden zoals men toentertijd  aannam. In het begin van de 19de eeuw bond John James Audubon een zilveren draad rond de poot van een Grauwe vliegenvanger maar hij kon dit experiment niet voltooien. Eind 19de  eeuw in 1890 gebruikte een landeigenaar  uit Northumberland  voor het eerst aluminium ringen rond de poten van jonge Houtsnippen om hun bewegingen te kunnen bestuderen. In het begin van de 20ste eeuw begonnen verschillende ornithologen in Noord- Amerika en Europa officieel met het ringen van vogels. In Nederland begon men in 1911 en sindsdien zijn er ruim 10,5 miljoen vogels van metalen ringetjes voorzien. Jaarlijks komen daar ± 285.000 geringde vogels bij. In België begon men met ringen in 1927 daar zijn sindsdien 23 miljoen vogels geringd. Daar ringt men veel meer. Gemiddeld worden er daar de laatste jaren 660.000 vogels geringd. Alle Ringcentrales in Europa werken nauw samen en coördineren hun methoden en de dataopslag onder de paraplu van EURING (European Union for Bird Ringing), welke in Heteren (Nederland) de databank heeft, waar terugmeldingen worden opgeslagen van vele landen.  Bij grote vogels gebruikt men dikwijls meerdere ringen waaronder kleurringen die dan met een verrekijker zijn af te lezen. Bij ganzen voorziet men deze tevens van halsbanden waardoor het zeer eenvoudig is deze af te lezen. Tegenwoordig wordt ook steeds meer gewerkt met satelliet-telemetrie. Dit kan echter al het ringen niet vervangen. In de eerste plaats omdat de moderne techniek nog niet in staat is de zenders en stroombronnen zo klein te maken dat ook vogels met een grootte van een Kleine Karekiet daarmee kunnen worden uitgerust. In de tweede plaats omdat dergelijke zenders nu nog duizenden euro's per stuk kosten. Ook komt daar nog bij dat de huurkosten voor de satelliet momenteel nog onbetaalbaar zijn. Nog een nadeel komt daarbij nog om de hoek kijken, als een vogel in het wintergebied of tijdens de trek omkomt, dat dan de zender en gegevens meestal als verloren beschouwd kunnen worden, en een eventueel ingebrachte microchip niet wordt opgemerkt, of niet kan worden uitgelezen. Zodoende zijn dan veel geld en gegevens verloren. Bij grotere vogels wordt meer gebruik gemaakt van satelliet-telemetrie. In de toekomst verwacht ik hiervan in het algemeen toch een grotere toename.

Tot een volgende keer Toon Selten

Top

Uitvliegen; een gevaarlijke onderneming | 16 juni 2019

Voor veel vogels loopt het broedseizoen  langzaam ten einde, en de jonge vogels beginnen uit te vliegen. Voor hen begint nu een barre tijd, ze moeten nu het veilige en beschermde nest verlaten. Ze zullen zich in een voor hen nog vreemde, en vaak vijandige wereld zonder de hulp van hun ouders moeten zien te redden. Ook zullen ze moeten leren om zelfstandig naar voedsel te zoeken, al worden ze de eerste dagen nog wel door de ouders gevoerd. maar daarna zullen ze het toch echt zelf moeten doen.

SpechtJos Wijnen

Op de foto zien we een jonge bonte specht die op het punt staat de nestholte te verlaten ©Jos Wijnen

 

Jonge vogels kunnen in het begin nog niet goed vliegen en er kan er nog wel eens eentje op de grond terecht komen. Laat ze rustig zitten, vaak komen de ouders nog voeren en ze zullen proberen  om de “verdwaalde” gast naar een veilige plek te lokken. Het zijn echter vooral deze nestjongen en pas uitgevlogen vogels die in grote getale ten prooi vallen aan katten, wezels, ratten, bunzings, gaaien, kraaien, kauwen en eksters. Vooral gaaien, kraaien en eksters zijn echte nestrovers. Reeds enkele weken tevoren verkennen zij de omgeving op de aanwezigheid van bouwende en broedende vogels. Momenteel lijkt vooral het aantal kauwen en eksters zo sterk toe te nemen dat het evenwicht wordt verstoort. De kleinere vogelsoorten zoals merels, vinken, jonge fazanten en jonge patrijzen worden in grote aantallen het slachtoffer van deze geduchte rovers. Jonge eendjes en gansjes kunnen terwijl ze op het water zitten worden aangevallen door waterratten of reigers. Ook worden ze vaak slachtoffer van het verkeer doordat ze bij het oversteken worden aangereden. Minder bekent is misschien dat ook Blauwe reigers en Ooievaars zich vaak schuldig maken aan het oppeuzelen van jonge pas uit het ei gekomen weidevogels maar ook patrijzen en fazantenkuikens staan op hun menu. Ook spechten  verorberen nog wel eens pas uitgevlogen zangvogels. Spechten zijn soms zelfs zo brutaal dat ze jonge mezen die zich vlak voor het uitvliegen voor de invliegopening van de nestkast vertonen, pardoes met hun lange snavel naar buiten trekken. Dan hebben we ook nog vossen en marters. De vos is niet zo talrijk vertegenwoordigd als de andere genoemde roofdieren maar is zeker niet de minst gevaarlijke. Op zijn roof- en zwerftochten overvalt hij veel broedende fazanten, eenden en patrijzen. Ook de jongen ervan die nog niet kunnen vliegen, behoren vaak tot zijn prooi. Het aantal vossen is de laatste jaren zeer sterk toegenomen, hiervan worden veel op de grond broedende vogels waaronder ook veel weidevogels het slachtoffer. Marters eten ook graag eieren en jonge vogels, waarbij ze in tegenstelling tot de vos die op de grond blijft,  gemakkelijk in bomen klimmen en zo de hooggelegen nesten en nestkasten leeg roven. Alsof met al het bovenstaande de vogelstand nog niet genoeg wordt belaagd, zijn er ook nog vaak de weersomstandigheden, die vooral de stand van de grondbroedvogels sterk kunnen beïnvloeden. Langdurige regenperioden veroorzaken veel slachtoffers onder patrijzen, fazanten en jonge eendjes. Insiders weten te vertellen dat er per nest jonge fazanten (8-10 stuks) er slechts 2 volwassen worden. Dit alles lijkt nogal een wrede bedoening maar in de natuur geldt nu eenmaal het recht van de sterkste. Om de soort in stand te houden is het nodig dat de sterkste en gezondste jongen overleven hoe wreed dat voor ons soms ook lijkt.

Tot een volgende keer, Jos Wijnen 

Top

De Huiszwaluw | 7 juni 2019

Deze trekvogel die van eind april tot begin oktober in ons land te zien is, verwintert in Afrika. Het winterverblijf ligt nog onder de Sahara tot in Zuid-Afrika. Een knappe prestatie om jaarlijks 2 maal deze verre afstand af te leggen voor een vogeltje van ca. 14 gram!! Het is een van de 3 soorten zwaluwen die standaard in Nederland te zien zijn. Dit samen met de boerenzwaluw en de oeverzwaluw. De gierzwaluw is geen zwaluw en hoort tot de familie van de gierzwaluwen en ook de nachtzwaluw behoort tot een eigen familie der nachtzwaluwen. Nog veel is onbekend in het leven van deze kleine zwaluw met zijn zwarte bovenkant en staart ( in de zon vaak blauwachtig) en de witte onderkant en stuit. De staart is licht gevorkt maar duidelijk minder dan die van zijn iets grotere neef de boerenzwaluw met zijn diepgevorkte staart. Van 1970 tot het einde van de vorige eeuw een sterke teruggang in aantal en vanaf 2000 een licht herstel zonder dat de deskundigen hier een duidelijke verklaring voor kunnen geven. Naar schatting tegen de 100.000 paar verblijven jaarlijks in de zomer in Nederland.

Huiszwaluw vogelbescherming

Huiszwaluw (Delichon urbicum) ©www.vogelbescherming.nl

Het zijn met name de gebouwen en bruggen waar de huiszwaluw een mooi nestje bouwt tegen de daken en brugranden. De afgelopen jaren is met wisselend succes met huiszwaluwtillen gewerkt waar een hele kolonie in een bouwwerk wordt ondergebracht. Ook kunstnesten worden gebruikt voor deze soort. Standaard is het bouwmateriaal modder en zand dat gehaald wordt in de omgeving van plassen en meren. Vaak is een modderplas na een regenbui voldoende voor het benodigde nestmateriaal en zien we de paartjes af en aan vliegen om de ronde nestjes te bouwen. Vroeger zaten ze meer in de steden maar tegenwoordig geven ze de voorkeur aan dorpen en kleine steden. Aangezien vaak meerdere paartjes bij hetzelfde bouwwerk nestelen valt zo’n groep huiszwaluwen onder de kolonievogels die door heel Nederland geteld worden. Per nest worden 4-5 eieren gelegd (soms zelfs 6) en na ca. 15 dagen broeden kruipen de jonkies uit het ei. Na 3 a 4 weken vliegen de jonkies uit en wordt soms gestart met een 2de broed. Het voedsel van de huiszwaluw zijn insecten en vooral muggen staan op het menu. Reden om de nesten van de huiszwaluw te koesteren want ze verorberen een leger muggen. Tot op heel grote hoogte worden deze vliegend gevangen. Bij regenachtig weer vliegen de huiszwaluwen dan ook lager aangezien hun prooien dan ook in de lagere luchtlagen verblijven. Op internet vinden we zelfs de Serumse Spreuk:

As de zwelven liêg vleegen guft `t raegen 

(=Als de zwaluwen laag vliegen krijgen we regen)

We halen dankzij deze vogel zelfs het WWW, World Wide Web !

Vogelwerkgroep ’t Hokske telt al jaren in meerdere plaatsen de kolonies voor de organisatie Sovon en de komende maanden zijn de leden hiervoor op pad in o.a. Sevenum, America, Koningslust, Grubbenvorst, Maasbree, Meterik, Castenray enz.

Zo hopen we een bijdrage te leveren om meer kennis te vergaren over deze soort.

