(Aller)Kleinste Vogeltjes | 20 mei 2019

Vogels zijn er in alle maten en gewichten. Er zijn enorme kolossen maar ook hele kleine vogels.

Ze leven verspreid over de gehele wereld en komen voor bij alle vogelgroepen.

 

De kleinste reigersoort in de Lage landen is het Woudaapje (Ixobrychus minutus) van de familie Ardeidae (Reigers) uit de orde Pelecaniformes (Roeipotigen), 27 tot 38 cm groot met een gezicht van tussen de 59–150 gram. De vleugelspanwijdte ligt tussen de 40–58 cm. Het mannetje heeft een zwartgroene bovenzijde en kruin, geelroze onderzijde en vleugels met een opvallende vlek.

15.Woudaapje man 15.Woudaapje vrouw
Foto ♂ commons.wikimedia.org Foto ♀ juzaphoto.com © Felice Di Palma

 

Het vrouwtje is donkerbruin gestreept aan de bovenzijde en licht gestreept aan de onderzijde, zwarte kruin en nek en minder opvallende vleugelvlekken. De oorspronkelijke naam is dan ook wouwaapje. Ten onrechte werd verondersteld dat wouw een dialectvorm moest zijn van woud, hoewel het dier niet in het bos leeft. De naam werd daarom 'verbeterd' tot woudaapje. Het voedsel bestaat uit insecten, vis, kikkers en salamanders. Het leefgebied is in rietmoerassen en langs zoetwateroevers, vertoont zich zelden aan de mens, is klein, 's nachts actief en leeft verborgen in het riet. 's Nachts is echter wel zijn roep te horen, die wel lijkt op die van een aapje dat ‘wouw-wouw’ roept.

15.Woudaapje map

nl.wikipedia.org (Geel: broedgebied, Blauw: overwinteringsgebied, Groen: standvogel)

 

Dit reigersoort leeft in de gematigde klimaatzone van Europa en Azië, waar ze broeden (geel) en trekken 's winters (blauw)naar het zuiden. Een ondersoort broedt in de tropen en is hier standvogel (groen).

 

Het verspreidingsgebied is verdeeld over de 3 ondersoorten:

  • I.m. minutus: van centraal en zuidelijk Europa tot centraal Azië en noordwestelijk India.
  • I.m. payesii: Afrika, zuidelijk van de Sahara.
  • I.m. podiceps: Madagaskar.

Tot de volgende keer, weer een ander klein vogeltje, Nora Nelissen

 

Zo als wij al schreven is de waarneming van deze vogel zeldzaam, volgens de laatste telling 2015 broeden er ongeveer 30-40 broedparen in ons land. Dus mocht u de woudaap zien, laat het ons dan zeker weten.

Met vriendelijke groet Ton Hagens

Top