Resultaten Euro Birdwatch 2019 | 4 november 2019

Afgelopen week ontvingen we het verslag van Euro Birdwatch van dit jaar onder de titel “Van alles wat”. Aan deze telling van trekvogels in het eerste weekend van oktober werkt Vogelwerkgroep ’t Hokske jaarlijks mee vanaf de post Mariapeel.

Dat “van alles wat” de juiste benaming is valt op te maken uit het aantal vogels en de soorten die op 5 en 6 oktober in Nederland, maar ook in de overige 40 landen in Europa, geteld zijn. Voor het 24ste jaar de deelname van Nederland aan deze teling van trekvogels. Onder de vlag van Bird Life International worden in geheel Europa tellingen uitgevoerd.

BirdLife International is een wereldwijd netwerk van nationale vogel- en natuurbeschermingsorganisaties en richt zich op de bescherming van vogels, hun leefgebieden en daarmee op het behoud van de biodiversiteit op aarde. Veel vogels zijn trekvogels en verblijven maar een deel van het jaar in ons land. Het beschermen van deze vogels in Nederland is minder effectief als zij buiten ons land worden bedreigd dus internationale samenwerking is erg belangrijk. Van de ca. 11.000 vogelsoorten op aarde worden er één-op-de-acht met uitsterven bedreigd. Daarnaast gaan er nog eens 5.000 soorten beduidend in aantal achteruit. Alarmerende cijfers die vragen om een strategische aanpak. Tevens word geprobeerd soorten die het nu nog goed doen, niet in de gevarenzone terecht te laten komen.

Dan de cijfers:

Europa:

 • 1250 tellingen
 • Ruim 30.000 tellers
 • Meer dan 5.000.000 vogels
 • Top 3
 • Brandgans 940.162
 • Houtduif 724.760
 • Spreeuw 537.214

Nederland

 • 169 tellingen
 • 821.389 vogels
 • 209 soorten
 • Top 3
 • Spreeuw 228.396
 • Kolgans 116.660
 • Vink 68.318

In Nederland een opvallende 4de plaats voor de Sijs die met 67.886 stuks nipt is verslagen voor de derde plaats door de Vink. De Europese winnaar Brandgans staat in Nederland pas op een 10de plaats.

Ook de roofvogels lieten zich in betreffende weekend goed zien waarbij Sperwer, Blauwe- en Bruine Kiekendief in record-aantallen langstrokken.

Meest opvallende soort is echter de Gaai. Het oude record uit 2004 sneuvelde met een factor 4 en staat nu op ruim 18.00 stuks. Uit Oost-Europa trekken grote groepen Gaaien naar het westen en deze stroom wordt een influx genoemd. Dit jaar een influx voor Nederland.

Dan de gegevens van ’t Hokske in de Mariapeel op 5 oktober:

Na 8 uur tellen door 11 man/vrouw van de Vogelwerkgroep: 44 soorten en 5208 vogels.

Top 3: Vink 1377, Grauwe Gans 710 en Spreeuw 454

Meest opmerkelijke waarneming was wel de Bladkoning die normaal gesproken alleen langs de kust gezien wordt.

Tot een volgende keer, Jan Peeters

 

Attentie: Noteer alvast de datum 9 december als er een informatieavond over de tuinvogeltelling wordt gegeven

Top