Waarom zien we hier zo weinig bloemrijke akkerranden? |  3 september 2019

Onderstaand artikeltje las ik enige weken geleden in Dagblad de Gelderlander. (citaat).

“Van Erp lokt vogels met bloemen naar zijn boerenakker in Sint Anthonis”. Van Erp verbouwt luzerne, een eiwitrijk gewas dat voor veevoeder wordt gebruikt en heeft daar als natuurliefhebber bloemen tussen staan. ,,Goed voor de insecten en de vogels’’, zegt hij. Van Erp is lid van de Agrarische Natuurvereniging Sint Anthonis. ,,Natuurbeheer en biodiversiteit wordt steeds belangrijker’’, zegt hij. ,,Ik heb voor mijn kavel gekozen voor een vogelakker. Op drie vierde deel staat luzerne, op de rest stroken met bloemen. Het is een meerjarig project. Bij mij staan zonnebloemen en wel twintig andere soorten.” En de gemiste inkomsten? ,,Omdat je minder van het land af haalt, krijg je een vergoeding. Voor de natuurprojecten is door de landelijke overheid en de Europese Unie geld vrijgemaakt dat door de provincie wordt verdeeld.’’

In het verdere verhaal werd ook melding gemaakt van boeren in Gelderland die ook op diezelfde manier te werk gaan. Wat de “Gelderlander” hier aanhaalt staat niet op zichzelf. Op meerdere plaatsen in Brabant heb ik akkers gezien waar tussen de gewassen stroken bloemen  stonden. In de provincie Groningen wordt word het systeem van brede stroken met bloemen al enkele jaren ook veelvuldig toegepast. Daar is men er in eerste instantie mee begonnen om broed locaties voor de Grauw kiekendief te creëren. Maar men is er achter gekomen dat dit ook een zeer goede invloed heeft op de boerenlandvogels en wordt nu daarvoor ook toegepast. Laatst op een weekend in de provincie Zeeland zag ik eveneens diverse akkers met bloemrijke akkerranden. Een aantal jaren geleden zag die in onze omgeving ook, tegenwoordig mis ik die. Wel zien we hier en daar overhoeken en braakliggende stukjes grond ingezaaid met mengsels welke door de Groengroep beschikbaar zijn gesteld. Waarom zien we dit in onze omgeving zo weinig of niet? Is de provincie hier nalatig door dit niet te promoten, of de ZLTO, of vindt men het allemaal te veel werk met de administratie die daar bij komt kijken. Het is in elk geval niet zo dat dit hier niet nodig is. Iedereen ook agrariërs vragen zich af waar toch onze vogels van het platteland gebleven zijn. Het is hier ook vijf voor twaalf willen we hier nog vogels van het boerenland behouden. Ik vindt het de taak van de provincie en de boerenorganisaties om dit te promoten. Hopelijk zien we hiervan volgend jaar resultaat.

Tot volgende keer Toon Selten.

Top