Tot de volgende week, Jan Peeters

Top

Vogels op Java | 2 juni 2019

In de meivakantie zijn we (mijn vrouw en ik) op familiebezoek geweest bij dochter Anne, die haar 8 maanden stage loopt op Java, Indonesië. Deze mogelijkheid grepen we maar meteen aan om vogels te spotten immers, Tropische oerwoud, kusten en natuurgebieden zouden de mogelijkheid bieden om veel vogels (en andere dieren) te spotten en Indonesië staat bekend om zijn rijkdom aan vogels. Indonesië  een eilandenstaat met een totale oppervlakte van ruim 1.900.000 miljoen vierkante kilometer en met een bevolking van ruim 260 miljoen inwoners is het op drie na de grootse land van de wereld. De hoofdstad is (nu nog) Jakarta. Het land heeft 14572 eilanden, (in vergelijking : Nederland heeft een bevolking van 17 miljoen en een oppervlakte van bijna 42000 duizend kilometer.

 

Nederland Indonesië

Vergelijking met Nederland op ongeveer dezelfde schaal.

 

Er zijn echter een paar “kleine” details die het spotten van een reëel deeltje van de vogels in Indonesië te spotten.  Ondanks dat er in Indonesië ruim 1600 soorten voorkomen, is de vogeldichtheid niet altijd even hoog. Ter vergelijking: Nederland komen ruim 300 soorten vogels voor. Een nader klein detail is: Indonesië is enorm groot, als we de afmetingen van Indonesië op de wereldkaart leggen dan bestrijkt dat een gebied van Nederland tot midden Afrika of van Nederland tot ver achter Moskou of van Nederland naar de oostkust van Canada. De afstanden zijn dus enorm. Wij hebben vogels gespot vanaf Jakarta tot aan 20 km. boven de zuidkust, onder Jakarta : een minimaal klein deeltje van Java dus.

Is het spotten van vogels in Indonesië dan niet leuk? Het kan heel leuk zijn, je ziet (voor ons) bijzonder soorten, die je alleen uit boeken kent, maar het is ook bijzonder moeilijk: in dichte bossen zijn de vogels moeilijker waar te nemen, de bomen zijn aanzienlijk hoger dan bij ons dus een aantal vogels zitten ook veel verder weg en de geluiden zijn voor ons onbekend.  Last but not least: in Indonesië wordt nog veel gestroopt, je kunt veel vogels, die je het liefst in het wild zou spotten, op elke lokale markt in een kootje kopen. Door het stropen zijn vogels schuwer en zijn er minder vogels in het wild. Heeft dat zo’n impact dan op de wildstand? Door het verstoren van nesten, het vangen van volwassen vogels en het leeghalen van nesten voor de handel beperk je het vogelaantal enorm. Om een aantal vogels in het wild te kunnen spotten is het handig gebruik te maken van gebieden waar niet gestroopt kan worden zoals een Botanische tuin in Bogor (naast het presidentieel paleis). Hier komen veel vogels voor als bakermat van rust. Hieronder toch een aantal voorbeelden van vogels zoals gespot (al dan niet in een kooitje) 

 Kwak Walter Jansen  Askleurige Drongo Walter Jansen nonnetjes Walter Jansen
 Kwak ©Walter Jansen  Askleurige Drongo ©Walter Jansen Nonnetjes ©Walter Jansen
 Roetkopbuulbuul Walter Jansen DamalijsterWalter Jansen  Indische brilvogelsWalter Jansen
 Roetkopbuulbuul ©Walter Jansen Damalijster ©Walter Jansen  Indische Brilvogels ©Walter Janssen
   langs de weg te koop langs de weg te koop

Vogel spotten in Indonesië is een uitdaging, er komen de meest fantastische vogels (en andere dieren) voor. Om leuke waarnemingen  te kunnen doen is het handig gebruik te maken van lokale gidsen (birdwatching wordt steeds meer een hobby in Indonesië). Door de enorme begroeiingen en zijn vogels niet altijd gemakkelijk waar te nemen. We spotten meer dan we vast konden leggen op foto, meer ijsvogels, slangenarenden baardvogels en reigerachtigen.  Bovenstaande is bedoeld als een kleine impressie van onze waarnemingen. 

Meninting ijsvogelWalter Jansen

Meninting ijsvogel ©Walter Jansen

 

De soorten zijn kleurrijk en  variërend in verschijning dat het ontzettend leuk is om te doen.

Walter Jansen

Top

Vogelweekend 2019 | 24 juni 2019

Enkele weken geleden hebben we met de vogelwerkgroep weer ons jaarlijks vogelweekend gehad. Dit jaar ging de reis naar de Alde Feanen in Friesland en het Lauwersmeer op de grens van Friesland en Groningen. We vertrokken op vrijdagmorgen  met 20 personen richting noorden, waar we pauzeerden in Scheerwolde bij de oeverzwaluwwand. Deze plek hebben we inmiddels al diverse keren bezocht en het blijft de moeite waard, als is het maar om de honderden oeverzwaluwen te volgen die daar aan het nestelen zijn. Ter plekke werden we ook nog verrast door enkele beflijsters die op doortrek waren en op het nabije grasland nog wat voeding zochten.
Vervolgens reden we door naar ons verblijf in Oudega. Deze groepsaccommodatie was voorheen een ligboxenstal voor melkkoeien en was mooi verbouwd tot groepsverblijf. De graslanden die vroeger bij de boerderij hoorden, zijn naar natuur omgezet, zodat we echt midden in de Alde Feanen zaten. De zeldzame roerdomp en porseleinhoen konden we vanaf ons verblijf horen. Maar we gaan natuurlijk het liefst op pad. Vrijdagmiddag hebben we een flinke wandeling gehad door de Alde Feanen. Een schitterend laagveenmoeras, ontstaan door veenafgravingen,  met veel water, riet en natuurlijk veen. We werden meteen getrakteerd op vele soorten vogels. Na het avondeten zijn we vanuit het verblijf het gebied in getrokken om vooral te genieten van de sprinkhaanzanger, de snor, de roerdomp en het porseleinhoen; allen zeer dichtbij.
Zaterdag zijn we naar het Lauwersmeer gegaan. Enkele vroege vogel(aar)s begonnen al zeer vroeg op de dijk bij Lauwersoog, waar veel brandganzen over kwamen op hun reis richting broedgebied in Scandinavië. Het was koud op de dijk, maar zeker de moeite waard. Vervolgens zijn we via de Bantpolder naar de oostzijde van het Lauwersmeer gegaan.  Het Lauwersmeer was vroeger een zee, maar vanwege het risico op overstromingen is er in 1969 een dam gebouwd, waarna het dus een meer is geworden. Door de combinatie van water, slikken, bosjes, rietkragen etc. is er een grote variatie aan vogelsoorten, waar we er velen van gezien hebben. Enkele hoogtepunten waren de zeearend en het baardmannetje.
Op zondag zijn we begonnen met een kijkheuvel nabij Leeuwarden. Een prachtige kunstmatige heuvel, waar je over de uitgestrekte natte weilanden kunt kijken met het gezang van de nachtegaal en de braamsluiper op de achtergrond: schitterend. Daarna zijn we weer naar het Lauwersmeer gegaan, wederom via de Bantpolder. Hier hadden we zaterdag de kraanvogel en de roodhalsgans gemist. Vandaag hadden we meer geluk!
Het mooie van het Lauwersmeer is dat er vele kijkwanden, kijkhutten en uitzichtpunten zijn, waar je van dichtbij vele vogels en ander wild kunt aanschouwen. Een echte aanrader dus.
Op maandag moesten we helaas weer richting zuiden. Maar eerst even via Groningen, waar we de Iberisch tjiftjaf opgezocht hebben. Deze dwaalgast zat midden in een park in Groningen zijn liedje te zingen en is door velen van ons op de foto gezet. Daarna zijn we naar het Zuidlaardermeer gegaan waar we vanuit enkel uitkijkpunten een schitterend uitzicht hadden op het meer. Ook hier weer zeer leuke soorten zoals de geoorde fuut, steltkluut en de zwartkopmeeuw.
Een schitterend weekend dus met maar liefst 145 verschillende soorten vogels! Maar het weekend was niet alleen vogelen. In de namiddag en avond is er veel nagepraat, gekwatst en gelachen onder het genot van.

vogelweekend 2019

Vogelweekend ©Aad van Leeuwen

Gezelligheid ten top. Volgend jaar zeker weer!!

John Raedts

Top

(Aller)Kleinste Vogeltjes | 20 mei 2019

Vogels zijn er in alle maten en gewichten. Er zijn enorme kolossen maar ook hele kleine vogels.

Ze leven verspreid over de gehele wereld en komen voor bij alle vogelgroepen.

 

De kleinste reigersoort in de Lage landen is het Woudaapje (Ixobrychus minutus) van de familie Ardeidae (Reigers) uit de orde Pelecaniformes (Roeipotigen), 27 tot 38 cm groot met een gezicht van tussen de 59–150 gram. De vleugelspanwijdte ligt tussen de 40–58 cm. Het mannetje heeft een zwartgroene bovenzijde en kruin, geelroze onderzijde en vleugels met een opvallende vlek.

15.Woudaapje man 15.Woudaapje vrouw
Foto ♂ commons.wikimedia.org Foto ♀ juzaphoto.com © Felice Di Palma

 

Het vrouwtje is donkerbruin gestreept aan de bovenzijde en licht gestreept aan de onderzijde, zwarte kruin en nek en minder opvallende vleugelvlekken. De oorspronkelijke naam is dan ook wouwaapje. Ten onrechte werd verondersteld dat wouw een dialectvorm moest zijn van woud, hoewel het dier niet in het bos leeft. De naam werd daarom 'verbeterd' tot woudaapje. Het voedsel bestaat uit insecten, vis, kikkers en salamanders. Het leefgebied is in rietmoerassen en langs zoetwateroevers, vertoont zich zelden aan de mens, is klein, 's nachts actief en leeft verborgen in het riet. 's Nachts is echter wel zijn roep te horen, die wel lijkt op die van een aapje dat ‘wouw-wouw’ roept.

