De Canadese gans. (Branta canadensis)

De Canadese gans is uit Noord-Amerika in Groot-Brittannië en Zweden ingevoerd en leeft daar thans in wilde staat. In Noord-Amerika is het een zeer variabele soort met verschillende ondersoorten waartussen grote verschillen in afmetingen en kleuren bestaan. De gewichten lopen uiteen van 1 kg voor de kleinste vrouwtjes tot 9 kg voor de grootste genten. Het is een opvallend feit dat zowel de grootste als de kleinste van alle echte ganzen in deze ene soort verenigd zijn.

De in Europa ingevoerde vogels behoren tot de grote lichte ondersoort die aan de Atlantische kust broeden; vogels van andere ondersoorten, waarschijnlijk onvervalste zwervers uit Noord-Amerika, worden soms in Ierland en Schotland waargenomen tussen troepen brandganzen of kolganzen.

 

In sommige winters bezoeken Zweedse vogels Nederland. Vanaf 1975 is hij als broedvogel in Nederland actief, in 2000 waren er al zo’n 1200 paren en hun aantal groeit nog steeds.

In Europa vormen graslanden nabij water hun levensmilieu. Hun voedsel is voornamelijk plantaardig, diverse grassen, zeggen en waterplanten. In overwinteringsoorden scheuten van oogst en granen. Ook schaal- en weekdieren en insecten.

Tijdens de paarvorming-balts nadert de gent het vrouwtje met laag gehouden heen en weer zwaaiende kop en hals onder het uiten van een aangehouden ‘snurkend’ geluid. Bij agressie ziet men hetzelfde gedrag echter met een trompetterende roep.

 

In het zuiden van het broedgebied begint het seizoen eind maart of begin april, in het noorden eind mei/juni. Ze nestelen op met struikgewas begroeide eilandjes in meren.

De meeste nesten bevinden zich op de grond in de buurt van water. Het uit riet en gras bestaande nest wordt bekleed met dons. Het wijfje broedt ongeveer 28 dagen, bij de kleinere soorten iets korter. Na een of twee dagen verlaten de kuikens het nest en worden ze door de oude vogels naar open water geleid. Zij kunnen na circa acht weken vliegen maar de familie blijft tijdens de trek en ook gedurende de winter bij elkaar.

De Canadese gans wordt ook hier in particuliere watervogel collecties gehouden, hier kunnen ze erg agressief zijn tegen andere ganzensoorten en mensen.

Veel van de hier in het wild levende Canadese ganzen zijn ontsnapt of moedwillig vrijgelaten uit parken of privé vogel-collecties.

Tijdens de wintermaanden zien we ze vaak langs de maasoevers, soms in groepen samen met grauwe ganzen.

 

De foto van een paartje Canadese ganzen met zes jongen heb ik begin juli gemaakt in Helenaveen, richting Griendtsveen.

 

Dank voor uw belangstelling en tot de volgende keer. Jos Wijnen (foto: Jos Wijnen).

 

canadese gans joswijnen