Herfstvakantie en vogels | 16 oktober 2018

De herfstvakantie is het moment voor de schoolkinderen met ouders, maar in feite voor iedereen, om de natuur in te gaan. Vaak hebben we mooi weer en dan kunnen we genieten van de reeds verkleurde bladeren, de gevallen kastanjes maar ook van de trekvogels die zuidwaarts trekken. Vinken, buizerds, veldleeuweriken, witte kwikstaarten, graspiepers, grote lijsters, zanglijsters, om er maar enkele te noemen, starten met hun reis naar het warmere zuiden. De eerste wintergasten arriveren. De eerste kol- en rietganzen zijn al gezien en op de Waddeneilanden arriveren al groepen Rotganzen uit het noorden van Scandinavië (zelfs vanuit Nova Zembla) om hier de winter door te brengen.

 

Van de lijsterachtige wintergasten zijn koperwiek en kramsvogel al gesignaleerd en de vinkensoort keep vliegt ook al in Limburg rond.

Om onze kids vertrouwd te maken met vogels organiseert natuur- en informatiecentrum Aan de Drift, Lorbaan 9A in samenwerking met Vogelwerkgroep ’t Hökske een vogel-activiteit, waarbij in een rondje van 1 á 2 km een wedstrijdje vogelherkenning wordt gehouden. Kijken met een verrekijker, zoeken van de vogels en herkennen komen aan de orde.

 

Leden van Vogelwerkgroep ’t Hökske ondersteunen deze educatieve middag op zondag 15 oktober vanaf 13.00 uur.

Tot 16.00 uur begeleiden enkele vogelaars de jongere maar ook oudere belangstellenden.

Kom zondag 15 oktober vanaf 13.00 uur naar Aan de Drift, Lorbaan 9A te America 

Top