15.Woudaapje map

nl.wikipedia.org (Geel: broedgebied, Blauw: overwinteringsgebied, Groen: standvogel)

 

Dit reigersoort leeft in de gematigde klimaatzone van Europa en Azië, waar ze broeden (geel) en trekken 's winters (blauw)naar het zuiden. Een ondersoort broedt in de tropen en is hier standvogel (groen).

 

Het verspreidingsgebied is verdeeld over de 3 ondersoorten:

 • I.m. minutus: van centraal en zuidelijk Europa tot centraal Azië en noordwestelijk India.
 • I.m. payesii: Afrika, zuidelijk van de Sahara.
 • I.m. podiceps: Madagaskar.

Tot de volgende keer, weer een ander klein vogeltje, Nora Nelissen

 

Zo als wij al schreven is de waarneming van deze vogel zeldzaam, volgens de laatste telling 2015 broeden er ongeveer 30-40 broedparen in ons land. Dus mocht u de woudaap zien, laat het ons dan zeker weten.

Met vriendelijke groet Ton Hagens

Top

Buxusmot en eikenprocessierups bestrijding door middel van Koolmezen | 12 mei 2019

Kool en pimpelmezen die leven in buurten waar de buxusmot wordt bestreden met gif krijgen veel soorten bestrijdingsmiddelen binnen. Vaak zijn dat ook nog eens illegale middelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

koolmees Jos Wijnen

Koolmees ©Jos Wijnen

 

Mezen zijn nu eenmaal gek op de buxusmotrupsen en voeren ze enthousiast aan hun jongen. Het CLM en vogelbescherming willen nu op grote schaal onderzoek uitvoeren naar het verband tussen mezensterfte en het gebruik van gif tegen de buxusmotrups. Dit is belangrijk om te voorkomen dat tuinvogels en vele andere insecten worden vergiftigd.

In 2018 heeft het CLM vijf dode jonge mezen onderzocht op plaatsen in de stad waar de buxusmot werd bestreden. Ook vijf dode jonge mezen uit een bosgebied waar geen bestrijding plaatsvond zijn onderzocht. In totaal zijn wel 14 verschillende gifsoorten gevonden in de onderzochten mezen. Heel concreet waren dat negen middelen om insecten te doden, drie middelen om schimmels te doden, één stof die veel verschillende soorten levende wezens doodt, en één stof die de afbraak van pyrethrinen tegengaat. Uit het onderzoek bleek dat de ‘stads mezen’ een veel groter aantal bestrijdingsmiddelen bevatten dan de ‘bosmezen’: gemiddeld 2,8 tegenover 0,8. De onderzoekers vonden 2,2 soorten insecticiden per mees in de stad vergeleken met 0,2 insecticiden in het bosgebied. Opvallend was dat de meeste van de gevonden middelen niet eens zijn toegelaten om door particulieren tegen de buxusmot gebruikt te worden. Het zijn dus illegale gifstoffen. Dit jaar gaat het CLM het mezenonderzoek op een grotere schaal uitvoeren. Het is namelijk nodig om meer dode jonge mezen te onderzoeken, om te kunnen zeggen of het gebruik van gif tegen de buxusmot kan leiden tot een verhoogde sterfte van jonge mezen in de nestkast.

 

Na het bovenstaande zult u zeggen, wat moeten we dan doen?

De beste oplossing van dit hele probleem voor ons als tuinliefhebbers is, het radicaal rooien van alle buxus en hiervoor in de plaats iets anders planten. Het zal niet altijd meevallen om van iets afscheid te nemen waar men jaren aan gewerkt heeft, en er soms mooie figuren van heeft gevormd. Maar aan de andere kant hoort men ook wel opmerkingen als: dan hoef ik ze ook niet meer te knippen en dat scheelt ook weer een hoop werk. Als alternatief zouden we ook kunnen kiezen voor het ophangen van nestkastjes voor de mezen, en zo proberen een natuurlijke bestrijding van de buxusmot te bewerkstelligen. Van de gemeente Horst aan de Maas is op dit gebied al een mooi initiatief uitgegaan in verband met het bestrijden van de eikenprocessierups. Van gemeente wegen worden er zo’n 800 nestkastjes voor mezen opgehangen in eikenbomen, met de bedoeling dat de mezen de rupsen vangen en aan hun jongen gaan voeren. Als dit lukt zou het een geweldige oplossing van dit probleem zijn. Uit onderzoek blijkt dat er de laatste decennia ongeveer 75 procent van alle insecten is verdwenen. Dit is bijzonder zorgwekkend, ook voor de vogelstand, want heel veel soorten vogels zijn aangewezen op insecten om hun jongen mee groot te brengen. Laten we daarom met z’n allen proberen om het gebruik van gifstoffen zoveel mogelijk te beperken, en te zoeken naar natuurlijke oplossingen, de vogels zullen ons dankbaar zijn en voor ons zingen.

Tot een volgende keer, Jos Wijnen

Top

Voorjaar, tijd voor baltsende vogels | 4 mei 2019

Enkele weken geleden schreef Jos Wijnen over de territoria van vogels. Dit territorium afbakenen is om dezelfde reden als het baltsen van de vogels. Beide zijn bedoeld om paartjes te vormen en zo voor nageslacht te zorgen. Meestal zorgt een mannetje eerst voor een territorium om daarna een vrouwtje te versieren. Want het baltsen is alleen daarvoor bedoeld. Niet altijd is dat het geval. Vogels zoals zwanen, ganzen en eenden die in het hoge noorden broeden vormen tijdens de winter in de overwinteringsgebieden, zoals bij ons al paartjes. Dit heeft als voordeel dat als ze aankomen in de broedgebieden daar geen tijd mee verloren gaat en direct kunnen beginnen met eieren leggen en broeden. De zomer is daar toch al kort en de kuikens moeten al weer vroeg in de herfst klaar zijn om weer duizenden kilometers te vliegen naar de overwinteringsgebieden. De meeste mannetjes van de zangvogels beginnen zodra ze een territorium hebben afgebakend. De vrouwtjes maken het de mannetjes dikwijls erg lastig en gaan niet direct met de eerste de beste in zee. Hoe meer een vrouwtje een mannetje afwijst hoe enthousiaster het mannetje dikwijls wordt. Ze lijkt daarmee zijn doorzettingsvermogen te testen. Tenslotte wordt ze wat toegefelijker en uiteindelijk staat ze toe met haar te copuleren en is een paar gevormd. Hieruit blijkt duidelijk dat het vrouwtje beslist met wie er gepaard wordt. Als het mannetje het vrouwtje niet aanstaat zal er geen paring plaats vinden. Een bekende uitzondering zijn de woerdjes van de wilde eend waarvan het vrouwtje zit te broeden en dan met z’n allen nog een vrijgezel eendje proberen te verkrachten. Maar dit heeft niets met gewoon baltsgedrag te maken. Een enkele keer zijn de rollen omgedraaid. Bij de franjepoten, de morinelplevier en de goudsnip neemt het vrouwtje het voortouw bij de balts. Hierbij zijn echter de vrouwtjes mooier gekleurd als de mannetjes. Maar deze laten het uitbroeden van de eitjes ook aan het mannetje over. Sommige vogels vechten zelfs om een partner of territorium. Vooral roodborstjes staan erom bekend heftig te kunnen vechten soms tot de dood toe. Een aantal vogels, zoals zwanen, sommige ganzen en albatrossen blijven elkaar een leven lang trouw. Andere daarentegen zien elkaar maar een keer per jaar zoals bijvoorbeeld de ruigpoothoenders als ons zeldzame korhoen. Die kiest een haan op de baltsplaats uit welke volgens haar als beste uit de bus komt, en laat zich treden. Ze moet zich daarna maar alleen zien te redden. Veel vogels blijven elkaar een broedseizoen, trouw, maar dat wil niet zeggen dat sommige mannetjes, maar ook vrouwtjes uitstapjes buitenshuis maken. Baltsende vogels zijn dikwijls prachtig om naar te kijken. Bij velen is de prachtige balts van de knobbelzwaan of de pinguïndans van futen wel bekend. Misschien heb je op tv de prieelvogel in Australië wel gezien met het bouwen van zijn prieel om een vrouwtje te verleiden. Zo doet elke vogel zijn best om een partner te vinden en voor nageslacht te zorgen.

 

Tot een volgende keer Toon Selten.

Top

De Aalscholver | 27 april 2019

In het land van de grote rivieren, in de nabijheid van meren en plassen voelt de aalscholver (Phalacrocorax carbo) zich thuis. Ook hier bij ons in de Mariapeel huist een kolonie aalscholvers. In  2018 werden er door leden van de vogelwerkgroep zo’n 45 nesten geteld. De aalscholverstand in ons land is toegenomen van zo’n 3.500 broedparen in 1950 naar ruim 17.000 nu. Deze vogels houden van “gezelligheid” en het ligt dus voor de hand dat de aalscholver een koloniebroeder is. Het is een prachtig gezicht de grote donkere vogels reeds vroeg in het voorjaar in de nog kale bomen bij hun grote takkennesten te zien zitten. Het vliegbeeld doet heel eventjes denken aan dat van een eend. De hals en de snavel zijn bij het vliegen enigszins geheven, iets wat we ook waarnemen als de vogel op het water drijft.

