In Memoriam Maan Wijnhoven | 29 juni 2013

Maan Wijnhoven in Memoriam

Groot was onze ontsteltenis toen wij maandagmorgen vernamen dat ons lid Maan Wijnhoven op 62 jarige leeftijd was overleden. Maan was altijd zeer begaan met het lot van de wereld. Vooral natuur en milieu hadden zijn bijzondere aandacht. Binnen onze Vogelwerkgroep zag hij de mogelijkheid om hier zijn steentje aan bij te dragen. Hij deed dit onder andere door het verzorgen en controleren van de bosuilenkasten waar hij projectleider van was. Verder hielp hij bij het maken, ophangen en controleren van kerkuilenkasten. Eind juli begin augustus bracht hij altijd de huiszwaluwnesten van Sevenum dorp in kaart. Daarnaast nam hij een gedeelte van de weidevogelbescherming voor zijn rekening. Ook vlinders hadden zijn bijzondere belangstelling. Vele malen heeft hij ons geholpen met het op naam brengen van vlinders waarvan wij de naam niet kenden.

 

We verliezen in Maan een hardwerkende en collegiaal lid.

 

We wensen zijn dochters, vriendin en de hele familie heel veel sterkte om dit zware verlies te dragen.

 

Namens bestuur en leden van Vogelwerkgroep ’t Hökske Toon Selten, secretaris.

Terug