Hans-Peter Uebelgünn

Hans Peter Uebelgünn portret

Geboren: in 1969

 

Hobby’s: Vogels kijken, voetbal (PSV)

 

Waarom interesse in vogels?

Op lagere school ben ik begonnen met roofvogels, dat heeft toen erg veel indruk gemaakt. Begin jaren 90 heb ik een cursus vogels herkennen gevolgd en daarna werd de interesse alleen maar groter.

 

Waarom ben je actief in de vogelwerkgroep?

Ik ben een van de oprichters van de vogelwerkgroep en ik vind het ontspannend om naar vogels kijken. Ik leer ieder jaar nog wel een roepje of zang van een bepaalde vogel bij. Je staat bijna altijd voor verrassingen, bijv. een nieuwe vogelsoort die je nog nooit hebt gezien hebt of een nieuwe vogel in het broedgebied waar je de vogels telt.

 

Op welk gebied zet je in?

Ik doe inventarisatie in de Mariapeel, trektellen in de Mariapeel, huiszwaluwtellingen en ik ben districtcoördinator van Noord-Limburg bij SOVON Vogelonderzoek Nederland.

 

Hoe zie je de toekomst voor de vogels en de werkgroep?

Er zullen in de toekomst vogels uit Nederland verdwijnen maar ook nieuwe broedvogels komen. Ik denk dat dit mede door klimaatverandering zal gebeuren. Dit zal denk ik niet alleen met de vogels gebeuren, maar ook met andere dieren en planten. Voor de vogelwerkgroep zie ik het wel zitten, maar we moeten alleen proberen jeugd er bij te krijgen, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

 

Heb je nog iets wat je de lezers wilt meegeven?

Kom gerust eens naar een vergadering of loop eens mee met een excursie, ik hoor zelf van veel mensen die de stukjes lezen in ‘t Klökske of De Echo dat ze het mooi vinden. Of volg één van onze cursussen bijvoorbeeld de voorjaars- of najaarscursus vogelherkenning. Zelf denk ik dat de meeste mensen een duwtje in de rug nodig hebben om hier daadwerkelijk mee te beginnen.

Terug