Ze zijn niet gauw verzadigd. Wat te zeggen van een aalscholver, die in gevangenschap ’s morgens 26 en ‘s middags 17 voorns van 20 centimeter lengte opat? De schade aan de visstand toegebracht kan dus vrij groot zijn.

aalscholverJos Wijnen

Aalscholver (Phalacrocorax carbo) ©Jos Wijnen

 

In sommige landen o.a. Zuidwest China wordt nog altijd door de lokale bevolking gevist met aalscholvers. Ze maken de vogels tam en richten ze dan in ongeveer 6 maanden af om te vissen. Met een bootje en een stuk of vijf aalscholvers varen ze een meer op. Ze doen de vogels tijdelijk een touwtje om de hals en laten hem dan de vis opduiken. Door dat touwtje kan hij de vis niet doorslikken en zo kan de visser hem uit de bek van de aalscholver halen. Op deze manier kan een visser per dag wel tot 50 kg vis vangen. De vis wordt al duikend en zwemmend onder water gevangen. De haakvormige punt aan de bovensnavel bewijst hierbij goede diensten. Bij dit duiken worden de veren nat en vaak zien we de aalscholver met uitgespreide  vleugels zitten om het natte verenpak te drogen. In de broedtijd hebben de volwassen vogels een witte vlek op de dijen, in de winter raken ze deze weer kwijt en hebben ze een grijs gezicht. De nesten liggen vaak hoog in de bomen. De hoogste plaatsen worden het eerst bezet. Vogels die later beginnen te nestelen, moeten zich met lager gelegen plaats tevreden stellen en bij nijpende woningnood broeden ze zelfs op de grond. Door de uitwerpselen zijn de bomen geheel “witgekalkt”. Het broeden begint reeds heel vroeg in het voorjaar (februari). In het nest, een bouwsel van takken, liggen de drie of vier witte eieren. Na vier weken broeden komen de jongen uit. Met trillende keelzak  (transpireren) zitten de naakte jongen in het nest. Het kworr-karr geroep is niet van de lucht, zodat we een aalscholverkolonie zeker wel op het gehoor kunnen vinden. Worden de jongen, na hardnekkig bedelen, gevoerd, dan steken ze de snavel diep in de bek van de oude vogel. We zien de hals van de laatstgenoemde flink opzwellen, voedsel wordt opgebraakt en verdwijnt in de gulzige snavels van de jongen. Na het grootbrengen van het eerste broedsel komt het wel voor, dat nog een tweede broedsel grootgebracht wordt. Is dit het geval, dan wordt doorgebouwd op het oorspronkelijke nest, ligt daarin toevallig nog een dood jong, de aalscholver bouwt rustig verder en men kan zich dus indenken, dat de geur in zo’n aalscholverkolonie verre van aangenaam is. Dit wordt nog versterkt door de lucht van vogelmest, vermengd met de stank van rottende vis, die bij het voeren over de nestrand is gevallen. Dit is wel een ietwat onsmakelijk einde van dit verhaal, maar wel puur natuur.

 

Dank voor het lezen en tot de volgende keer, Jos Wijnen.

Top

Verslag Paaswandeling | 22 april 2019

Paaswandeling, een mooie traditie.

Zoals elk jaar het geval is, was er ook dit jaar weer een tweede Paasdag en dus een wandeling in de Heere peel. Ook dit jaar waren we bij Petra en Paul van Aan de Drift te gast, daarvoor nog onze hartelijke dank. Tijdens deze  jaarlijkse paaswandeling waren er ruim 30 personen aanwezig en na een welkomstwoord van Paul zijn wij op stap gegaan, al of niet gewapend met eigen of geleende verrekijkers. De zon scheen er lekker op los en de temperatuur zat al in de 20 graden. De vogels lieten goed van zich horen en ook zien, je kon merken dat het voorjaar begonnen was. De vogels maken zich op voor een nieuw druk broedseizoen, een tijd van zorgen dat de eieren uitkomen en dan de jongen groot te brengen.

ekster kleinIlse HagensEkster (Pica pica) ©Ilse Hagens

 

De wandeling voerde ons lang de plas die aan de Lorbaan ligt, door de bossen langs het recreatiepark en later weer terug naar Aan de Drift. Tijdens de wandeling lieten de koolmees en pimpelmees zich natuurlijk horen. Omdat het zo lekker warm was  zagen wij al snel buizerds in de lucht en maakten de torenvalk en havik hun optreden. Niet alleen de roofvogels lieten zich zien; er waren opvallend veel gaaien en eksters die over vlogen. Op afstand hoorden wij de grote bonte specht ijverig roffelen om de aandacht te trekken van de dames, ook de groene specht lachte ons op afstand uit. Het kleinere spul zoals zwartkop liet van zich horen en zien en om alles goed uit elkaar te houden werden de vogelboekjes geraadpleegd. Want een vogel horen is één maar om hem te zien is twee en dan is een boekje handig. Vogelaars herkennen de meeste vogels aan hun zang en dit is niet altijd makkelijk en vergt veel geduld en oefening. Na een wandeling van bijna twee uur is koffie altijd wel lekker en deze stond klaar  in het bezoekerscentrum. Wederom een geslaagde wandeling waar de deelnemers jong en oud weer wat opgestoken hebben over de wondere wereld van de vogels.

Een wandeling door een nu al erg droog bosgebied, hopelijk krijgen wij toch nog voldoende regen de komende tijd. Liefst in de nachtelijk uren natuurlijk want dan ga ik niet op stap om vogels te kijken in de natuur.

 

Tot het volgend jaar en misschien mag ik u dan ook begroeten.

Met vriendelijke groeten, Ton Hagens

Top

Nestkastcontrole met de jeugd | 12 april 2019

Beste jongens en meisjes, hebben jullie wel eens jonge vogeltjes gezien?

Vogelwerkgroep ’t Hökske heeft in de bossen bij Toverland ruim 70 nestkasten. Deze worden regelmatig gecontroleerd.

 

Op woensdag 24 april  gaan wij weer op stap voor een nestkastcontrole ronde. Graag nodigen wij de jeugd van klein tot groot uit om met ons mee te gaan en eitjes en kleine jonge vogeltjes van dichtbij te bekijken. Dit kunnen verschillende soorten zijn zoals de koolmees maar ook misschien de boomklever. Wij vertrekken voor deze ronde om 9.30 uur op de parkeerplaats aan de Graskuilenweg, deze ligt tegenover De Schatberg. De rondgang zal ongeveer één tot anderhalf uur duren, de deelname is gratis en de ouders mogen natuurlijk ook mee. Mochten er nog vragen zijn neem dan gerust contact met ons op. Hopelijk tot 24 april om 9.30 uur.

nestkastcontrole jeugd 2013

 

Wil je meer weten over onze vogelwerkgroep kijk dan op www.vogelwerkgroephokske.nl  of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tot dan.

Top

Paaswandeling 2e paasdag | 05-04-2019

Strek de benen tijdens de Paaswandeling.

 

Op tweede Paasdag 22 april, organiseert het natuur- en informatiecentrum Aan De Drift in samenwerking vogelwerkgroep ’t Hökske  een wandeling door de Heere Peel en een gedeelte van de Schadijker bossen. De wandeling start om 9.00 uur en deelname is gratis.

Heeft u alle verstopte eieren gevonden en is het ontbijt genuttigd, kom dan wandelen en strek uw benen. Tijdens de ongeveer 1,5 tot 2  uur durende wandeling vertellen leden van vogelwerkgroep ’t Hökske u welke vogel u hoort of ziet. U maakt kennis met de vogelwereld die, nu het lente is, zich van alle kanten laat horen en zien. Heeft u een verrekijker? Breng deze mee, maar er zijn ook enkele verrekijkers te leen via Aan de Drift. De gidsen zullen ook hun telescopen meenemen om de vogel nog beter in beeld te brengen. Na de wandeling is er de mogelijkheid om in het informatie centrum Aan de Drift koffie, thee of iets anders te nuttigen. Deze consumpties zijn op eigen kosten.  Hier is er ook nog de mogelijkheid om met de gidsen in gesprek te gaan, want misschien heeft u wel een vraag die u altijd heeft willen stellen.

drift3.foto vooraanzicht

vooraanzicht 'Aan de Drift' www.aandedrift.nl

 

Wij starten om 9.00 uur en het verzamelpunt is Aan de Drift, Lorbaan 9A in America. Kleed u op het weer en doe uw wandelschoenen aan. De wandeling is voor jong en oud maar helaas niet geschikt voor minder validen. Honden zijn niet toegestaan.

 

Om in beeld te krijgen hoeveel personen wij kunnen verwachten wil ik u vragen zich even aan te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

Met vriendelijke groet,

Ton Hagens

Top

Lezing over de koekoek | 31-03-2019

Een voorjaarslezing op maandag 8 april  over de brenger van het voor jaar “de koekoek”

 

De roep van de koekoek is bij iedereen wel bekend. Maar wat weten we eigenlijk verder van deze bijzondere vogel? Tijdens de lezing op 8 april, doet vogelkenner Lou Megens een boekje open over de koekoek. De lezing duurt ongeveer 2 x 1 uur.

koekoek Marcel vd Kerkhof

Koekoek (Cuculus canorus) ©Marcel v/d Kerkhof

 

Gastspreker Lou Megens gaat op deze avond in op onderwerpen als; hoe legt de koekoek haar ei? Waarom verwijdert zij eieren uit het nest van de waardvogel? Hoeveel waardvogels heeft een koekoek? Hoeveel eieren legt een koekoek? Waarom accepteert de waardvogel een koekoeksei? Filmmateriaal van een koekoek die haar eieren legt, een koekoeksjong dat eieren en jongen uit het nest werkt en voerende waardvogels zullen het leven van deze mysterieuze vogel bloot leggen. Verder wordt een aantal moeilijke begrippen, zoals dimorfisme, onomatopee, zygodactylie, mimicry, polygamie, facultatief en obligaat parasitisme op een heldere en eenvoudige manier uitgelegd

Megens is een vogelkenner met een brede en diepgaande kennis. Naast kenner van vogels en kweker van diverse soorten is hij ook nog een boeiend verteller. Tijdens zijn lezingen neemt hij de bezoeker via zijn dia- en filmpresentatie mee de natuur in om vogels te zien en te horen, terwijl hij ondertussen allerlei wetenswaardigheden vertelt. Van jongs af aan is hij al in de weer met vogels; hij schreef er ook al een aantal boeken over.

 

Graag zien wij u op 8 april in de Razen-tru-kamer in de Sevewaeg in Sevenum. Aanvang 20.00 uur en toegang is gratis.

Tot ziens en vriendelijke groet Ton Hagens namens de vwg 't Hökske.

Top

Territoriumdrang bij vogels | 23 maart 2019

Het jaar lijkt nog maar net begonnen maar we schrijven inmiddels alweer maart-april, en wat de vogels betreft die zijn al weer bezig met het vastleggen van hun territorium en hun broedgebied. 

