De voorbereidingen op de trek van de zwaluwen | 9 augustus 2019

Bij de Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen zijn de eerste nestjes jongen uitgevlogen en zitten ze nu nog met een vervolglegsel. De eerste jongen zijn inmiddels aan de voorbereidingen voor de grote trek begonnen. De latere jongen en de ouden volgen later tot in september. Zwaluwen overwinteren in tropisch Afrika. Om deze reis te maken hebben ze veel energie nodig. Voordat ze aan deze trek beginnen moeten ze deze dus eerst verzamelen in de vorm van vet. Daarom verblijven ze eerst samen in grote rietvelden, onder andere langs de randmeren tussen Flevoland en het vaste land. In moerasachtige gebieden zitten immers veel insecten. Om meer over dit opvetten te weten te komen heeft men hier verschillende jaren onderzoek naar gedaan.

boerenzwaluwvogelbescherming

 

Boerenzwaluw ©Vogelbescherming.nl

 

Ze hebben door middel van mistnetten, een aantal van deze zwaluwen gevangen, Ze zijn gewogen, gemeten en gering en sommige zijn voorzien van een zendertje, zodat ze een boel gegevens over deze vogel weten, en ze die verder kunnen volgen op hun reis. Hieruit heeft men met een bepaalde formule, ook de hoeveelheid aanwezig vet kunnen bepalen. Het bleek dat ze al op de broedplaats begonnen waren met opvetten. Ook bleek dat oudervogels en dan vooral de mannetjes over meer vet beschikten dan jonge vogels. Waarschijnlijk zijn jonge vogels nog niet zo goed in het vangen van insecten. De vogels vetten zich ook niet teveel op, want dit moeten ze allemaal tijdens het vliegen meedragen. Het is ook gebleken dat ze tijdens de trek nog aan de conditie werken, door tussendoor overdag nog insecten te vangen. Echter tijdens de oversteek van de Middellandse zee, maar vooral boven de Sahara kunnen ze dit niet. Daarom maken ze nog een grote tussenstop in zuid Europa of noord Afrika. Hier bouwen ze zoveel vet op, om deze grote oversteek naar tropisch Afrika te kunnen maken. Ook is gebleken dat in natte jaren de vogels minder vetreserves aangemaakt hadden, dan in drogere jaren. Als september veel regenperiodes kent vertrekken ze ook eerder. Het is net als wanneer wij een verre reis gaan maken, een goede voorbereiding bepaalt een groot gedeelte van het succes.

Tot een volgende keer, Toon Selten.

Top