In Memoriam Henk Maessen | 6 september 2013

Henk Maessen in MemoriamTot onze ontsteltenis zijn we binnen twee maanden opnieuw geconfronteerd met het verlies van een lid. Henk Maessen is ons op 59-jarige leeftijd ontvallen. Henk was één van de oprichters van Vogelwerkgroep ’t Hökske. In 1995 was hij samen met Hans-Peter Uebelgünn diegene die de aanzet tot de huidige Vogelwerkgroep gaf. Henk was zeer veelzijdig op vogelgebied. Hij had een zeer grote kennis van vogels, zowel van het herkennen van de vogel als zodanig, als het herkennen van de geluiden. Zijn ogen speurden altijd de lucht af, zodoende had hij dikwijls al eerder vogels in de gaten dan anderen. Vooral roofvogels herkende hij al op grote afstand. Op velerlei gebied heeft hij zich verdienstelijk gemaakt in de werkgroep. Zo heeft hij zich jarenlang ingezet voor de weidevogelbescherming. Ook bracht hij jarenlang de broedvogels in natuurgebied ’t Ham in kaart. De Nachtzwaluwtellingen in de Schadijkerheide was ook een taak die hij vol overgave uitvoerde. Henk was overal inzetbaar en stak bij veel gelegenheden een handje toe. Hij stond ook bekend om zijn opgewekte humeur.

 

We verliezen met hem een collegiaal en prettig lid waar iedereen zonder uitzondering graag mee te doen had.

 

We wensen Anja, Mandy, Dave,  Kevin, Gouanitha en verdere familie heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

 

Namens bestuur en leden van Vogelwerkgroep ’t Hökske. Toon Selten secretaris.

Terug