Merel 3 Jos Wijnen

Merel (Turdus merula) ©Jos Wijnen

 

Een merel of roodborst die zijn eigen beeld ziet in een raam of autospiegel zal dit trachten aan te vallen. Hij volgt een gedragspatroon dat even diep in hem verankert ligt als de drang om te paren of voedsel te zoeken. Deze agressie hangt samen met de verdediging van een territorium, want dit is voor het voortbestaan van de vogel even belangrijk als eten en broeden. Door een gebied te begrenzen en te verdedigen tegen mannetjes van zijn eigen soort verkrijgt hij het alleenrecht op een hoeveelheid voedsel, nestmateriaal en nestgelegenheid. Tevens heeft hij een terrein waar hij geen last heeft van rivalen en waar hij met zijn partner kan paren, broeden en jongen grootbrengen. Tegen andere vogelsoorten hoeft de merel (foto) zijn territorium meestal niet te verdedigen want die eten zelden hetzelfde voedsel. Nagenoeg iedere vogelsoort houdt er zijn territorium op na. Dit geldt voor de boomkruiper alsook voor de grotere vogels zoals bijv. de arend. Vogels die in kolonie broeden (met grote groepen van dezelfde soort dicht bij elkaar) zullen hun territorium vaak gezamenlijk verdedigen tegen indringers.

 

Van enkele vogelsoorten zijn de afmetingen van hun territorium bekend.

Fuut                 : een kleine strook rondom het nest tot een paar hectare meren en plassen.

Havik               : vele hectares naaldbossen.

Kievit               : 1 hectare weiland.

Bosuil              : ca. 25 hectare Parken en bossen.

Roodstaartje   : ½ hectare Parken en bossen.

Geelgors         : 20 are heggen en bouwland.

Grauwe gors   : 1 hectare bouwland.

Roodborst       : 6000 tot 8000 vierkante meter.

Nijlgans           : +/- 1 hectare meren en plassen.

 

De omvang van het territorium loopt van soort tot soort sterk uiteen. Dit hangt af van de hoeveelheid beschikbaar voedsel en het aanwezige aantal vogelparen. De middelen waarmee de meeste vogels hun gebied verdedigen zijn hun zang, imponeergedrag en desnoods  ‘lichamelijk geweld’. Vooral in het voorjaar moet er nogal eens “wapengeweld” worden toegepast om een gebied te verwerven. Als de orde eenmaal is gevestigd zijn de bezitters erg veilig binnen hun gebied. Bij vele soorten zijn de grenzen van hun territorium scherp afgebakend door natuurlijke afscheidingen o.a. bomen, struiken open plekken of een bosrand. Soms bepaalt de houding van een vogel de grens. Na het broedseizoen verdwijnt bij de meeste vogelsoorten de drang om hun territorium te verdedigen. Wel komen paren die elders overwinteren in een volgend broedseizoen terug in hun vorig broedgebied, en veelal begint dan de strijd weer opnieuw.

Dank voor het lezen en tot de volgende keer, Jos Wijnen. (foto: Jos Wijnen)

Top

Boerenlandvogels in de verdrukking, een taak voor provincie, waterschap en gemeente| 16 maart 2019

Als u dit leest hebt u waarschijnlijk uw stem al uitgebracht voor de provinciale verkiezingen en het waterschap. Het is nu maar te hopen dat we diegene die we hebben gekozen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dat wil zeggen niet alleen naar het economisch belang kijken, maar ook naar de natuur en het landschap. Wij zingen graag “Wie sjoen ós Limburg is”. Omdat te behouden zal dat niet alleen van de “groene”partijen moeten komen maar zal iedereen in het Provinciehuis zich daarvoor moeten inzetten. Tot op heden staat economie altijd voorop. Toen ik op school zat luide als antwoord op de vraag, wat is economie? De volgende tekst: “Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de behoefte bevrediging van de mens”. In mijn beleving worden deze behoeften over het algemeen alleen vertaald in de materiële zin. Maar ieder mens heeft ook andere behoeften, zoals rust ontspanning enz. Zeker in deze jachtige tijd. Daarom is het van groot belang dat de provincie in samenwerking met de gemeenten de schouders zetten in plannen, die meer aandacht hebben voor het landschap en de natuur, om deze in stand te houden en te herstellen. Iedereen zal beamen dat het landschap dusdanig door de moderne landbouw is veranderd dat de boerenlandvogels ernstig in de verdrukking zijn gekomen en dreigen helemaal te verdwijnen. Denk je het landschap nog is in, hoe het twintig jaar geleden was. De industrie van Venlo was nog niet tot bijna in Sevenum opgerukt. Ook toen was er  ook al veel veranderd maar weidevogels en akkerlandvogels waren nog volop aanwezig. Er waren nog overal wallen, waar fazanten en patrijzen nog schuil en broedgelegenheid hadden. Er waren nog kleine natte weilandjes en akkertjes, struiken en bomen. Een walhalla voor de vogels. Niemand was verbaasd over de zang van de weidevogels de veldleeuwerik enz.

Veldleeuwerikvogelbescherming.nl

Veldleeuwerik (Alauda arvensis) ©Vogelbescherming.nl

 

Nu wijzen we er elkaar op, als we er horen of zien. De vooruitgang in de landbouw kan natuurlijk niet terug gedraaid worden, maar we zouden eventueel met steun van provincie, gemeente en waterschap stukken grond of brede akkerranden kunnen creëren waar deze vogels wel een leefbare situatie hebben. Op de huidige eenzijdige graslanden en, maïsakkers zonder enige kruiden en bodemleven kunnen ze niet leven. Daar komen geen insecten op af, en dat is nou juist het voedsel voor veel vogels, maar het enige voor de jonge kuikens. Tevens is er geen enkele schuilgelegenheid voor roofvogels en kraaiachtigen. De gemeente Horst aan de Maas is uitgeroepen tot bijenvriendelijkste gemeente. Dan zullen ze dat ook waar moeten maken. Naast bovengenoemde grote bloemrijke akkerranden en stukken land kan men ook eens beginnen met het minder maaien van bermen waar dit niet strikt noodzakelijk is. Dit bespaart niet alleen op kosten maar levert ook insectenvriendelijk bermen op. Ook het waterschap kan eens overwegen de veegpaden eens wat minder te maaien zodat deze schuilgelegenheid bieden voor jonge kuikens en tevens voor bloemen, en dus insecten en later voor zaden zorgen. De provincie Groningen is al voorgegaan in het inzaaien van stukken land en het ondersteunen van zeer brede akkerranden. Dit is daar gedaan hoofdzakelijk voor het instant houden van de Grauwe kiekendief en de Velduil, maar het is gebleken dat dit een gehele toename geeft van de boerenlandvogels. Ook het aankleden van het landschap met bomen en struiken waar dit mogelijk is, heeft een gunstige invloed op de vogelstand. Ook de ongebreidelde groei van industriebedrijven moet  met natuur gecompensserd worden en niet alleeen beloofd. Hierdoor kunnen wij zelf maar ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst nog genieten van een mooi landschap met veel vogels, en kennen ze dit niet alleen uit onze verhalen.  Dus het nieuw gekozen provincie bestuur u weet wat u te doen staat.

Tot volgende keer Toon Selten.

Top

 

Grote Zilverreiger | 11 maart 2019

De Grote Zilverreiger (Ardea alba) is goed herkenbaar. Met zijn glanzende witte veren en grote dolkachtige, gele  snavel is het een opvallende verschijning. Hij is bijna even groot als de blauwe reiger en veel groter dan de algemenere kleine zilverreiger. Hij vliegt met trage krachtige vleugelslagen; de lange donkere poten en tenen gestrekt, en de nek ingetrokken. In het broedseizoen heeft hij een veel donkerder snavel en lange pluimen op de kop, en kleuren de poten geel. Het is een fraai gezicht om een zo subtropisch aandoende grote zilverreiger in een weidegebied te zien rondstappen. Hij eet voornamelijk vis maar ook kikkers, muizen, kleine vogels en mollen.

grote zilverreiger kop Jos Wijnen

Grote zilverreiger (Ardea alba) ©Jos Wijnen

 

In de winter zijn ze ook op akkers te vinden waar tarwe is blijven staan, hier zoeken ze naar muizen en woelratten die van de tarwekorrels snoepen. Ze jagen ook langs brede watergangen, op grasland en op stoppelvelden. Als er maar muizen zijn. Op de foto een grote zilverreiger in een weiland die een woelmuis heeft verschalkt.

In de jaren zeventig legden vogelliefhebbers soms vele kilometers af om de grote zilverreiger te kunnen waarnemen. Hij was een dwaalgast uit de Neusiedler See op de Oostenrijks-Hongaarse grens. Eind jaren zeventig broedde het eerste paartje grote zilverreigers in Nederland, in de Oostvaarder-plassen. Nu broedden er ruim driehonderd paar grote zilverreigers in Nederland en zijn ze niet meer weg te denken van het platteland. ‘s Winters komen er honderden bij uit Zuidoost Europa. 

grote zilverreiger Jos Wijnen

Grote zilverreiger (Ardea alba) ©Jos Wijnen

 

Blauwe reigers broeden in bomen, maar de grote zilverreiger broedt in natte rietvelden. Hij broedt van april tot juni bij voorkeur in kolonies in rietmoerassen, oeverzones van meren en plassen, bossen langs rivieren en aan de kust bij de mondingen van rivieren. Om te nestelen heeft de grote zilverreiger een flinke hoeveelheid overjarig riet nodig, maar geregeld worden ook wilgen gebruikt om het nest in te bouwen. Een  legsel bestaat meestal uit drie a vier eieren, en deze worden uitgebroed in vijfentwintig dagen, en na twee maanden zijn de jongen volgroeid. Maar voor die tijd maken ze al lopend of klimmend uitstapjes in de buurt van het nest.

Na de broedtijd zwermen de oude en jonge reigers uit over het land.

Veruit de meeste grote zilverreigers broeden in Oekraïne, gevolgd door Hongarije, Oostenrijk en Roemenië.

