John Raedts

John Raedts portret

Geboren in 1969

 

Hobby’s: Vogelen, speciaalbier (brouwen, proeven, verzamelen), muziek luisteren (vooral symfonische rock)

 

Waarom interesse in vogels?

Ik ben opgegroeid op een boerderij op het Broek in Sevenum. Van kinds af aan heb ik veel buiten gespeeld en later gewerkt. Vogels vielen mij daarbij altijd al op. Ik wilde altijd weten wat ik hoorde en wat ik zag. Zodoende kende ik als tiener al de meeste soorten die in Sevenum voor komen.

 

Waarom ben je actief in de vogelwerkgroep?

In en na mijn studententijd is het vogelen wat verwaterd. Tot ik op een gegeven moment hoorde dat Hans-Peter Uebelgünn regelmatig in het voorjaar vogels ging tellen in de Elsbeemd. Nadat ik een paar keer ben meegegaan, had ik het virus weer snel te pakken en ben ik lid geworden van ’t Hökske. Wat ik sowieso belangrijk vind, is dat de vogelstand zoals wij die kennen zoveel mogelijk in stand blijft en draag daar graag mijn steentje aan bij. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat de “gewone burger” meer ziet van wat er om hem heen gebeurd. Mensen moeten meer genieten van de gewone dingen om hen heen, zoals de vogels. Vogelen is heerlijk ontspannen en dat is ook belangrijk in ons drukke leven.

 

Op welk gebied zet je je in?

Ieder voorjaar doe ik de broedvogels inventariseren in de Elsbeemden. Bijna ieder weekend een morgen vroeg uit de veren en genieten! In de zomer tel ik de huiszwaluwen in Sevenum. In de herfst help ik mee met het tellen van de trekvogels in de Mariapeel. Verder probeer ik als het even kan een keertje mee te lopen met andere projecten van de club.

 

Hoe zie je de toekomst voor de vogels en de werkgroep?

’t Hökske is een leuke groep met veel actieve mensen met ieder weer hun eigen specialiteiten. Maar vooral ook is het een gezellige groep. De gezamenlijke wandelingen en het jaarlijkse weekend zijn gewoon super. Met de toekomst zit het wel goed, maar wat meer helpende handen, ogen en oren zijn altijd welkom. Samenwerking met anderen is heel belangrijk. Ik denk dan aan bijvoorbeeld een Groengroep, maar ook aan agrariërs. Met een goede onderlinge communicatie kunnen we veel bereiken.
Verder werken we in een heel afwisselend gebied met veel vogelsoorten. Enkele soorten hebben het moeilijk, maar we zien gelukkig ook weer nieuwe soorten opkomen.

 

Heb je nog iets wat je de lezers mee wilt geven?

Wij zijn een hele open groep, dus kom gerust naar een bijeenkomst of loop een keer mee met een wandeling of een telling. Je bent van harte welkom!

Terug