Zeer zeldzame vogels | 4 juni 2017

Op de populaire website waarnemingen.nl kan iedereen op internet natuurwaarnemingen opslaan en zo delen met anderen. Het betreft waarnemingen van vogels, zoogdieren, vlinders, insecten, vissen etc. etc. Vogels worden qua voorkomen verdeeld in algemene, vrij algemene, zeldzame en zeer zeldzame soorten en afgelopen mei hadden we in Limburg een drietal zeer zeldzame soorten die aangetroffen werden. De start van deze zeer zeldzame exemplaren was op 15 mei met de grijze strandloper (Calidris pusilla) bij Lomm tussen Arcen en Velden. Deze soort is pas 11 maal in Nederland voor de kijkers gekomen en na het jaar 2000 pas 5 keer. Altijd aangetroffen langs de kust of in de Flevopolder maar nu door Huub Crommentuyn voor de eerste keer in Limburg gevonden. Op 16 mei dus een drukte van jewelste in Lomm met 150 tot 200 vogelaars die deze unieke vogel kwamen bekijken. De volgende dag was de vogel alweer gevlogen. De grijze strandloper is een Noord-Amerikaanse soort die af en toe in Nederland opduikt. Waar deze zo plotseling vandaan kwam zal wel altijd een raadsel blijven.                                                                    

grijs huub1

Grijze strandloper (Calidris pusilla) rechts op de foto: ©Huub  Crommentuyn.

 

De volgende zeer zeldzame soort werd 23 mei gemeld nl. de krekelzanger (Locustella fluviatilis). Tot het einde van de maand een zingend mannetje in Munstergeleen. Jaarlijks wordt deze dwaalgast wel in Nederland gezien maar voor Limburg was het pas de 4e melding. De kenmerkende zang van de krekelzanger doet denken aan een naaimachine op volle toeren en meestal te horen in Zuid-Limburg waar ook de voorgaande 3 meldingen vandaan kwamen nl. in 1996 bij Kerkrade en in 2007 en 2008 bij Brunssum. Het verspreidingsgebied van de krekelzanger ligt vanaf Duitsland richting Polen-Rusland en nu een zangvogel die te ver naar het westen is gevlogen.

 

De derde “zeer zeldzame” zangvogel werd op 26 mei gevonden bij grindgat Oost-Maarland onder Maastricht. Nu de orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) die echter voor Limburgse begrippen niet zo zeldzaam is want het broedgebied begint in het oostelijk deel van België en loopt tot in Spanje en Portugal. Jaarlijks wippen wel enkele exemplaren vanuit het oostelijke gedeelte van België over naar het zuidelijke gedeelte van Limburg. Deze is dus te ver naar het noorden gevlogen.

orpheusspot

Orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta) ©'t Hökske

 

De voorjaarstrek zit erop dus de kans dat er nog zeer zeldzame soorten langskomen wordt kleiner maar je weet maar nooit …..

We laten ons verrassen.

 

Tot de volgende keer maar weer, Jan Peeters.

Top