In de winter kunnen we ze bijna overal waar zoet water is aantreffen. Vooral in polders, in weidegebieden, sloten en uiterwaarden.

Tot een volgende keer. Jos Wijnen (foto’s: Jos Wijnen).

 

Wilt u meer weten over vogels, doe dan mee met de voorjaarscursus vogelherkenning.

Voor informatie kijk op site: www.vogelwerkgroephokske.nl of bel  06 1120 3333 Jan Peeters.

De cursus start op 18 maart a.s dus wees op tijd.

Top

Nepal Birdwatching | 5 maart 2019

Is birdwatching in Nepal leuker dan in Nederland?

Na een lange tijd van plannen en organiseren, zijn we nu weer in Nepal waar we de jongeren van de Helicon Helmond opleiding Dier, de kans geven kennis te maken met een totaal andere cultuur dan de Nederlandse cultuur. Er zit veel natuur in het programma en aan natuur gerelateerde onderwerpen. Birdwatching is een nieuw onderdeel, dat hebben we eergisteren uitgevoerd: aan de hand van een natuurgids vogels spotten in hun eigen leefomgeving. Met enig geluk mooie soorten gezien waaronder de scharrelaar, en de oriental  pied hornbill. Maakt het vogels kijken in Nepal daarom leuker dan in Nederland?

scharrelaar Nepal 2019 Walter Jansen

Scharrelaar (Coracias garrulus) ©Walter Jansen, Nepal 2019

   

Ontegenzeggelijk zijn de kleuren van de vogels in de tropen vaak mooier en feller dan in Nederland, een vliegende scharrelaar is met niets te vergelijken dat ik ken, zo blauw dat het altijd van grote afstand opvalt. Een Neushoornvogel kent zijn gelijke niet in Nederland en de bruine boomekster is prachtig getekend. Waarom is de hobby zo leuk in Nepal? Je zie leuke dieren en mooie vogels maar je bent ook gewoon buiten bezig, kunt genieten van alles dat je tegenkomt. Nepal is een land van uitersten. Acht van de 10 hoogste bergpieken van de wereld in liggen in Nepal er is een grote middengebergte reeks en een warm en relatief vlak laagland. Door de verschillende biotopen zijn er op relatief kleine afstanden van elkaar, veel soorten te vinden. Bij een van mijn vorige bezoeken scoorden we 101 soorten! Op één dag wel te verstaan. De grote variatie en totaal van elkaar verschillend soorten (nog meer dan in Nederland, en dat is al een erg goed vogelland), maakt het wel aantrekkelijk, de mooie kleuren en de relatief gemakkelijk benaderbare vogels maken het vooral ook leuker.

Indian pied hornbill Nepal 2019 Walter Jansen

Indian pied hornbill ©Walter Jansen, Nepal 2019

 

Toch hebben de vogels in Nederland vaak subtiele aftekeningen of kleurdelen waardoor ze mooi zijn. Het herkennen van biotopen en het kunnen vinden van zeldzamere verschijningen, maakt het ook in Nederland een bijzonder mooie vorm van tijdverdrijf of, als je het wat serieuzer aanpakt, een zinvolle invulling van je vrije tijd dat ook nog data oplevert binnen een groter geheel.

bruine boomekster Nepal 2019 Walter Jansen

Bruine boomekster ©Walter Jansen, Nepal 2019

 

Het zien van soorten die je niet vaak in het wild gaat tegenkomen, de andere kleuren op de vogels en het zoeken naar nieuwe soorten maken het leuk in elk land, ook in Nederland. En het spotten in omgevingen waar je ook andere dieren tegen kunt komen, als neushoorn, gaur, tijger en lippenbeer, maakt het altijd spannender dan vogels spotten in Nederland.

Is het leuker: zeker, is het spannender jazeker, is het spotten in Nederland daarom minder leuk : zeker niet. Ook met het spotten in Nederland kun je je hart ophalen en op zoek gaan nieuwe soorten in nieuwe gebieden.

Voor de komende twee weken blijft het zoeken in Nepal, daarna weer met veel plezier naar Nederland voor het spotten of tellen.

Vr. Gr. Walter Jansen.

Top

De koolmees een klein maar bijzonder vogeltje | 23 februari 2019

Als we met het mooie weer van de laatste weken naar buiten gaan, horen we al geluiden van diverse vogeltjes. Toch echt zingen doen er nog niet veel. Een van diegene die we wel horen zingen is de Koolmees. Voor velen is deze ook het gemakkelijkste te herkennen. Op de voorjaarscursus Vogels herkennen is dit ook meestal het vogeltje waar de cursisten het zogenaamde “ fietspomp” geluid als eerste onthouden. Maar dat alleen maakt ze niet zo bijzonder. Sinds 1931 staan Koolmezen al in de belangstelling van wetenschappers. Zo was het de koolmees die als eerste aantoonde dat de klimaatverandering grote gevolgen heeft voor de natuur. Onderzoekers zagen een slechter broedresultaat.  De reden hiervoor was dat de Koolmees problemen kreeg met voldoende voedsel te vinden voor de jongen. Door de opwarming lopen de eiken eerder uit, de rupsen van de Eikenbladroller zijn er daardoor ook eerder. Zij eten namelijk de jonge scheuten. En juist deze rupsen zijn nodig om de jongen te voeren. Vroeger kon de koolmees ervoor zorgen precies bij de rupsenpiek jongen te hebben. Dat lukt nu niet meer. De Koolmees is wel begonnen met het eerder leggen van eitjes maar komt meestal toch te laat voor de rupsenpiek. Vorig jaar toen begin maart nog erg koud was waren de Koolmezen ook wel wat later, maar hebben waarschijnlijk toch daarvan nog kunnen profiteren van veel rupsen, omdat de eiken ook veel later uitliepen. In de nestkastjes die wij controleren op de Gelderheide was het een goed jaar voor de Koolmees in vergelijking met voorgaande jaren.

Koolmees vogelbescherming.nl

Koolmees (Parus major) ©Vogelbescherming.nl

 

Een ander gevaar voor onze Koolmezen, maar dit geldt ook voor andere mezen, is de verzuring. In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was al sprake van kalkgebrek door de zure regen. Daardoor waren de eischalen te broos en braken veel. Nu is geconstateerd dat er mezenkuikens op de Veluwe zijn  die door kalkgebrek vaak zó broos zijn dat ze al in het nestje hun pootjes breken en sterven. En dat komt weer door te veel stikstof in het milieu, aldus bioloog Arnold van der Burg. Hoewel dit veelvuldig op de zandgronden voor schijnt te komen hebben wij dat nog niet gemerkt. Maar als ze eenmaal uit zijn gevlogen hebben wij er geen zicht meer op.

Ook bijzonder is, dat er meer mannetjes dan vrouwtjes Koolmezen worden geboren, blijkt uit onderzoek. Zonen trekken verder weg van de geboortegrond dan dochters, op zoek naar een eigen territorium. Vrouwtjes blijven meer in de buurt. Hierdoor is er minder gevaar voor inteelt, en te overvloedige bewoning, zodat er minder gevaar is voor voedsel tekort.

Ook is aangetoond dat koolmezen zowel jonge als oudere eikenprocessierupsen eten. Nu is bewezen dat ze ook rupsen opeten die overdag in de karakteristieke eikenprocessierups nesten verscholen zitten. Ze maken daarvoor zelf gaten in de nesten. Koolmezen kunnen een prominente rol spelen in de beheersing van processierupsen. Een mooie biologische bestrijding. Zo zie je maar het leven van een Koolmees houdt meer in dan het eenvoudige “fietspomp”geluid.

Tot volgende keer Toon Selten.

Top

Beleef de lente!? | 16 februari 2019

De lente heeft zich al laten zien, de koude en soms regenachtige weken van de afgelopen weken doet veel mensen wel verlangen naar de lente. De zon scheen er wel lekker op los, beschut of achter het raam was het lekker. Het is prachtig weer om de natuur in te lopen en te genieten van de koolmees; deze zingt al volop zijn lied.

beleefdelente2018

Zal de lente doorzetten? Maar ooit zal de lente komen. Dan wordt het zeker weer tijd voor “beleef de lente”. Maar waarom zo lang wachten terwijl er nu al volop webcams het doen en laten van verschillende vogels registreren? Iedereen kent wel de mooie live vogelbeelden via beleef de lente. Beelden van de  Oehoe of van de ooievaars die al met broeden begonnen zijn. Maar wist u ook dat er een versie voor de jeugd is, namelijk www.beleefdelentejunior.nl  Hier kan de jeugd ook de beelden bekijken van de vogels, maar ook kunnen de jongeren vanaf groep 1 hier meer informatie vinden en spelletjes doen. Ook voor de volwassenen is er veel te zien op www.beleefdelente.nl.  Via de computer kan men op vele manieren van de lente genieten. Beide sites zijn vanaf nu online, maar er zijn ook andere mensen die zich bezig houden met beleef de lente. Beelden van de ijsvogel en koolmees zijn er nog niet, maar wel van bijvoorbeeld de steenuil, kerkuil of slechtvalk. Zij zijn al volop te volgen in hun doen en laten. Ik zou zeggen kijk er eens naar en mijmer lekker weg in de gedachte, wat zullen wij de komende lente en zomer weer lekker buiten gaan doen? Dus beleef de lente voor jong en oud, zeker een aanrader de komende maanden. Ik wens u een mooie aankomende lente.

 

Attentie: Er zijn nog een klein aantal plaatsen vrij op onze voorjaarscursus Vogelherkenning. Interesse? Kijk op onze site www.vogelwerkgroephokske.nl

 

Tot de volgende week, Ton Hagens

Top

 

Nestkasten | 2 februari 2019

Tot een van de mogelijkheden om de vogelstand in onze naaste omgeving te verbeteren behoort het ophangen van nestkastjes. We hoeven nog niet direct te denken aan nestkasten ophangen in de vrije natuur, dit wordt al gedaan door de vogelwerkgroep. Maar als we al eens beginnen dáár waar iedereen er direct zelf bij betrokken kan zijn, n.l. in onze eigen tuin. Als we alleen al de gemeente Sevenum nemen, hier staan ongeveer 2700 woningen. Laten we grofweg aannemen dat er achter 1500 woningen een tuin is gerealiseerd, wat zou dat een nestgelegenheid bieden voor alle soorten mezen, kwikstaarten, roodstaarten enz.….

