Geitenmelkers-Nachtzwaluwen | 27 juli 2019

Nachtzwaluwen (Caprimulgus europaeus) werden ook wel geitenmelkers genoemd. Deze naam is ontleend aan het oude volksgeloof, dat meende dat deze vogels ’s nachts de melk van geiten en ander vee dronken. Men onderscheid tegenwoordig wereldwijd ongeveer 67 soorten. Zoals de naam reeds aangeeft hebben deze vogels een nachtelijke leefwijze en worden vaker gehoord dan gezien. In het donker maken ze namelijk jacht op insecten die zich dan buiten wagen, zoals nachtvlinders, motten en diverse keversoorten. Het snaveltje is erg klein maar kan zeer wijd geopend worden. De borstels rond de snavelbasis en de enorme mondholte zorgen voor een fantastische ‘fuik’ waaraan geen insect ontsnapt. De pootjes zijn betrekkelijk kort, de ogen erg groot. De vleugels zijn lang net als de staart. De vorm komt overeen met een kleine valk of koekoek.

Nachtzwaluw

Nachtzwaluwen (Caprimulgus europaeus) ©watgaanwedoen.nl

 

Overdag rusten deze vogels meestal op de grond, of liggend op een tak. Daar hun verenpakje veel weg heeft van dor gebladerte komt het prachtig overeen met de omgeving, een camouflage die zijn weerga nauwelijks kent. De vogels broeden gewoonlijk op de grond. De twee grijze gevlekte en gestippelde eitjes liggen zomaar op de grond. Wanneer de vogel er op zit, krijgt men de indruk, dat de eieren bebroed worden door een stuk boomschors, dat volkomen in de omgeving past. Wenden we de ogen een ogenblik af, dan is het vaak moeilijk het volgende moment om de vogel terug te vinden. De nachtzwaluw is in Europa zomergast; men denkt dat de hele populatie overwinterd in Afrika bezuiden de Sahara. 

youtube.filmpje over de nachtzwaluw

 

Door de vogelwerkgroep wordt jaarlijks voor iedereen die geïnteresseerd is een nachtzwaluw excursie georganiseerd, meestal in juni wanneer de dagen lang zijn. Men gaat dan rond tien uur op pad naar gebieden waar de kans groot is om de nachtzwaluw te horen en als men geluk heeft ook te zien. Ze maken een heel apart geluid wat enigszins lijkt op het geluid van kikkers in een kikkerpoel. Ook dit jaar waren we rond tien uur ter plekke en we hoorden allerlei geluiden, maar geen nachtzwaluwen. Maar even later toen het steeds donkerder begon te worden, hoorden we ze opeens overal. Toen we vanaf de heuvel het dal in liepen vlogen ze soms op geringe hoogte over, en langs ons heen. Ze leken zich van onze aanwezigheid niets aan te trekken. Soms leek het net alsof ze zo dicht bij kwamen dat we ze wel konden aanraken. Het zijn vrij grote vogels en met hun lange vleugels zijn het zeer behendige vliegers.

 

Gezien het vele aantal vogels dat zich op deze avond liet zien maakte deze excursie voor ons dan ook zeer geslaagd. 

Dus wanneer u interesse heeft, gewoon een keer meegaan het wordt tijdig bekend gemaakt.

Tot een volgende keer. Jos Wijnen.

Top