Buxusmot en eikenprocessierups bestrijding door middel van Koolmezen | 12 mei 2019

Kool en pimpelmezen die leven in buurten waar de buxusmot wordt bestreden met gif krijgen veel soorten bestrijdingsmiddelen binnen. Vaak zijn dat ook nog eens illegale middelen. Dit blijkt uit onderzoek van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM).

koolmees Jos Wijnen

Koolmees ©Jos Wijnen

 

Mezen zijn nu eenmaal gek op de buxusmotrupsen en voeren ze enthousiast aan hun jongen. Het CLM en vogelbescherming willen nu op grote schaal onderzoek uitvoeren naar het verband tussen mezensterfte en het gebruik van gif tegen de buxusmotrups. Dit is belangrijk om te voorkomen dat tuinvogels en vele andere insecten worden vergiftigd.

In 2018 heeft het CLM vijf dode jonge mezen onderzocht op plaatsen in de stad waar de buxusmot werd bestreden. Ook vijf dode jonge mezen uit een bosgebied waar geen bestrijding plaatsvond zijn onderzocht. In totaal zijn wel 14 verschillende gifsoorten gevonden in de onderzochten mezen. Heel concreet waren dat negen middelen om insecten te doden, drie middelen om schimmels te doden, één stof die veel verschillende soorten levende wezens doodt, en één stof die de afbraak van pyrethrinen tegengaat. Uit het onderzoek bleek dat de ‘stads mezen’ een veel groter aantal bestrijdingsmiddelen bevatten dan de ‘bosmezen’: gemiddeld 2,8 tegenover 0,8. De onderzoekers vonden 2,2 soorten insecticiden per mees in de stad vergeleken met 0,2 insecticiden in het bosgebied. Opvallend was dat de meeste van de gevonden middelen niet eens zijn toegelaten om door particulieren tegen de buxusmot gebruikt te worden. Het zijn dus illegale gifstoffen. Dit jaar gaat het CLM het mezenonderzoek op een grotere schaal uitvoeren. Het is namelijk nodig om meer dode jonge mezen te onderzoeken, om te kunnen zeggen of het gebruik van gif tegen de buxusmot kan leiden tot een verhoogde sterfte van jonge mezen in de nestkast.

 

Na het bovenstaande zult u zeggen, wat moeten we dan doen?

De beste oplossing van dit hele probleem voor ons als tuinliefhebbers is, het radicaal rooien van alle buxus en hiervoor in de plaats iets anders planten. Het zal niet altijd meevallen om van iets afscheid te nemen waar men jaren aan gewerkt heeft, en er soms mooie figuren van heeft gevormd. Maar aan de andere kant hoort men ook wel opmerkingen als: dan hoef ik ze ook niet meer te knippen en dat scheelt ook weer een hoop werk. Als alternatief zouden we ook kunnen kiezen voor het ophangen van nestkastjes voor de mezen, en zo proberen een natuurlijke bestrijding van de buxusmot te bewerkstelligen. Van de gemeente Horst aan de Maas is op dit gebied al een mooi initiatief uitgegaan in verband met het bestrijden van de eikenprocessierups. Van gemeente wegen worden er zo’n 800 nestkastjes voor mezen opgehangen in eikenbomen, met de bedoeling dat de mezen de rupsen vangen en aan hun jongen gaan voeren. Als dit lukt zou het een geweldige oplossing van dit probleem zijn. Uit onderzoek blijkt dat er de laatste decennia ongeveer 75 procent van alle insecten is verdwenen. Dit is bijzonder zorgwekkend, ook voor de vogelstand, want heel veel soorten vogels zijn aangewezen op insecten om hun jongen mee groot te brengen. Laten we daarom met z’n allen proberen om het gebruik van gifstoffen zoveel mogelijk te beperken, en te zoeken naar natuurlijke oplossingen, de vogels zullen ons dankbaar zijn en voor ons zingen.

Tot een volgende keer, Jos Wijnen

Top