Reisverslag Bourgas 2016 | 13 t/m 23 september 2016

Trektellen is niet alleen interessant voor ons als waarnemer, maar geeft - mits op enige wijze gestandaardiseerd verzameld - ook inzicht in veranderingen van populatiegrootte en in processen die schuilgaan achter het fenomeen vogeltrek. Er zijn inmiddels veel aanwijzingen dat de timing van de trek onderhevig is aan veranderingen. Dit wordt (mede) veroorzaakt door een opwarmend klimaat en uit zich o.a. in een vroegere aankomst van veel zomervogels. Trektellingen maken veranderingen in doortrekpatronen over langere termijn zichtbaar, bijvoorbeeld of de trek gepiekter plaatsvindt, eerder ophoudt en zowel in voor- als najaar verandert. Veranderingen in trekstrategie zijn door trektellingen bij veel soorten goed te volgen. In het kader van www.natuurkalender.nlwordt nader geanalyseerd of, en hoe doortrekpatronen in de laatste decennia zijn veranderd (bron: Sovon).

IMG 0804 b

Bourgas 2016 ©

 

Na aankomst op het vliegveld van Bourgas stond er al iemand klaar met onze huurauto van ±10 jaar jong. Er werd echter geen betaling per creditcard geaccepteerd maar moest er contant afgerekend worden. Dus na gezellig overleg met de verhuurder toch maar weer terug naar de aankomsthal om nog wat extra Levs te pinnen. Hierna waren we binnen enkele minuten in ons hotel in Sarafovo waar een uur later ook een van de vaste tellers uit België arriveerde. Onder het genot van een pul bier hebben we kennis gemaakt en besproken hoe we het de komende dagen zouden aanpakken aangezien we de eerste dagen maar met zijn drieën waren.

IMG 0978 b

Bourgas 2016 ©

 

De volgende dag (zoals elke volgende dag) ruim voor zonsopgang opgestaan zodat we met het eerste licht op het strand konden staan en niet om enkele baantjes in de Zwarte Zee te trekken zoals enkele lokale bewoners deden maar uiteraard om de omgeving af te zoeken naar zangvogels in de struikjes en al vroeg overtrekkende vogels. Als je vanuit de hotelkamer zo vroeg al als eerste vogels een groepje van 9 kwakken ziet overvliegen dan weet je dat het een leuke dag kan worden. Op het strand hadden we o.a. onze eerste overvliegende bijeneterdwergaalscholver en een noordse nachtegaal. Daarna snel ontbijten en op naar de trektelpost. Deze trektelpost kijkt uit over een aantal zoutpannen zodat er ook altijd voldoende steltlopers, meeuwen, reigers en heel veel pelikanen ter plaatse aanwezig zijn. Deze eerste dag zagen we al schreeuwarend, slangenarend, dwergarend en zelfs een bastaardarend, bruine -, blauwe -, steppe - en grauwe kiekendief, zwarte wouw en arendbuizerd. Weliswaar nog geen grote aantallen maar ons hoorde je niet klagen met zulke soorten.

IMG 0849 b

Bourgas 2016 ©

 

Het leuke aan trektellen is dat elke dag weer anders is en dat het weer ter plaatse (vooral de windrichting) maar ook het weer ten noorden van de locatie grote invloed heeft op hoeveel vogels er overtrekken en waar ze precies overtrekken. Met westenwind zijn we daarom ook enkele malen iets landinwaarts gaan staan omdat veel vogels daar vlogen. Elke dag tenzij het slecht weer is of er echt heel weinig overtrekt wordt er tot diep in de schemer geteld. Dit omdat vooral de kroeskop - en roze pelikanen de meren rond Bourgas als een stopover plaats gebruiken tijdens hun trek naar Noord-Afrika. Elke dag op het einde van de middag komen groepen aanvliegen vanuit Roemenië en ploffen neer in de het meer om bij te komen van deze etappe en om enkele dagen te foerageren voordat ze weer verder vliegen. Het is elke dag weer fascinerend om te zien dat er vlak voordat het donker wordt grote groepen pelikanen over de bergtoppen aan komen vliegen om precies op tijd weer op hun bestemming aan te komen. Dit is het moment om ze te tellen aangezien je ze de volgende dag niet kunt onderscheiden van de pelikanen die al aanwezig zijn. In totaal hebben we zo ruim 13500 pelikanen zien aankomen.