Voor de meeste tuinen zullen mezen kastjes over het algemeen het meest geschikt zijn om op te hangen. Eenvoudige vierkante kastjes zijn het gemakkelijkst om te maken. Vogels hebben geen voorkeuren voor de uitvoering van het nestkastje. De binnenmaten, de afmetingen van het vlieggat en de plaats waar het kastje wordt opgehangen zijn de dingen die tellen. Het beste kunt u belegen hout gebruiken wat goed gedroogd is. Vers hout heeft als nadeel dat het veel sneller krom zal trekken of zal splijten als het droogt. De binnenzijde hoeft niet geschaafd te worden, want de ruwe kanten geven grip als de jongen uit het nest proberen te kruipen. De komende maanden zijn de dagen nog kort en de avonden lang dus een mooie gelegenheid om nestkastjes te maken. U kunt ze dan meteen ophangen en de vogels kunnen er in schuilen tijdens een vorstperiode. Op de site van vogelbescherming vindt u alle informatie over nestkasten voor verschillende soorten vogels. Hier zijn ook de maten voor bodemoppervlak en invliegopening te vinden. Nestkastjes zijn ook kant-en-klaar te koop, maar hoedt u voor onbekende nieuwe ontwerpen die meer voor het oog zijn dan dat ze voldoen aan de biologische eisen.

Op de foto ziet u een nestkast bewoond door een paartje pimpelmezen, die af en aan vliegen met rupsen voor hun jongen. Het bodemoppervlak binnenwerks is 12 bij 12 centimeter en de diameter van invliegopening is 32 millimeter. De voorkant draait naar boven open om het kastje van binnen makkelijk schoon te kunnen maken. Nestkastjes mogen het hele jaar blijven hangen, vogels zoals mezen kunnen de nestkastjes ’s nachts of tijdens slechte weersomstandigheden gebruiken.

Pimpelmees voor nestkast C Jos Wijnen

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus) Foto ©Jos Wijnen

 

Omdat vogels zich hoger wat veiliger voelen kunt u de kastjes het beste op een rustige plek op ongeveer 2 meter hoogte hangen. Het mag niet in de volle zon hangen en moet beschut zijn tegen regeninslag, het nestkastje met de invliegopening naar het noordoosten ophangen is dus een goede keus. Bevestig de nestkastjes zodanig dat de katten er niet bij kunnen. 

Hopelijk heeft u succes en biedt uw tuin woongelegenheid aan een of ander vogelpaar. U zult er veel plezier aan beleven.

Tot een volgende keer. Jos Wijnen 

Top

Voorjaarscursus vogelherkenning 2019 | 26 januari 2019

Heb je ook meegeteld met de Landelijke Tuinvogeltelling 2019 in het laatste weekend van januari?

 

Is het antwoord nee, omdat je niet alle vogels kent, dan bestaat de gelegenheid om de kennis te vergaren met onze cursus vogelherkenning, die we elk jaar in het voorjaar geven.

 

Hoor je vaak vogels zingen of zie je er regelmatig vliegen maar worden ze niet herkend?

 

Ook dan geven we de kans om de deskundigheid op te krikken met een cursus.

 

Wij als vogelwerkgroep willen onze kennis over vogels met jullie delen en in het kader hiervan geven we al jaren de cursus vogelherkenning. In 2018 hadden we 45 deelnemers aan of de voorjaars- of de najaarscursus en ook nu hebben we al de eerste aanmeldingen binnen voor onze voorjaarscursus 2019. Dit zelfs voordat we gestart zijn met de werving. Interesse? Informeer via de mail of bij onze contactpersoon. 

 

In de voorjaarscursus behandelt Vogelwerkgroep ‘t Hokske een 50-tal soorten in een 3-tal theorieavonden in overheadpresentaties met veel foto’s, filmpjes en uitgebreide geluidsfragmenten.Daarnaast gaan we nog 3 ochtenden het veld in. Dit onder leiding van een aantal ervaren vogelaars en bij de excursies met ondersteuning van de leden van ‘t Hokske

Op de eerste avond behandelen we de vogels in de tuin met o.a. merel, zanglijster, kool- en pimpelmees. 

De vogels van bos en hei staan de 2de avond op het programma met o.a. 3 van de 6 Nederlandse spechten, Fitis en Tjiftjaf maar ook Boomklever en –kruiper.

De akker- en weidevogels komen de laatste avond aan de orde. Hierbij o.a. Kievit, Patrijs en Gele Kwikstaart. Een cursusboek met ruim 100 pagina’s informatie completeert het geheel.

Voorjaarscursus

Reeds meerdere jaren wordt deze opleiding gegeven en de afgelopen jaren steeds met een uitverkocht huis.

De cursusavonden zijn op maandag 18 en 25 maart en 15 april vanaf 20.00 uur in Horecacentrum Sevewaeg. Koffie en thee worden door ons gratis aangeboden.

Voor de praktijk in het veld is gekozen voor de zondagen 7 en 14 april en 19 mei van 8.00 tot 12.00 uur. We bezoeken dan de natuurgebieden hoogveengebied Mariapeel, Nationaal Park Maasduinen (Hamert) en natuurontwikkelingsgebied Vlakbroek bij Koningslust. Eventueel gaan we de grens over in de omgeving van de Wittsee in het Nettetal.

 

De complete cursus kost € 32,50.

Informatie over de cursus via het mailadres van de vereniging Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

of www.vogelwerkgroephokske.nl via contact

of bij ondergetekende op 06 1120 3333.

Tot een volgende keer.

Jan Peeters

Top

 

Een witte buizerd | 19 januari 2019

Regelmatig wordt ons medegedeeld dat men een grote witte roofvogel gezien heeft. Aan de hand van de beschrijving die men dan geeft kan men meestal concluderen dat het een witte of lichte buizerd betreft. Dat dit de mensen opvalt komt omdat ze deze meestal om deze tijd pas ziet. De meeste mensen kennen wel een buizerd die ze het hele jaar hier kunnen waarnemen. Deze zijn echter veelal donker van kleur, en dan valt een lichte of bijna helemaal witte erg op. Toch is dit dezelfde soort als die we in de zomer zien. In de winter echter komen duizenden buizerds uit de Scandinavische landen hier de winter doorbrengen omdat er in hun broedgebieden dan te weinig voedsel is. Hierbij zijn dikwijls lichtere exemplaren. Leven er hier in de zomer ongeveer tot 10.000 broedparen, in de winter kan dit oplopen tot wel 75.000. De laatste jaren nemen de wintergasten uit het noorden wat af. Vermoedelijk heeft dit te maken met de klimaatsverandering, waardoor er zachtere winters zijn en meer voedsel in hun broedgebied. Soms wordt aangenomen dat deze lichte buizerds de zogenaamde ruigpootbuizerds zijn. Dit is maar in enkele keren het geval. Deze ruigpootbuizerds komen vanaf het noordelijkste gebied van Scandinavië en Rusland, waar ze leven op de toendra´s. Ze zijn wat groter als onze buizerd, en zoals de naam al aangeeft hebben ze bevederde poten. Dit is echter lang niet altijd te zien. Soms als ze op een paal zitten wel, of als ze “biddend” net als een torenvalk in de lucht hangen met de poten hangend naar beneden. Dit bidden doet de gewone buizerd ook wel eens, maar komt bij de ruigpootbuizerd veel meer voor. Een ander kenmerk van de ruigpootbuizerd is de witte basis van de staart en de zwarte eindband of banden van de staart. Deze ruigpootbuizerd komt echter hier niet veel voor.

Buizerd tekening Archidev

Buizerd (Buteo buteo) tekening ©Archidev

 

Vooral in de winter vallen de buizerds erg op. Dit komt niet alleen omdat er dan zo’n grote aantallen zijn maar ook door hun gedrag. Men ziet ze heel veel op paaltjes van weilanden en langs de snelweg zitten. Dat doen ze niet om uit te rusten, maar vooral om voedsel te bemachtigen. Een buizerd is wel een grote roofvogel maar zijn eten bestaat meestal uit kleine prooien. En ze zijn niet kieskeurig wat het eten betreft. Ze eten het liefst veldmuizen, mollen maar als ze die niet genoeg vinden eten ze evengoed regenwormen of larven. Verder staan slangen, hazen konijnen maar ook dode vis en ander aas op het menu. Langs de rand van een weiland of slootkant is de grond niet hard aangelopen en staat dikwijls wel wat ruigte. Daar vinden ze muizen en eventueel een mol die ook altijd zijn hoofdgang langs de rand van een weiland heeft. Nu de weidlanden kaal zijn ziet men ze ook wel midden in een weiland, soms lopend achter een muis of op zoek naar regenwormen. Omdat ze ook goed kadavers lusten treft men ze ook dikwijls langs de snelweg aan, omdat daar nog al eens slachtoffers van het verkeer te vinden zijn. Soms worden ze daardoor ook zelf het slachtoffer. Men ziet ook wel eens kraaien achter een buizerd aangaan. Dit komt omdat dat ook aaseters zijn en dus elkaars concurrenten. De buizerd is de enige roofvogel waar het echt goed mee gaat. De andere blijven vrijwel constant of gaan achteruit, alhoewel er zicht de laatste jaren ook nieuwe soorten als broedvogel in Nederland voorkomen. In de jaren 60 van de vorige eeuw werden de Nederlandse roofvogels bijna allemaal uitgeroeid door het gebruik van het bestrijdingsmiddel DDT maar ook door gerichte vervolging van jagers. Nadat DDT verboden werd nam de stand van de buizerd weer toe. Midden jaren 70 waren er weer ong. 1650 broedgevallen. Momenteel is het aantal broedgevallen weer toegenomen tot ongeveer 10.000. Dit is vooral te danken aan het feit dat ze niet kieskeurig zijn met wat ze eten. Kwamen ze vroeger vrijwel alleen in de oostelijke helft van het land voor, tegenwoordig vindt men ze overal.

