Wie jarig is viert feest!  25 jaar musse kieke. | 26 december 2020

Met dit motto gaat de vogelwerkgroep ’t Hökske haar jubileum jaar 2020 in Logo transparant

.

Een jaar met allerlei activiteiten voor iedereen. Een jaar dat wij graag met u willen openen met een mooie bijeenkomst op 20 januari in de Sevewaeg in Sevenum. Aanvang is 20.00 uur en de entree is gratis.

 

Tijdens de avond zal er  ingegaan worden op de ontstaansgeschiedenis van de vogelwerkgroep aan de hand van een presentatie in beeld en geluid. Verder zal het fotoboek “25 jaar musse kieke“  gepresenteerd worden, een boek over de geschiedenis van de club.

 

Daarna is het woord aan Stef van Rijn; hij zal een presentatie verzorgen over een mooie vogel, de Rode Wouw. Onder de titel:

“De opmars van de Rode Wouw als broedvogel in Nederland en wat heeft België daarmee te maken?”

Neemt Stef ons mee in de wereld van de Rode Wouw. De Rode Wouw die na een klein golfje van slechts enkele Nederlandse broedparen in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, ontstond enkele jaren geleden een nieuwe populatie die in recente jaren toenam. Om deze onverwachte en plotselinge ontwikkeling te kunnen verklaren moeten we naar het buitenland. In de Oostkantons van de Belgische Ardennen is sinds 2000 intensief gekeken naar aantallen broedparen, broedsucces en dieet. Sinds 2014 zijn GPS-GSM zenders gebruikt om meer te kunnen begrijpen van het leven van de Rode Wouw. Sinds dit jaar worden in Nederland enkele jonge rode wouwen met zenders uitgerust.

De lezing geeft met behulp van foto’s, film en resultaten van onderzoek met zenders, inzage in de geheimen van de vogels en van het boeren gebruik van beekdalen met graslanden. Daarnaast worden de eerste resultaten van in Nederland gezenderde rode wouwen gepresenteerd.

 

    IMG 0471

 

Foto @ Geert Lamers

 

Agenda: Nestkast timmeren voor de kinderen op ? april en een  fietstocht langs een aantal natuurgebieden die Horst rijk is op 17 mei.

Wilt u meer weten van de vogelwerkgroep  en hun jubileum activiteiten ga dan naar onze website www.vogelwerkgroephokske.nl 

 

Tot ziens bij een van onze activiteiten

 

Top