IMG 0847 b

Bourgas 2016 ©

 

Zo hebben we bijna elke dag op de telpost gestaan om te proberen alle overvliegende vogels te tellen. Soms was dit niet echt gemakkelijk omdat ze wel erg ver weg vlogen maar soms was het een luxe probleem dat er zo veel vloog dat het nauwelijks bij te houden was.

 

Wat te zeggen van het gouden uurtje op 17 september van 14 - 15.00h.: 4008 schreeuwarenden!! Jawel in slechts 1 uur tijd. En daar bleef het niet bij want in die continue stroom van arenden die precies over ons heen vlogen vonden we ook nog een aasgier, een keizerarend en een bastaardarend wat toch heel goede soorten zijn ook voor daar. De totalen van die dag en dat betreffende uur kun je hier vinden: www.trektellen.nl/count/view/1143/20160917?sa=1.

 

Een andere memorabele dag was 22 september met maar liefst 8821 schreeuwarenden, 64 slangenarenden, 421 roodpootvalken, 1 aasgier, 1 vale gier, 5149 roze pelikanen, 1008 zwarte ooievaars (waarvan de laatste 9 net voordat het donker werd over de bergtoppen aankwamen vliegen zodat we toch boven de magische grens van 1000 uit kwamen. Ja, zelfs op zo’n dag blijven we fanatiek tot het einde!) enkele kortteenleeuweriken, 63 grauwe gorzen, 2 reuzensterns, een kwartelkoning en een graszanger wat pas de 6e geaccepteerde waarneming van een graszanger in Bulgarije is. Kortom een superdag met in totaal 26020 getelde vogels.

 

Op 21 september zijn we naar een locatie aan het Bourgasmeer gereden waar een slaapplaats van kwakken zou zijn. Overdag waren we hier al een keer geweest maar hadden toen alleen enkele ralreigers gezien. Toen we aankwamen op de plek was het rustig en alleen een fotograaf was foto’s aan het nemen van de prachtige zonsondergang. Geen vogelactiviteit en we kregen een onbehagelijk gevoel. Waar moeten die kwakken dan zitten? Toen nadat de schemering echt ingevallen was "kwak, kwak" begon er geluid (hij doet zijn naam eer aan) te komen uit de rietkraag voor ons en warempel een kwak vloog tevoorschijn en nog een en… Ze bleven komen. Na een kwartier hadden we 331 kwakken geteld wegvliegend van hun slaapplaats om te gaan foerageren. Werkelijk een waanzinnig schouwspel. Als afsluiter kwaakte er ook nog een woudaap. Snel terug naar het hotel om te douchen en een welverdiende pul bier te drinken.

Enkele malen hebben we tussendoor ook wat zoutmeren of moerasgebieden in de omgeving bezocht waar altijd wel weer leuke soorten te zien waren zoals poelruiters, breedbek -, kleine -, drieteen - en Temmincks strandloper, vorkstaartplevier, porseleinhoen, grauwe franjepoot, dunbekmeeuwen en heel veel grauwe klauwieren. In totaal hebben we deze 10 dagen 169 soorten gezien.

cid 696662911370529

Bourgas 2016 ©

 

Een zeer geslaagde reis met veel soorten, prima eten en trektellen in de Mariapeel zal nooit meer hetzelfde zijn na deze ervaring.

 

Hans-Peter Uebelgünn en Geert Custers

Terug