Volgende weekend vogeltelling, kijk op onze site. Tot volgende keer Toon Selten.

Top

Tuinvogeltelling 2019 | 12 januari 2019

Wie doet er weer mee?

Van 25 t/m 27 januari is het weer zover, wij gaan tellen! Maar wat gaan we tellen? De vogels in uw tuin. Waarom zal ik de vogels in mijn tuin tellen hoor ik u zeggen. Nou, tuinen vormen in het verstedelijkte Nederland een steeds belangrijker overwinteringplek voor allerlei vogelsoorten. Daarom organiseren Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland jaarlijks in januari de Nationale Tuinvogeltelling. De telling heeft als doel de aantallen en verspreiding vast te stellen van in tuinen overwinterende vogelsoorten. Hoe werkt het? Ga voor het raam zitten of op het balkon, met uitzicht op de tuin. Tel precies een half uur. Noteer per soort het hoogste aantal dat tegelijkertijd is waargenomen en geef deze online door via de sitewww.tuinvogeltelling.nl.

 

Om het tellen makelijker te maken zijn er verschillende hulpmiddelen, kijk hiervoor ook op de site. Er zijn app’s, handige tellijsten maar ook tips hoe u veel vogels in uw tuin krijgt. Verder staat er precies wat u moet doen om de telling goed te laten verlopen. In 2018 was de huismus nummer 1 in Nederland. Persoonlijk zie ik niet zoveel huismussen in mijn tuin dus ik vraag mij af welke vogel dit jaar het meeste geteld word. Op onze website staat een link naar de site van de tuinvogeltelling.

 

Wilt u uw kennis vergroten over vogels? Binnenkort start weer onze voorjaarscursus vogelherkenning. Hou hiervoor onze site in de gaten www.vogelwerkgroephokske.nl

 

Namens de vogelwerkgroep wens ik u veel tel plezier.

Tot een volgende keer, Ton Hagens.

Top

Overpeinzingen, Vogelbescherming en Oostvaardersplassen | 5 januari 2019

Als excursieobject en als bezoekersdoel zijn de Oostvaardersplassen een enorme verrijking in Nederland. Het als industrieel gebied ontgonnen land, later zelfs mogelijk landbouwgrond, werd door een economische crisis aan de natuur toegekend. Dat was een positieve ontwikkeling met dank aan de crisis. Nooit heeft iemand kunnen bevroeden dat er later een enorme nationale en soms internationale discussie zou losbarsten over het beheer. Het is ooit bedoeld als vogelreservaat maar daar waren in het begin grote grazers bij nodig om het landschap, het moerassige landschap voldoende open te houden. 

 

Door er een biologisch evenwicht te verkrijgen werd onder aansturing van bioloog Vera een zero ingrijpen besluit vastgelegd. Na een aantal milde winters, na een prachtige film over Nieuw Wildernis, na emotionele reacties van burgers en boeren, na een nationale discussie, na doodsbedreigingen aan boswachters en na veel optredens van al dan niet deskundigen in televisieprogramma’s heeft de commissie Geel een rapport opgesteld waar Staatsbosbeheer de beheersmaatregelen moet gaan uitvoeren. 

 

Daar komt uit voort dat er 1830 edelherten worden afgeschoten om het grote grazerspeil op een acceptabel niveau te houden. 

 

De commissie heeft alle betrokken partijen gehoord en heeft aangegeven (zoals in onderstaand stukje staat beschreven), dat ook de emoties van de betrokkenen zijn gewikt en gewogen en dat heeft geresulteerd in het adviesrapport. Echter, het beheer van een nieuw gevormd natuurgebied, zoals Nederland er ooit uitzag, wordt dus blijkbaar gevoerd op basis van emoties en van economische belangen. Zou het zo zijn dat de vogels, waar het ooit voor bedoeld is, dan zou het vliegveld nooit die uitbreidingen mogen gaan krijgen zoals nu wordt toegestaan. 

 

De uitbreiding naar het wintervoedingsgebied naar het Horsterwoud of liever nog, naar de Veluwe heeft het niet gehaald. Die eerste uitbreiding was bijna rond totdat staatsecretaris Bleker in het toenmalige kabinet Rutte 1, die stekker uit die mogelijkheid trok. Best cynisch dat juist hij nu, als deskundige, aan tafel zit om te benadrukken dat het zo niet kan).

 

Is de vogelbescherming blij dat het moerasgebied teruggaat naar de vogels? Nou, niet onverdeeld: meer recreatie in de Oostvaardersplassen, zoals commissie geel aanbeveelt, moet wel gereguleerd worden om verstoring van de vogels tegen te gaan. 

 

De toekomst van het vliegveld Lelystad is een enorme verstoring van de gebieden rondom dat vliegveld, en is vooral gebaseerd op economische gronden. Vogelbescherming zal de effecten van het vliegverkeer scherp in de gaten houden (al is het waarschijnlijk een illusie om het vliegverkeer weer in te perken, als het er eenmaal zit, zie Schiphol en klachten van omwoners)

 

Overigens is het voor natuurmensen zwaar te verteren dat emoties van leken die het sterven van een paard, rund of hert, onacceptabel vinden, mee bepalen hoe een natuurgebied wordt ontwikkeld. Volgens onafhankelijk onderzoek door biologen sterft er gemiddeld net zoveel dieren door honger in Nederland als gemiddeld in de Oostvaardersplassen, hebben de roofdieren maar een bijzonder beperkte invloed op grazersbestanden ( zowel in Nederland als bijvoorbeeld in zuidelijk-Afrika). Kees de Pater heeft leuke artikelen op de site van de vogelbescherming geschreven, voor een kritische blik, zeer de moeite waard, Martin Drenthe(natuur in Mensenland), natuurfilosoof geeft van allerlei kanten de opinies weer zonder oordeel. Het zal een eindeloze discussie blijven waar vaak andere belangen worden behartigd zonder dat ze genoemd worden. Ik wens de vogelbescherming veel wijsheid toe in het behouden van de Oostvaardersplassen.

 

Bron (adviesrapport Oostvaardersplassen, Commissie Geel)

Het welzijn van de runderen, paarden en herten in het gebied is in de gesprekken uiteraard prominent aan de orde geweest. Wij hebben als commissieleden goed inzicht gekregen in de emoties en uiteenlopende argumenten voor en tegen het gevoerde beleid en beheer. In de periode dat we tot ons advies zijn gekomen, zijn er zoals bekend heftige acties van burgers geweest tegen het beheer van de grote grazers en de grote sterfte van dieren dit jaar.

 

- Lelystad Airport na 2023 (Bron: rijksoverheid)

De komende jaren wordt hard gewerkt aan een herindeling van het luchtruim. Dat gebeurt om de hinder voor de omgeving te verkleinen en de capaciteit en efficiëntie van het luchtruimgebruik veilig te verhogen. Die herindeling is naar verwachting niet eerder klaar dan in 2023. Omdat dan ook de drukke routes van en naar Schiphol wijzigen, ontstaat ruimte om de routes van en naar Lelystad voor omwonenden gunstiger (hoger) in te passen. Daarmee ontstaat voor Lelystad Airport ruimte om door te groeien naar 25.000 en op termijn maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar. 

 

Tot de volgende keer, Walter Jansen

Top

2019, het nieuwe jaar | 1 januari 2019

Namens Vogelwerkgroep ’t Hökske wens ik je een gelukkig en gezond 2019. Laten we er met zijn allen een prachtig jaar van maken. ’t Hökske gaat zich in ieder geval weer volop inzetten om het vogels in ons werkgebied aangenamer te maken.

 

Wat 2019 ons gaat brengen, is natuurlijk nog een verrassing. Het voorjaar kondigt zich wel al aan. Nu al, zou je denken? Het is hartje winter. Maar voor mij begint het voorjaar altijd als de Grote Lijster begint te zingen. De zang lijkt een beetje op de merel, maar is wat simpeler en wat zwaarder van geluid. De Grote Lijster begint altijd rond de jaarwisseling te zingen. Deze winter hoorde ik hem net voor de Kerst. Hoewel de echte winter dan vaak nog komt, is dit toch al weer een heerlijke voorbode van het voorjaar. Over enkele weken begint de Heggemus, daarna de Merel en even later ook de Vink. Voor de vogelaar begint dan weer een prachtige periode. Maar eigenlijk heeft het hele jaar wat te bieden voor de vogelaar. De lente geeft ons vele zingende vogels en vele vogels die terugkeren uit warme oorden om hier eieren te leggen en jongen groot te brengen. Dit loopt door tot in de vroege zomer, waarna in de nazomer de eerste vogels al weer naar het zuiden vertrekken. In de herfst hebben we de grote vogeltrek, waarbij we ieder jaar wel weer dagen hebben waarbij tienduizenden trekvogels geteld worden. Het blijft altijd een imposante gebeurtenis. Rond die tijd komen ook diverse wintergasten op bezoek. Vogels uit Rusland/Scandinavië die daar te weinig voedselaanbod hebben en hier hun magen kunnen vullen. Bijna elk jaar zien we wel een soort dat in overvloed naar Nederland komt en hier overwintert. En, zoals ik mijn verhaal al begon, beginnen de eerste vogels in de winter al weer te zingen en breekt het voorjaar al weer aan. Voor de vogelaar is er dus altijd wel iets te beleven.

foto grote lijster

Grote lijster ©www.vogelbescherming.nl

 

Ben je ook geïnteresseerd in vogels? Wil je weten wat er in jouw tuin zit? Wil je weten wat er vliegt en wat er fluit? We helpen je er graag bij. Kijk op onze site (www.vogelwerkgroephokske.nl), vraag er naar bij onze leden of loop een keer mee met onze activiteiten. We gaan regelmatig het veld in, waarbij je zeker wel een keer mee kunt gaan. Vogels kijken is lekker ontspannend, waarbij je heerlijk kunt genieten van onze mooie omgeving. Geniet van 2019!!

John Raedts
Vogelwerkgroep ’t Hökske

Top