Boerenlandvogels in de verdrukking, een taak voor provincie, waterschap en gemeente| 16 maart 2019

Als u dit leest hebt u waarschijnlijk uw stem al uitgebracht voor de provinciale verkiezingen en het waterschap. Het is nu maar te hopen dat we diegene die we hebben gekozen ook hun verantwoordelijkheid nemen. Dat wil zeggen niet alleen naar het economisch belang kijken, maar ook naar de natuur en het landschap. Wij zingen graag “Wie sjoen ós Limburg is”. Omdat te behouden zal dat niet alleen van de “groene”partijen moeten komen maar zal iedereen in het Provinciehuis zich daarvoor moeten inzetten. Tot op heden staat economie altijd voorop. Toen ik op school zat luide als antwoord op de vraag, wat is economie? De volgende tekst: “Economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de behoefte bevrediging van de mens”. In mijn beleving worden deze behoeften over het algemeen alleen vertaald in de materiële zin. Maar ieder mens heeft ook andere behoeften, zoals rust ontspanning enz. Zeker in deze jachtige tijd. Daarom is het van groot belang dat de provincie in samenwerking met de gemeenten de schouders zetten in plannen, die meer aandacht hebben voor het landschap en de natuur, om deze in stand te houden en te herstellen. Iedereen zal beamen dat het landschap dusdanig door de moderne landbouw is veranderd dat de boerenlandvogels ernstig in de verdrukking zijn gekomen en dreigen helemaal te verdwijnen. Denk je het landschap nog is in, hoe het twintig jaar geleden was. De industrie van Venlo was nog niet tot bijna in Sevenum opgerukt. Ook toen was er  ook al veel veranderd maar weidevogels en akkerlandvogels waren nog volop aanwezig. Er waren nog overal wallen, waar fazanten en patrijzen nog schuil en broedgelegenheid hadden. Er waren nog kleine natte weilandjes en akkertjes, struiken en bomen. Een walhalla voor de vogels. Niemand was verbaasd over de zang van de weidevogels de veldleeuwerik enz.

Veldleeuwerikvogelbescherming.nl

Veldleeuwerik (Alauda arvensis) ©Vogelbescherming.nl

 

Nu wijzen we er elkaar op, als we er horen of zien. De vooruitgang in de landbouw kan natuurlijk niet terug gedraaid worden, maar we zouden eventueel met steun van provincie, gemeente en waterschap stukken grond of brede akkerranden kunnen creëren waar deze vogels wel een leefbare situatie hebben. Op de huidige eenzijdige graslanden en, maïsakkers zonder enige kruiden en bodemleven kunnen ze niet leven. Daar komen geen insecten op af, en dat is nou juist het voedsel voor veel vogels, maar het enige voor de jonge kuikens. Tevens is er geen enkele schuilgelegenheid voor roofvogels en kraaiachtigen. De gemeente Horst aan de Maas is uitgeroepen tot bijenvriendelijkste gemeente. Dan zullen ze dat ook waar moeten maken. Naast bovengenoemde grote bloemrijke akkerranden en stukken land kan men ook eens beginnen met het minder maaien van bermen waar dit niet strikt noodzakelijk is. Dit bespaart niet alleen op kosten maar levert ook insectenvriendelijk bermen op. Ook het waterschap kan eens overwegen de veegpaden eens wat minder te maaien zodat deze schuilgelegenheid bieden voor jonge kuikens en tevens voor bloemen, en dus insecten en later voor zaden zorgen. De provincie Groningen is al voorgegaan in het inzaaien van stukken land en het ondersteunen van zeer brede akkerranden. Dit is daar gedaan hoofdzakelijk voor het instant houden van de Grauwe kiekendief en de Velduil, maar het is gebleken dat dit een gehele toename geeft van de boerenlandvogels. Ook het aankleden van het landschap met bomen en struiken waar dit mogelijk is, heeft een gunstige invloed op de vogelstand. Ook de ongebreidelde groei van industriebedrijven moet  met natuur gecompensserd worden en niet alleeen beloofd. Hierdoor kunnen wij zelf maar ook onze kinderen en kleinkinderen in de toekomst nog genieten van een mooi landschap met veel vogels, en kennen ze dit niet alleen uit onze verhalen.  Dus het nieuw gekozen provincie bestuur u weet wat u te doen staat.

Tot volgende keer Toon Selten.

Top