De steenuil belevenissen  in 2019 | 18 november 2019

 

 

In 2018 sloten wij ons verslag af met de hoop dat 2019 weer een mooi steenuilen jaar   zou geven, nou dat is zeker gelukt, maar daarover later meer.

Ongeveer 14 jaar geleden zijn wij als vogelwerkgroep begonnen met project steenuil de Athene noctua.

In de beginjaren hadden wij zelf enkele eigenkasten en de rest waren kast van particulieren die wij dan jaarlijks bezochten. Ook zaten er plekken bij waar de uil niet in de kast maar op andere plekken broeden, zoals onder de pannen van schuren. Door de jaren heen hebben wij het aantal kasten zelf uitgebreid maar zijn er ook kast van particulieren die wij mee mogen nemen in onze jaarlijkse controles, daarvoor dank. Onze controle vonden plaats in mei en juni waarvan meerdere twee maal. De eerste keer als de steenuil aan het broeden was en enkele weken later om te kijken of er jongen waren. Omdat wij niet ringen laten, wij de jonge steenuil in de kast en voorkomen wij verdere verstoringen.

Overzicht steenuilen van 2006 tot 2019

Jaar

Aantal locaties of kasten

Aantal legsels

Aantal jongen

G A

Kast kapot of geen gegevens

 

2005

1

0

2006

2

2

4

2007

12

7

18

2008

17

9

23

2009

17

5

9

2010

17

2

3

2011

17

5

17

2012

17

5

17

2013

34

3

6

2014

34

8

21

2015

37

7

14

2016

37

11

Geen jongen aangetroffen

2017

43

6

18

2018

43

11

36

2019

50

12

36

22

16

GA= Geen activiteiten.

2016 was het jaar waren wij met de controles te laat en daardoor gegevens zoals aantal jongen niet in beeld gekregen hebben.

Het laatste jaar hebben wij ook bijgehouden of er GA (geen activiteiten) of andere oorzaken (zoals kast kapot of geen controle plaatsgevonden) Als er geen activiteiten zijn wordt dit vaak al doorgeven door de eigenaar van het perceel waar de kast hangt.

Wij hopen dat 2020 ons weer een mooi steenuilen jongen toelachen vanuit hun nestkast. Ze zijn van harte welkom.

Project team Aad, Wim, Marcel, Ton.

Op 9 december houd onze werkgroep een tuinvogelavond. Alles wat u wilt weten over de tuinvogeltelling komt ter spraken. 20.00 uur Sevewaeg entree is gratis.