De Huiszwaluw | 7 juni 2019

Deze trekvogel die van eind april tot begin oktober in ons land te zien is, verwintert in Afrika. Het winterverblijf ligt nog onder de Sahara tot in Zuid-Afrika. Een knappe prestatie om jaarlijks 2 maal deze verre afstand af te leggen voor een vogeltje van ca. 14 gram!! Het is een van de 3 soorten zwaluwen die standaard in Nederland te zien zijn. Dit samen met de boerenzwaluw en de oeverzwaluw. De gierzwaluw is geen zwaluw en hoort tot de familie van de gierzwaluwen en ook de nachtzwaluw behoort tot een eigen familie der nachtzwaluwen. Nog veel is onbekend in het leven van deze kleine zwaluw met zijn zwarte bovenkant en staart ( in de zon vaak blauwachtig) en de witte onderkant en stuit. De staart is licht gevorkt maar duidelijk minder dan die van zijn iets grotere neef de boerenzwaluw met zijn diepgevorkte staart. Van 1970 tot het einde van de vorige eeuw een sterke teruggang in aantal en vanaf 2000 een licht herstel zonder dat de deskundigen hier een duidelijke verklaring voor kunnen geven. Naar schatting tegen de 100.000 paar verblijven jaarlijks in de zomer in Nederland.

Huiszwaluw vogelbescherming

Huiszwaluw (Delichon urbicum) ©www.vogelbescherming.nl

Het zijn met name de gebouwen en bruggen waar de huiszwaluw een mooi nestje bouwt tegen de daken en brugranden. De afgelopen jaren is met wisselend succes met huiszwaluwtillen gewerkt waar een hele kolonie in een bouwwerk wordt ondergebracht. Ook kunstnesten worden gebruikt voor deze soort. Standaard is het bouwmateriaal modder en zand dat gehaald wordt in de omgeving van plassen en meren. Vaak is een modderplas na een regenbui voldoende voor het benodigde nestmateriaal en zien we de paartjes af en aan vliegen om de ronde nestjes te bouwen. Vroeger zaten ze meer in de steden maar tegenwoordig geven ze de voorkeur aan dorpen en kleine steden. Aangezien vaak meerdere paartjes bij hetzelfde bouwwerk nestelen valt zo’n groep huiszwaluwen onder de kolonievogels die door heel Nederland geteld worden. Per nest worden 4-5 eieren gelegd (soms zelfs 6) en na ca. 15 dagen broeden kruipen de jonkies uit het ei. Na 3 a 4 weken vliegen de jonkies uit en wordt soms gestart met een 2de broed. Het voedsel van de huiszwaluw zijn insecten en vooral muggen staan op het menu. Reden om de nesten van de huiszwaluw te koesteren want ze verorberen een leger muggen. Tot op heel grote hoogte worden deze vliegend gevangen. Bij regenachtig weer vliegen de huiszwaluwen dan ook lager aangezien hun prooien dan ook in de lagere luchtlagen verblijven. Op internet vinden we zelfs de Serumse Spreuk:

As de zwelven liêg vleegen guft `t raegen 

(=Als de zwaluwen laag vliegen krijgen we regen)

We halen dankzij deze vogel zelfs het WWW, World Wide Web !

Vogelwerkgroep ’t Hokske telt al jaren in meerdere plaatsen de kolonies voor de organisatie Sovon en de komende maanden zijn de leden hiervoor op pad in o.a. Sevenum, America, Koningslust, Grubbenvorst, Maasbree, Meterik, Castenray enz.

Zo hopen we een bijdrage te leveren om meer kennis te vergaren over deze soort.

Tot de volgende week, Jan Peeters

Top