De resultaten van het broedseizoen in de nestkastjes | 15 juli 2019

Diegene die wel eens gaat wandelen in de bossen tegenover de Schatberg en Toverland hebben vast wel eens gezien dat er een groot aantal nestkastjes aan de bomen hangen. Deze zijn er door onze vogelwerkgroep neergehangen. Op de eerste plaats om vogels nestgelegenheid te bieden maar tevens doen we hiermee mee aan een onderzoek naar holenbroeders door het Nederlands instituut voor ecologie (NIOO KNAW). Daarom controleren we in het broedseizoen, dat loopt ongeveer van eind maart tot eind juni, elke 14 dagen deze nestkastjes. Zodoende hebben we een goed overzicht over het verloop van het broedseizoen. Wat in elk geval positief is dat er dit jaar geen vernielingen hebben plaats gevonden. Alle voorgaande jaren hebben we daar mee te maken gehad. De laatste twee jaar zelfs het weghalen van hele nesten eieren en jongen, ondanks dat ze dicht geschroefd waren. Vorig jaar heeft de politie echter enkele mensen uit Helmond en Eindhoven gearresteerd. En dit jaar is alles gelukkig, ook zelfs zonder vernielingen verlopen. De vogels hebben dit jaar  dan ook vrij goede resultaten geboekt. Wat opvalt is het grote aantal Koolmezen in verhouding tot de Pimpelmezen. Dikwijls is dit ongeveer gelijk of iets in het voordeel van de Pimpelmezen. In maar liefst 42 nestkastjes waren Koolmezen begonnen met leggen. Uiteraard zijn er ook wat legsels mislukt. De eerste begon op 4 april met leggen, de gemiddelde legdatum was 13 april. Totaal werden er 394 eieren gelegd hier kwamen 345 jongen uit waarvan er 325 zijn uitgevlogen.  De Pimpelmezen begonnen iets eerder op 2 april was daar het eerste ei, en de gemiddelde legdatum was 10 april. Ze bezetten echter maar 20 nestkasten, waarin totaal 194 eieren werden gelegd waaruit 179 jongen kropen, en er 166 uitvlogen.  Opvallend was ook het grote aantal nestkastjes 7,  dat door Boomklevers werd bezet. Deze leggen nooit niet zo’n grote legsel maar deze produceerden 40 eieren dit werden ook 40 jongen die allemaal zijn uitgevlogen. Het eerste ei werd daar op 6 april gelegd en de gemiddelde legdatum was 7 april. De Bonte vliegenvanger is altijd wat later, deze moet eerst arriveren uit het overwinteringsgebied. Dit jaar viel het aantal sterk tegen. Hebben we die ooit tot 16 paartjes gehad, dit jaar waren het er maar 3. Het eerste ei werd gelegd op 30 april voor de andere twee was de gemiddelde legdatum 2 mei. Totaal produceerden ze 19 eieren samen, wat best veel is, deze kwamen allemaal uit en zijn ook allemaal uitgevlogen. Voor ze uitvlogen zijn deze allemaal geringd.  In tegenstelling tot andere jaren hadden we dit jaar wel veel vogels die een 2de broedsel produceerden Dit waren allemaal Koolmezen. Er begonnen 13 paartjes aan een 2de broedsel maar slechts 4 brachten het tot een goed einde. Wel werden er nog 84 eieren gelegd maar er zijn er maar 23 eieren uitgekomen en hiervan zijn er 20 jongen uitgevlogen. De meeste nesten werden verlaten.  Het eerste ei was er op 15 mei en de gemiddelde legdatum voor het 2de legsel was 23 mei. In de meivakantie hebben we ten behoeve van de schooljeugd deze een keer uitgenodigd om mee jonge vogeltjes te bekijken een 10 tal kinderen heeft hier aan deelgenomen Ook radio “Reindonk” heeft hiervan filmopnames gemaakt.

Bij de visvijver de Steeg in Grubbenvorst hebben we ook 24 nestkastjes hangen. Hiervan waren er 5 niet gebruikt. Het typische hiervan was dat dat voorgaande jaren het ook dikwijls diezelfde kastjes betrof die niet gebruikt werden. We hebben hier geen verklaring voor. Er was daar sprake van één  2de broedsel, van een Pimpelmees met goed resultaat 10 jongen zijn daar nog van uitgevlogen. Opmerkelijk was dat daar in verhouding tot het aantal nestkasten wel 5 paartjes Bonte vliegenvangers waren. Deze zijn ook geringd. Het volgend jaar hopen we dat we ook weer positieve berichten kunnen geven.

Tot volgende keer Toon Selten.

Top