Bedankt! | 14 oktober 2019

Het OLS was een groot succes waar iedereen met trots op terug kijkt. En terecht ook. ’t Hökske was een van de verenigingen die hieraan een steentje heeft bijgedragen. Doordat het OLS ook financieel succesvol was, hebben we een schitterend bedrag bij elkaar gewerkt. Ik wil allereerst de organisatie van het OLS bedanken: chapeau! Daarnaast wil ik onze leden bedanken die enerzijds bijgedragen hebben aan het succes van het OLS en daarnaast er ook voor gezorgd hebben dat onze kas gespekt wordt. Tot slot ook een dankwoord aan de vele niet-leden die ook aan ons gedacht hebben bij het toekennen van de vergoeding.

kraanvogeltrek

Kraanvogeltrek


’t Hökske gaat het bedrag goed besteden. Hier ga je zeker wat van merken. In 2020 bestaan wij 25 jaar en dit laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Over het hele jaar organiseren we vele activiteiten waarbij je van harte welkom bent. We willen iedereen laten zien wat wij allemaal doen en natuurlijk willen we jullie veel leren over vogels. Vooruitlopend op het jubileumjaar zal in december onze eerste activiteit plaats vinden. Hierover binnenkort meer. Blijf het Klökske daarom goede volgen of kijk op onze website (www.vogelwerkgroephokske.nl).
Kun je niet wachten tot deze activiteiten, dan kan ik je nu alvast verblijden met veel vogelactiviteit. De vogeltrek zit bijna aan zijn hoogtepunt. Grote aantallen vogels trekken vanuit het noorden (veelal Scandinavië) naar warmere landen. Dagelijks trekken op dit moment duizenden vinken boven je hoofd richting zuiden. Dit kleine vogeltje is niet altijd gemakkelijk te zien. De massale overtocht van houtduiven zijn door hun formaat gemakkelijker te zien. Grote groepen van soms wel duizenden tegelijk komen de komende weken over. Kijk de komende weken daarom eens omhoog en probeer ze te ontdekken.
De houtduif is echter wel stil in de vlucht; je hoort alleen het suizen van de vleugels. De meest bekende trekvogel laat zich wel goed horen, namelijk de kraanvogel. Die hoor je vaak aan komen. Helaas is het niet altijd zeker dat de kraanvogel over Limburg  trekt. Als ze voor de kortste route kiezen, dan vliegen ze over Duitsland. Bij oostenwind worden ze onze kant op geduwd en is de kans een stuk groter. Over enkele weken zal de trek van de kraanvogel beginnen. Laten we hopen dat de wind dan goed staat.

Geniet er van en tot de volgende keer.

John Raedts

Top