2019, het nieuwe jaar | 1 januari 2019

Namens Vogelwerkgroep ’t Hökske wens ik je een gelukkig en gezond 2019. Laten we er met zijn allen een prachtig jaar van maken. ’t Hökske gaat zich in ieder geval weer volop inzetten om het vogels in ons werkgebied aangenamer te maken.

 

Wat 2019 ons gaat brengen, is natuurlijk nog een verrassing. Het voorjaar kondigt zich wel al aan. Nu al, zou je denken? Het is hartje winter. Maar voor mij begint het voorjaar altijd als de Grote Lijster begint te zingen. De zang lijkt een beetje op de merel, maar is wat simpeler en wat zwaarder van geluid. De Grote Lijster begint altijd rond de jaarwisseling te zingen. Deze winter hoorde ik hem net voor de Kerst. Hoewel de echte winter dan vaak nog komt, is dit toch al weer een heerlijke voorbode van het voorjaar. Over enkele weken begint de Heggemus, daarna de Merel en even later ook de Vink. Voor de vogelaar begint dan weer een prachtige periode. Maar eigenlijk heeft het hele jaar wat te bieden voor de vogelaar. De lente geeft ons vele zingende vogels en vele vogels die terugkeren uit warme oorden om hier eieren te leggen en jongen groot te brengen. Dit loopt door tot in de vroege zomer, waarna in de nazomer de eerste vogels al weer naar het zuiden vertrekken. In de herfst hebben we de grote vogeltrek, waarbij we ieder jaar wel weer dagen hebben waarbij tienduizenden trekvogels geteld worden. Het blijft altijd een imposante gebeurtenis. Rond die tijd komen ook diverse wintergasten op bezoek. Vogels uit Rusland/Scandinavië die daar te weinig voedselaanbod hebben en hier hun magen kunnen vullen. Bijna elk jaar zien we wel een soort dat in overvloed naar Nederland komt en hier overwintert. En, zoals ik mijn verhaal al begon, beginnen de eerste vogels in de winter al weer te zingen en breekt het voorjaar al weer aan. Voor de vogelaar is er dus altijd wel iets te beleven.

foto grote lijster

Grote lijster ©www.vogelbescherming.nl

 

Ben je ook geïnteresseerd in vogels? Wil je weten wat er in jouw tuin zit? Wil je weten wat er vliegt en wat er fluit? We helpen je er graag bij. Kijk op onze site (www.vogelwerkgroephokske.nl), vraag er naar bij onze leden of loop een keer mee met onze activiteiten. We gaan regelmatig het veld in, waarbij je zeker wel een keer mee kunt gaan. Vogels kijken is lekker ontspannend, waarbij je heerlijk kunt genieten van onze mooie omgeving. Geniet van 2019!!

John Raedts
Vogelwerkgroep ’t Hökske

Top